Sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina Gorenja vas - Poljane zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev in skupin v občini.

Pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, skupin, posameznikov in kulturnih projektov, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane določa Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane.

Društva lahko sredstva iz občinskega proračuna pridobijo na podlagi prijave na javni razpis, ki ga občina objavi vsako leto.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, npr. glasbeno področje, folklora, plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko-zgodovinsko, ročna dela iz ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno področje in programe iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

Cilj sofinanciranja je zagotavljanje nemotenega delovanja izvajalcev kulturnih programov in s tem ohranjanje ravni delovanja kulturnih društev in skupin.

Dostopnost