Obveščanje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Napotki prebivalcem ob nesrečah


Klici v sili

Številko 112 pokličete: 
- če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
- če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
- če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju

Ko pošljete besedilni klic v sili (SMS) - besedilni klic v sili 112 je namenjen predvsem gluhim in naglušnim ljudem. Sprožite ga lahko z vseh mobilnih telefonov GSM:
- V sporočilno polje vpišite kaj se je zgodilo.
- Vpišite vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija,...).
- Preverite vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite.
- Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja.
- Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata.
- Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.

Obveščanje javnosti po sproženi sireni javnega alarmiranja

1. V primeru preteče nevarnosti občanom bo sprožena posamezna sirena ali skupina siren javnega alarmiranja na tistih območjih občine, kjer bo grozila nevarnost.

Korak 1: Občani na svojem območju zaslišijo sireno javnega alarmiranja.

2. Občani takoj vklopijo radijske sprejemnike in jih naravnajo na frekvenco Radia Sora (91,1; 96,3 ali 89,8 MHz). V nekaj minutah po sproženi sireni bodo objavljene prve informacije o preteči nevarnosti in ustrezna navodila o ravnanjih in ukrepih, ki se morajo izvesti takoj. Podnevi bodo obvestila in navodila na radijskih valovih posredovali novinarji, ponoči pa štab civilne zaščite ali štab javne gasilske službe.

Korak 2: Občani vključijo Radio Sora. Prejmejo prve informacije o preteči nevarnosti in ustrezna navodila o ravnanjih in ukrepih, ki jih morajo nujno takoj izvesti.

3. Pristojne službe bodo občanom prek Radia Sora sporočale vsa nadaljnja obvestila in navodila o ravnanju in ukrepih, ki jih morajo izvajati.

Korak 3: Občani spremljajo Radio Sora in upoštevajo s strani pristojnih služb podana obvestila ter navodila o nadaljnjih ravnanjih in ukrepih, ki jih morajo izvajati.

Dostopnost