Najpogostejše napake pri ločenem zbiranju odpadkov

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Pravilno ločevanje odpadkov vpliva na varovanje okolja, manjšo rabo naravnih virov, kot tudi na cene storitev na položnic.

Opozarjamo na napake, ki jih najpogosteje delamo pri zbiranju komunalnih odpadkov v okviru gospodinjstev, ter podajamo kratka navodila za ravnanje:

Najpogostejše napake pri zbiranju embalaže:

Napačno je, če v zabojnik zabojnik/tipizirano vrečo za zbiranje embalaže odložimo embalažo z vsebino. Pravilno je, da vsebino iz embalaže odstranimo: tekočino iztočimo, da ne kaplja več, trdne snovi in gosto tekoče snovi postrgamo. V okviru možnosti ostanke hrane iz embalaže oplaknemo. Nevarne odpadke (ostanke barv, topil, olj ipd.) oddamo v zbirnem centru.

Najpogostejše napake pri zbiranju ostanka komunalnih odpadkov:

Napačno je:
- če v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov odložimo biološke odpadke, med katerimi najpogosteje opažamo ostanke hrane, olupke sadja (citrusi in banane) ter papirnate robčke in brisačke. Pravilno je, da navedene odpadke hišno kompostiramo ali oddamo v okviru javne službe zbiranja bioloških odpadkov.
- če v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov odložimo embalažo ali papir. Pravilno je, da embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov odložimo v zabojnik/vrečo za embalažo, papir pa v zabojnik za papir (ekološki odtok ali Zbirni center Todraž).

Najpogostejše napake pri zbiranju bioloških odpadkov:

Napačno je, če v zabojnik za biološke odpadke odložimo odpadke v plastični vreči (npr. iz polietilena), ki ni biološko razgradljiva. Če vrečo potrebujemo, lahko uporabimo biološko razgradljive vreče, ki so najpogosteje izdelane iz rastlinskega škroba in so na voljo v večini živilskih prodajaln.

Najpogostejše napake pri oddaji zabojnikov in vreč na prevzemno mesto:

Napačno je:
- če tipizirano vrečo z odpadki ali zabojnik oddamo na prevzemno mesto več kot en dan pred dnem odvoza po urniku. Navedeno kvari izgled (npr. ekološki otoki) in povzroča onesnaženje okolja, saj so vreče vabljive za živali (psi, mačke, divje živali), predvsem če ostankov hrane iz embalaže ne odstranimo. Pravilno je, da ločeno zbrane odpadke v tipizirani vreči oddamo na ekološki otok en dan pred odvozom oz. na dan odvoza po urniku, in sicer do 6. ure zjutraj.
- če na prevzemno mesto ali ekološke otoke oddajamo odpadke v netipiziranih vrečah (vreče, ki jih ne izda izvajalec javne službe). Če povzročimo več odpadkov, kot jih lahko odložimo v hišni zabojnik ali vrečo, lahko na krajevni skupnosti ali v zbirnem centru Todraž prevzamemo dodatne tipizirane vreče ali se po predhodnem dogovoru z izvajalcem javne službe odločimo za večji zabojnik.


Več o ločenem zbiranju odpadkov v podrobnejših navodilih, v primeru nejasnosti se lahko ustno posvetujete tudi pri izvajalcu javne službe, telefon: (04) 518 31 22.

Dostopnost