Sofinanciranje programov socialno-humanitarnih dejavnosti

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina Gorenja vas – Poljane  v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine sofinancira programe in projekte na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti.

Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 67/18 in 19/24), določa postopke, pogoje in merila za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje redne dejavnosti in programov na področju socialno - humanitarnih dejavnosti.

Sofinanciranje poteka preko javnega razpisa, ki ga občina objavi vsako leto v Podblegaških novicah in spletnih straneh občine (pod razpisi).
Dostopnost