Kanalizacijski sistemi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod z javno kanalizacijo komunalnih (fekalnih) odpadnih vod je v Občini Gorenja vas - Poljane urejeno za nekaj več kot 43 % prebivalcev.

Zgrajeni so štirje kanalizacijski sistemi: Javorje, Četena Ravan, Poljane in Gorenja vas, ki skupaj obsegajo 34,7 km fekalne kanalizacije, ki se zaključujejo s komunalnimi oz. malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Poleg navedenega je zgrajenih tudi 4,8 km kanalov meteornih vod.

Kanalizacijski sistem Gorenja vas je zgrajen na območju naselij Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž, Dobravšce, Hotavlje, Podgora in Trebija. Obsega komunalno čistilno napravo Gorenja vas z zmogljivostjo čiščenja 3100 PE (ČN Gorenja vas) in 23,7 km javne kanalizacije komunalnih odpadnih vod s sedmimi črpališči. Izdelanih je 485 priključkov. ČN Gorenja vas je opremljena z opremo za prevzem grezničnih vsebin in mulja iz drugih čistilnih naprav in z opremo za dehidracijo blata.

Kanalizacijski sistem Poljane je zgrajen na območju naselij Poljane, Dobje, Predmost in Hotovlja. Obsega malo komunalno čistilno napravo Poljane kapacitete 1000 PE (ČN Poljane) in 6,7 km javne kanalizacije komunalnih odpadnih vod z dvema črpališčema. Izdelanih je 216 priključkov.

Kanalizacijski sistem Četena Ravan je zgrajen na območju naselja Četena Ravan. Obsega malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan zmogljivosti čiščenja 96 PE in 324 m javnega kanalizacijskega sistema. Izdelanih je 7 priključkov.

Kanalizacijski sistem Javorje je zgrajen na območju naselij Murave, Javorje in Dolenčice. Obsega malo komunalno čistilno napravo Dolenčice zmogljivosti čiščenja 560 PE in 4 km javnega kanalizacijskega sistema z dvema črpališčema. Izdelanih je 68 priključkov.

Dostopnost