Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Temelj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občinah, saj občine samostojno urejajo in izvajajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Občine so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi med drugim zadolžene tudi za opravljanje nalog na področju požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomoči in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Prostojnosti občin v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite. Operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah opravlja štab Civilne zaščite.

Štab Civilne zaščite sestavljajo:

- Primož Kokalj, poveljnik,
- Bernard Strel, namestnik poveljnika, zadolžen za tehnično reševanje,
- Roman Kokalj, član, zadolžen za požarno varnost in javno gasilsko službo,
- Klemen Trček, član, zadolžen za javni red, mir in varnost, predstavnik PP Škofja Loka,
- Urban Trček, član, zadolžen za prvo pomoč, nastanitev, logistiko in preskrbo,
- Barbara Bogataj, članica, zadolžena za administracijo in načrtovanje,
- Damjana Peternelj, članica, zadolžena za stike z javnostjo.

Telefon: (04) 518 31 17
E-pošta: cz@obcina-gvp.si

Dostopnost