Komunala in gospodarske javne službe

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Obvezne občinske gospodarske javne službe (GJS) določa zakonodaja Republike Slovenije.

Zakon o varstvu okolja določa, da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:

1.   oskrba s pitno vodo,
2.     odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3.     zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4.     obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5.     odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
6.     urejanje in čiščenje javnih površin.

Pokopališko in pogrebno dejavnost opravljajo krajevne skupnosti oziroma od njih določeni upravljavci. Pravna podlaga je Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Način in oblike izvajanja GJS določa Zakon o gospodarskih javnih službah.

Ureditev GJS v Občini Gorenja vas - Poljane določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane.

Dostopnost