Zapore cest

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo na območju spodaj navedenih zapor cest ter se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Lokalna cesta Gorenja vas – Hlavče Njive in javna pot Prelaze - Jakopec

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: gradnja vodovoda na območju naselij Srednja vas, Dolenje Brdo, Gorenje Brdo
Čas trajanja zapore: od 22. 7. do 30. 10. med 7.30 in 18. uro
Obvoz: obvoz za vsa vozila poteka preko Hotavelj, Suše in Gorenjega Brda

 

Zapora cest na območju naselij Prelesje, Zadobje, Kovski vrh in Pasja Ravan

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: Kolesarski vzpon na Pasjo Ravan 2024
Čas trajanja zapore: 24. 8. med 10. in 12. uro
Obvoz: ni potreben

 

Lokalna cesta Hotavlje - Kopačnica

Vrsta zapore: delna zapora
Opis razloga zapore: gradnja vodovoda Kopačnica
Čas trajanja zapore: od 12. 7. do 31. 8. 2024
Obvoz: ni potreben

 

Javna pot Frtunc - Hleviše na območju naselij Malenski vrh, Gorenja in Dolenja Ravan

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: izgradnja podpornega zidu
Čas trajanja zapore: od 15. 7. do 19. 8. 2024
Obvoz: obvoz za vsa vozila poteka preko Hotavelj, Suše in Dolenje Ravni

 

Javna pot Hotavlje - Gorenja vas

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: izgradnja brvi Hotavlje
Čas trajanja zapore: od 8. 7. do 10. 10. 2024 
Obvoz: obvoz za vsa vozila poteka preko Gorenje vasi

 

Lokalna cesta Trebija - Stara Oselica

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija 600 meterskega odseka lokalne ceste 
Čas trajanja zapore: od 8. 7. do 14. 8. 2024 
Obvoz: obvoz za vsa vozila poteka preko Sovodenja in Stare Oselice

 

Javni poti Sovodenj – Spolovičar in Sovodenj - Počivalar

Vrsta zapore: delna zapora
Opis razloga zapore: sanacija plazu »vaško jedro Sovodenj«
Čas trajanja zapore: od 26. 6. do 20. 9. 2024
Obvoz: ni potreben

 

Lokalna cesta Poljane - Javorje - Zapreval na območju naselij Četena Ravan in Zapreval

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija lokalne ceste Zapreval – Poljane – 1. faza
Čas trajanja zapore: od 26. 6. do 25. 10. 2024 od 7.30 do 18. ure
Obvoz: obvoz za vsa vozila poteka preko Javorij – Predol - Mlake nad Lušo

 

Lokalna cesta Gorenja vas - Hlavče Njive

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: rekonstrukcija ceste z ureditvijo plazov in usadov
Čas trajanja zapore: od 7. 5. do 30. 7. 2024 od 7.30 do 18. ure
Obvoz: obvoz za vsa vozila poteka preko Hotavelj, Suše in Malenskega Vrha

  

Javna pot Krajci - Delnice

Vrsta zapore: delna zapora
Opis razloga zapore: sanacija javne poti Krajci - Delnice
Čas trajanja zapore: trenutno prevozno
Obvoz: ni potreben

 

Lokalna cesta Poljane - Javorje - Zapreval

Vrsta zapore: delna zapora
Opis razloga zapore: sanacija po poplavah na LC Poljane - Volča
Čas trajanja zapore: od 16. 4. do 15. 9. 2024
Obvoz: ni potreben

 

Lokalna cesta Kopačnica - Planina

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija po poplavah na LC Kopačnica - Podpleče
Čas trajanja zapore: popolna zapora od 6. 5. do 10. 9. 2024 od 7. do 17. ure
Obvoz: obvoz za osebna vozila poteka po državni cesti preko Hotavelj, Trebije, Sovodnja in Kladja

 

Lokalna cesta Poljane - Bukov Vrh - Lučine

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija po poplavah na LC Drnovšek - Zadobje
Čas trajanja zapore: od 2. 4. do 30. 9. 2024 od 7.30 do 19. ure
Obvoz: obvoz za osebna vozila poteka preko Vinharij

 

Lokalna cesta Gorenja vas - Hlavče Njive

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija plazov Hlavče Njive
Čas trajanja zapore: od 7. 5. do 30. 7. 2024 od 7.30 do 17. ure
Obvoz: obvoz za vsa vozila poteka preko Hotavelj, Suše in Malenskega Vrha

 

Lokalna cesta Volča - Malenski vrh

Vrsta zapore: popolna zapora
Opis razloga zapore: sanacija plazov Malenski vrh
Čas trajanja zapore: od 13. 7. do 31. 7. 2024 od 7. do 19. ure
Obvoz: obvoz poteka preko Hotavelj, Suše in Malenskega Vrha

 

Dostopnost