Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.


Sprejeti občinski podrobni prostorski načrti:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja SVP 58-1 Srednja vas - Poljane (vzhodni del)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ZAP 70-2 (BT) Zapreval območje turizma 1

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja POH 51-2 Podvrh - počitniški objekti

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POL-13 - Dobenska Amerika

Dostopnost