Zasebni vodovodi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod na osnovi 8. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo imeti upravljavca, če oskrbuje:

 - eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
 - eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in
 - eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

Lastniki zasebnega vodovoda upravljavca praviloma določijo s pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestijo občino.

Več informacij: Tina Pintar Tratnik, telefon: 031 609 189 ali (04) 518 31 10

Dostopnost