Predšolska vzgoja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

Namen zagotavljanja predšolske vzgoje: pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj. 

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih s podzakonskimi predpisi.

V Občini Gorenja vas - Poljane poteka dnevno varstvo v dveh javnih vrtcih:

VRTEC AGATA POLJANE
Poljane nad Škofjo Loko 100
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Telefon: (04) 507 05 16, (04) 507 05 17
E-pošta: group.oskrpov@guest.arnes.si
Spletna stran: Vrtec Agata Poljane

Enoti vrtca:
Poljane nad Škofjo Loko 59, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, telefon: 064 131 750
Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, telefon: (04) 507 05 02, 059 335 670


VRTEC ZALA GORENJA VAS
Trata 40
4224 Gorenja vas

Telefon: 059 20 92 55
E-pošta: vrteczala@vrteczala.si
Spletna stran: Vrtec Zala

Enote vrtca:
Enota Dobrava, Dolenja Dobrava 24, 4224 Gorenja vas, telefon: 059 22 67 71, E-pošta: enotadobrava@vrteczala.si
Enota Lučine, Lučine 11, 4224 Gorenja vas, telefon: (04) 510 71 89, E-pošta: enotalucine@vrteczala.si
Enota Sovodenj, Lučine 32, 4225 Sovodenj, telefon: (04) 510 83 10, E-pošta: enotasovodenj@vrteczala.si

Dostopnost