Letni program športa

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Razlogi za sprejem Letnega programa športa:

V skladu in na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Gorenja vas – Poljane.

Letni program športa na ravni lokalne skupnosti zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu s sofinanciranjem programov športa.

Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane zagotavlja, da bo občina v občinskem proračunu za tekoče leto izvajalcem športnih programov namenila določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki se (so)financirajo iz javnih sredstev.

Dostopnost