Zimska služba

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotkeZ izboljšavami v organiziranju zimske službe smo v občini Gorenja vas – Poljane dosegli visok nivo kvalitete zimske službe. To se odraža v zagotovitvi pravočasne prevoznosti občinskih cest. S tem je tudi v zimskih razmerah dosežena udobnost in varnost vožnje. Z izboljšavo kvalitete zimske službe pa so stroški močno narasli. Predvsem izstopa strošek posipanja s soljo v urbaniziranih območjih in v hribovitih višje ležečih območjih.

Na drugi strani pa se v vedno večji meri postavlja vprašanje uporabe soli za borbo proti poledici zaradi korozije avtomobilov, škodljivega vpliva na konstrukcijo objektov na cestah, zaradi ogrožanja narave in pitne vode.

Zaradi varovanja okolja in škodnih vplivov na cesto bo v prihodnje potrebno zmanjšati količino porabljene soli, na nivo, ki še dosega osnovne kriterije varnosti v prometu. Preventivno posipanje bo potrebno skrčiti na minimum tudi zaradi znižanja stroškov vzdrževanja. K manjši porabi soli lahko pripomore tudi merjenje ostanka soli na cesti od prejšnjega soljenja. Merjenje  tega ostanka omogoča, da se dodaja samo razlika oz. se prepeči nepotrebni posip, kar končno vodi k racionalizaciji zimske službe. Odločilnega pomena za racionalizacijo je redno izobraževanje vseh udeležencev v zimski službi. Izvajalci zimske službe morajo vedeti, kakšno količino soli je treba pod danimi okoliščinami posipati. Vsak zaposleni mora vedeti, da preveliko posipanje ne služi več varnosti prometa, marveč povzroča samo negativne učinke na okolje in neracionalno porabo sredstev. V veliko pomoč pri pravilnih odmerkih posipnih materialov so posipalci, ki imajo vgrajene naprave za doziranje.

Potrebno je upoštevati tudi optimizacijo prevozov pri pluženju oz. posipanju. Ravno tako pa k prevoznosti cest v zimskem času lahko v veliki meri pripomorejo tudi uporabniki cest sami z ustrezno opremo.

Dostopnost