Dimnikarske storitve

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

S 1. 1. 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o dimnikarskih storitvah. Zakon skupaj z podzakonskimi predpisi ureja način izvajanja dimnikarskih storitev in plačilo zanje, pogoje in postopke za pridobitev licenc za izvajanje ter dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev, naloge dimnikarske družbe in dimnikarja, obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev ter druge zadeve, povezane z dimnikarskimi storitvami.

Zakon uvaja koncesioniran način izvajanja dimnikarske službe, kar pomeni, da uporabnik lahko sam izbere kateregakoli izvajalca iz seznama izvajalcev, objavljenega na spletnem portalu GOV.SI. Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi, to stori do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za obdobje najmanj 12 mesecev.

Za dodatna pojasnila je pristojen Sektor za okolje in podnebne spremembe pri Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 01 478 73 80, E-pošta: gp.mop@gov.si.

Dostopnost