Socialno varstvo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov države, namenjena reševanju socialnih stisk in težav posameznikov oziroma določenih skupin prebivalstva. V sistemu socialnega varstva je urejena dejavnost, ki je namenjena preprečevanju socialne ogroženosti posameznika in posameznih skupin prebivalstva.

V Občini Gorenja vas - Poljane področje socialnega varstva zajema programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva ter telesno in duševno prizadetih. 

Dostopnost