Enkratni denarni prispevek za novorojenca

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katerim se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom.

Pravna podlaga: Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 105/06 in 26/22).

Upravičenec do prispevka je novorojenec. Prispevek uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi, pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane.

Vlagatelj uveljavlja pravico do denarnega prispevka s posebno pisno vlogo (glej priloga spodaj), ki jo vlagatelji izpolnjeno po pošti ali osebno posredujejo na naslov Občine Gorenja vas - Poljane.

Rok za vložitev vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka pravice do prispevka ni mogoče več uveljaviti, zato se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.

Dostopnost