Oskrba s pitno vodo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V skladu z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas - Poljane se gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo izvaja v režijskem obratu.

Oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko javno službo določa 149. člen Zakon o varstvu okolja. Gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo se izvaja po Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane.

Odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, upravljanje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo.

Priporočila uporabnikom storitev:
- Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
- Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje
- Navodila o prekuhavanju vode
- Preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju
- Priporočila lokalne skupnosti za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb
- Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja
- Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami
- Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami

Več informacij:
Tina Pintar Tratnik, telefon: 031 609 189 ali (04) 518 31 10
Gašper Čadež, telefon: 041 426 342

Dostopnost