Aktualno

17.6.2024

Prireditve ob dnevu državnost

Ob prihajajočem dnevu državnosti vas v Občini Gorenja vas - Poljane, vabimo na številne dogodke. Vsaka od krajevnih skupnosti pripravlja lep program.

14.6.2024

Knjižna nagrada za najuspešnejše devetošolce

Ob zaključku šolskega leta župan Milan Čadež že po tradiciji obišče devetošolce obeh osnovnih šol v občini in jim zaželi srečo na nadaljnji poti.

13.6.2024

Podpis pogodbe o sofinanciranju prenove prostorov v ZD Gorenja vas

Občina Gorenja vas – Poljane je v teh dneh z Ministrstvom za zdravje podpisala Pogodbo o sofinanciranju in s tem pridobila 274.632,32 evra nepovratnih sredstev za ureditev novih ambulant družinske medicine v Zdravstveni postaji Gorenja vas. Celoten projekt prenove je vreden 495.744,21 evra, preostali finančni del pa bo krila Občina Gorenja vas - Poljane. 

13.6.2024

Obvestilo strankam Upravne enote Škofja Loka

Upravna enota Škofja Loka obvešča stranke, da se je, zaradi popolnega zaprtja nekaterih okoliških upravnih enot zaradi splošne stavke javnih uslužbencev, zelo povečalo število strank iz drugih krajev Slovenije, ki želijo upravne storitve opraviti v Škofji Loki.

12.6.2024

Pridobivanje sredstev iz LEADER/CLLD

LAS loškega pogorja v sredo, 19. junija, ob 17. uri, v veliki sejni sobi UE Škofja Loka, organizira tematsko delavnico za pripravo projektov, financiranih iz sredstev LEADER/CLLD.

11.6.2024

Saniran plaz na JP Javorjev Dol – Likar

V teh dneh je bila zaključena sanacija obsežnejšega plazu in usada na javni cesti Laniše - Uštinčk v Javorjevem Dolu.

11.6.2024

Obvestilo o selitvi Urada za delo Škofja Loka

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča svoje uporabnike, da se Urad za delo Škofja Loka s 1. 8. 2024 seli na novo lokacijo, in sicer na naslov: Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka.

6.6.2024

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

V soboto, 1. 6. 2023, je v Kranju, v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja, potekalo Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.  Preverjanja usposobljenosti ekip se je udeležila tudi ekipa Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane v sestavi: Nina Strel (vodja ekipe), Anja Štravs, Katja Štucin, Monika Stanonik, Neža...

6.6.2024

Popis starih hišnih imen se nadaljuje

Razvojna agencija Sora d.o.o je ob strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na območju Občine Gorenja vas – Poljane, stara hišna imena popisala v 60 vaseh. 

30.5.2024

Sanacijska dela na Gorenji Dobravi

Lanskoletna ujma je močno poškodovala tudi cestni odsek na Gorenji Dobravi v smeri proti Sv. Urbanu. Potok Brebovščica je prestopil bregove struge in zalival objekte na desnem bregu proti sotočju z Dršakom.

28.5.2024

Sanacija ceste pri cerkvi na Hotavljah

Pri cerkvi na Hotavljah poteka obsežna sanacija priključne ceste Hotavlje 54, ki je bila ob poplavah popolnoma neprevozna. 

21.5.2024

Podpis pogodb za izgradnjo vodovodnih sistemov

V torek, 21. maja, sta bili z izvajalcema Mapri proasfalti d.o.o. in Teleg-M, d.o.o. podpisani pogodbi za izgradnjo Vodovodnega sistema Kopačnica - Hotavlje (sklop 1) in Vodovoda Dolenje Brdo (sklop 2). Izvajalca sta bila izbrana kot najugodnejša ponudnika v postopku oddaje javnega naročila za izgradnjo navedenih vodovodov.

21.5.2024

Sanacija dela ceste Srednja vas – Dolenje Brdo

Na odseku Srednja vas – Dolenje Brdo se je ob lanski ujmi na delu ceste sprožil osemdesetmetrski zemeljski plaz, ki je odnesel dvajset metrov ceste.

16.5.2024

Nova številka Podblegaških novic

Izšla je nova številka Podblegaških novic. Želimo vam prijetno branje. Naslednja številka izide 21. junija 2024. Vaše prispevke za naslednjo številko pošljite do 3 junija po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si ali na naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

15.5.2024

Saniran odsek ceste Delnice – Križnar

Zaključena je sanacija 400-metrskega odseka Lokalne ceste Delnice – Križnar, ki je bila ob avgustovskih poplavah v celoti uničena.

14.5.2024

Olimpijska bakla odplesala iz Gorenje vasi

Baklino karavano so v Občino Gorenja vas - Poljane pospremile deževne kaplje, ki niso preprečile številnim udeležencem teka, da se zberejo na Regnovem trgu, kjer jih je nagovoril župan Milan Čadež.

Dostopnost