Letni program športa

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Razlogi za sprejem Letnega programa športa:

V skladu in na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Gorenja vas – Poljane.

Letni program športa na ravni lokalne skupnosti zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu s sofinanciranjem programov športa.

Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane zagotavlja, da bo občina v občinskem proračunu za tekoče leto izvajalcem športnih programov namenila določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki se (so)financirajo iz javnih sredstev.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost