Denarna socialna pomoč

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Odlokom o denarni socialni pomoči se določajo upravičenci, namen in kriteriji za določitev višine pomoči in postopek uveljavljanja denarne socialne pomoči v občini.

Denarna pomoč je namenjena tistim občanom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev iz socialne stiske, v kateri so se znašli zaradi neugodnega spleta okoliščin in ne po svoji krivdi.

Postopek za uveljavitev denarne pomoči se začne z vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči, ki se jo vloži na posebnem obrazcu (glej priloga spodaj). O upravičenosti in višini pomoči odloči Odbor za zdravstvo, socialno varnost in skrbstvo.
Dostopnost