Sofinanciranje programov socialno-humanitarnih dejavnosti

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina Gorenja vas – Poljane  v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine sofinancira programe in projekte na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, se sofinancirajo naslednji programi:

– programi socializacije članov;
– rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske skupine…);
– programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in podobno);
– posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov;
– programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav posameznikov in skupin;
– drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, programi, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.

Predmet tega pravilnika niso sredstva za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov;
– investicij.

Sofinanciranje poteka preko javnega razpisa, ki ga občina objavi vsako leto v Podblegaških novicah in spletnih straneh občine (pod razpisi).

Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo:

– javni socialno-varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.

Dostopnost