Zapore cest

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo na območju spodaj navedenih zapor cest ter se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Lokalna cesta Poljane - Javorje - Zapreval

Vrsta zapore: delna zapora
Opis razloga zapore: sanacija po poplavah na LC Poljane - Volča
Čas trajanja zapore: od 16. 4. do 15. 9. 2024
Obvoz: ni potreben

 

Lokalna cesta Kopačnica - Planina

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija po poplavah na LC Kopačnica - Podpleče
Čas trajanja zapore: od 5. 4. do 30. 7. 2024 od 7. do 17. ure
Obvoz: obvoz za osebna vozila poteka po državni cesti preko Hotavelj, Trebije, Sovodnja in Kladja

 

Lokalna cesta Poljane - Bukov Vrh - Lučine

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija po poplavah na LC Drnovšek - Zadobje
Čas trajanja zapore: od 2. 4. do 30. 9. 2024 od 7.30 do 19. ure
Obvoz: obvoz za osebna vozila poteka preko Vinharij

 

Državna cesta R1-210 Trebija - Sovodenj od km 0,935 do km 2,535

Vrsta zapore: popolna zapora; v času zapore bo potekal izmenično enosmerni promet, urejen s semaforji 
Opis razloga zapore: sanacija zidov in brežin po Ujmi 2023
Čas trajanja zapore: od 27. 3. do 6. 7. 2024

 

Lokalna cesta Gorenja vas - Hlavče Njive

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija plazov Hlavče Njive
Čas trajanja zapore: od 7. 3. do 30. 4. 2024 od 7.30 do 17. ure
Obvoz: obvoz za osebna vozila poteka preko Hlavčih Njiv, za tovorna vozila pa preko Hotavelj, Suše in Malenskega Vrha

 

Lokalna cesta Volča - Malenski vrh

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija plazov Malenski vrh
Čas trajanja zapore: od ponedeljka do sobote od 7.30 do 16. ure
Obvoz: obvoz poteka preko Vršajna, Hlavčih Njiv in Gorenjih Brd

 

Državna cesta R1-210 Škofja Loka - Gorenja vas od km 3,4 do km 3,4

Vrsta zapore: delna zapora; v času zapore bo potekal izmenično enosmerni promet, urejen s semaforji 
Opis razloga zapore: sanacija brežine ob mostu po Ujmi 2023
Čas trajanja zapore: od 29. 3. do 25. 4. 2024 od 7. do 19. ure

 

Državna cesta R2-407 Gorenja vas - Ljubljanica od km 4,2 do km 4,4

Vrsta zapore: delna zapora; v času zapore bo potekal izmenično enosmerni promet, urejen s semaforji 
Opis razloga zapore: sanacija brežine in bankine po Ujmi 2023
Čas trajanja zapore: od 29. 3. do 8. 5. 2024 od 7. do 19. ure

 

Državna cesta R2-407 Gorenja vas - Ljubljanica od km 6,7 do km 6,8

Vrsta zapore: delna zapora; v času zapore bo potekal izmenično enosmerni promet, urejen s semaforji 
Opis razloga zapore: sanacija posedka po Ujmi 2023
Čas trajanja zapore: od 9. 5. do 1. 7. 2024 od 7. do 19. ure

 

Lokalna cesta Srednja vas - Dolenje Brdo

Vrsta zapore: popolna 24-urna zapora 
Opis razloga zapore: sanacija plazov Srednja vas - Brda
Čas trajanja zapore: od 15. 4. do 30. 4. 2024
Obvoz: obvoz poteka preko Vršajna, Hlavčih Njiv in Gorenjih Brd

 

Lokalna cesta Sovodenj - Ermanovec - odsek od kmetije Leskovc do kmetije Makuc

Vrsta zapore: popolna 24-urna zapora 
Opis razloga zapore: sanacija plazu
Čas trajanja zapore: od 8. 4. do predvidoma 8. 5. 2024
Obvoz: obvoz poteka preko Trebije in Stare Oselice

 

Lokalna cesta Poljane - Gabrška Gora v naselju Smoldno

Vrsta zapore: popolna zapora 
Opis razloga zapore: sanacija plazov na 2 km odseku ceste
Čas trajanja zapore: od 15. 2. do predvidoma 30. 4. 2024 med 7.30 in 17. uro
Obvoz: obvoz poteka preko Loga in Gabrške Gore

 

Dostopnost