Lokalni program za kulturo 2016-2020

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Lokalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture v razvoju občine ter javni interes zanjo.

Kot temeljni programski in izvedbeni dokument odgovarja na ključne probleme posameznih področij kulture, opredeljuje prioritete občinske kulturne politike, cilje in ukrepe za dosego ciljev, določa investicije v javno kulturno infrastrukturo, določa čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Hkrati opredeljuje načine in možnosti za dvig kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za večanje dostopnosti kulturnih dobrin občanom in spodbujanje kulturne raznolikosti.

Dostopnost