Aktualno

11.10.2021 FOTO: PIXABAY

Odprto cepljenje proti Covidu-19 v Gorenji vasi

Po izjemnem odzivu na odprto cepljenje v mesecu septembru bo ponovno potekalo odprto cepljenje brez predhodne najave: → 20. oktobra, 10. novembra in 1. decembra, → med 15. in 17. uro, → v Zdravstveni postaji Gorenja vas (na vhodu in hodnikih bo jasno zapisano kam in kako naj se obiskovalci gibljejo in kje bo cepljenje potekalo). Na voljo bo cepivo Pfizer. Cepljenje je namenjeno osebam starim 12 let in več:- s prvim odmerkom,- z drugim odmerkom (vsaj 3 tedne od prvega odmerka),- s tretjim odmerkom, če je od drugega odmerka kateregakoli predhodnega cepiva minilo vsaj 6 mesecev (priporočeno predvsem za starejše od 70 let in bolj ogrožene osebe in tudi druge, ki izrazijo željo po tretjem odmerku). Ker si vsi želimo končanja epidemije in prenašanja okužbe med nami, pri čemer nas cepljenje preverjeno in učinkovito ščiti, velja prijazno povabilo k čim bolj številnemu odzivu. Vabijo ambulante Koprivec, Šubic, Lah in Polhek ter Občina Gorenja vas - Poljane.

Preberi več

18.10.2021

Gasilska vaja ob mesecu požarne varnosti

»Sodelovale so vse gasilske enote gasilskih društev v občini z 18 vozili, skupaj kar 107 gasilcev, prvič pa tudi Civilna zaščita, s katero smo v primeru, da bi prišlo do tako hude nesreče, preverili možnosti sodelovanja,« je povedal poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Roman Kokalj, tudi vodja vaje, na kateri so po enoletnem premoru preverili pripravljenost in usposobljenost gasilskih enot po društvih. »To je po obsegu in številu sodelujočih ena največjih vaj v zadnjih letih, kar sem jih spremljal. Veseli me dobra opremljenost ekip in veliko število prostovoljcev, ki so ključni pokazatelj pripravljenosti in jasen signal resnega pristopa,« je povedal župan Milan Čadež, ki si je z zanimanjem ogledal blizu dve uri trajajočo gasilsko akcijo, v kateri so predvideli požar na gospodarskem poslopju, ki se razširi na več objektov strnjenega kmečkega dela naselja. Ena od stavb se poruši, aktivirana je gradbena enota za odstranjevanje ruševin. Vzpostavljena je triaža, saj je v nesreči več ljudi ranjenih, dve osebi pa izgubita življenje. Tak je bil tudi scenarij poveljnika PGD Trebija Tomaža Jereba v nalogi za pridobitev višjega čina. Jereb, ki je bil tudi operativni vodja vaje, je ocenil, da je bila dobro opravljena, da so sicer imeli nekaj težav z radijskimi zvezami, a da se jih da odpraviti, dodatno pa so si delo otežili s predpostavko, da nesreča poteka v slabih vremenskih razmerah in da v središču vasi zmanjka vode v hidrantih, zato jo je potrebno črpati v Sori. Sodelovali so še skavti, ki so postavili šotor za triažo, ter člani PGD Dobračeva s štabnim vozilom, kakršnega imajo le še v Škofji Loki, zato je Kokalj ob koncu na Trebiji pred postrojenimi enotami že napovedal, da ga bodo v Poljanah v naslednjih mesecih kupili tudi za potrebe Občine Gorenja vas - Poljane, saj je v primeru nesreč večjih razsežnosti izjemno pomembno štabno vodenje. Prav tako so z občino sklenili dogovor o petletnem financiranju gasilske dejavnosti, pripravlja pa se tudi pravilnik o nabavi vozil ter osebne in skupne zaščitne opreme. Gasilci tudi v prihodnje pozdravljajo sodelovanje s Civilno zaščito, ki je aktivirana v primeru večjih nesreč, in se bodo z veseljem odzvali povabilu za sodelovanje na vaji v primeru, da jo bo organiziral štab Civilne zaščite, je bilo slišati v sklepu dogodka na trebijskem igrišču, na katerem so vse udeležence v zahvalo za sodelovanje pogostili s toplo malico. Damjana Peternelj Foto: Simon Mur

Preberi več

15.10.2021 Obisk številčne delegacije avstrijskih županov

Obisk številčne delegacije avstrijskih županov

Župan Milan Čadež jih je sprejel na območju novega kopališča Poljane, kjer jim je kot primer dobre prakse predstavil izvedene protipoplavne ukrepe Poljane, obenem pa tudi druge značilnosti občine in njene številne projekte. Delegacija je nato obiskala dvorec Visoko, kjer je po ogledu obnovljenega dvorca in razstavnih zbirk sledilo prijetno druženje ob izmenjavi mnenj in izkušenj prakse delovanja občin v obeh državah. Obiskovalci so bili navdušeni nad domačo ponudbo kavarne; domačimi buhteljni, domačimi čaji, terjakom iznad odprtega ognjišča Visoške kuhinje... Obisk delegacije, ki jo je spremljala atašejka mag. Anna Pernegger iz avstrijskega veleposlaništva, je plod dobrega sodelovanja z obmejno občino Celovec, kjer se Poljanska dolina že tradicionalno udeležuje vsakoletnega sejma Alpe-Jadran.

Preberi več

13.10.2021

Prvi predlog proračuna občine za leto 2022 v javni obravnavi

Prvi predlog proračuna za leto 2022 zajema za 11.755.907 evrov odhodkov.Za investicije je skupaj namenjenih 47% oziroma 5.573.777 evrov, za tekoče odhodke pa 6.182.129 evrov, oziroma slabih 53%.  Predvidene večje investicije v prihodnjem letu so: - vodovod Todraž Lučine in Vršajn, Brda namenjenih 1.656.898 evrov, ki se sofinancira z nepovratnimi evropskimi kohezijskimi sredstvi,- prizidek vrtca Agata za 648.813 evrov, ki se sofinancira z nepovratnimi sredstvi ministrstva za šolstvo,- hiša generacij 535.000 evrov, ki se sofinancira z nepovratnimi evropskimi kohezijskimi sredstvi,- obnova Visoške domačije 3 faza, za 434.973 evrov, ki se sofinancira z nepovratnimi sredstvi ministrstva za kulturo,- investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve za 338.000 evrov. Predvideni večji tekoči odhodki in tekoči transferji  so:- Dnevno varstvo in vzgoja v občini – plačila občine za program vrtcem (1.383.000 evrov).- Prevozi otrok v šolo (393.000 evrov).- Zimska služba vzdrževanja in pluženja cest (434.973 evrov). Svoje pripombe in predloge lahko pošljete na elektronski naslov katarina.dolenc@obcina-gvp.si ali po pošti na naslov občine.

Preberi več

13.10.2021 Cvetje v jeseni. Foto: Saša Prosen

Povabilo ljubiteljem fotografiranja utrinkov »Poljanske doline«

Povabilo je namenjeno zbiranju fotografij z utrinki Poljanske doline, bodisi s prikazom njenih naravnih in kulturnih lepot ali pa običajev ter drugih zanimivosti domačih krajev. Izbrane fotografije bodo objavljene v koledarju za leto 2022, na občinski spletni strani ter družabnih omrežjih občine.  Več informacij pa najdete v prilogi.  

Preberi več

11.10.2021 Župana občin Gorenja vas – Poljane in Cerkno sta v petek z Direkcijo RS za ceste sopodpisala projektno nalogo za projektiranje ceste Hotavlje-Kopačnica-Podpleče-Planina.

Projektiranje ceste Hotavlje - Kopačnica

Del projektne dokumentacije o poteku preko območja Občine Gorenja vas – Poljane je občina že pridobila, kar bo pospešilo projektiranje in s tem začetek priprav na izvedbo obsežne rekonstrukcije, ki obsega skupno kar 11,9 km, od tega 6,6 km v občini Gorenja vas – Poljane.

Preberi več

4.10.2021

Hitro antigensko testiranje na COVID-19 v Gorenji vasi

Vhod v dvorano je omogočen direktno z zgornjega parkirišča in ne preko glavnega vhoda v Sokolski dom.Naročanje na testiranje ni potrebno, s seboj pa je potrebno imeti zdravstveno kartico.Nujno je upoštevanje zaščitnih ukrepov, nošenje zaščitne maske, upoštevanje varnostne razdalje in razkuževanje rok.

Preberi več

30.9.2021 Udeleženci okrogle mize. Foto: Kristina Bogataj

Zeleni dan Poljanske doline

V prvem delu so udeležnci prisluhnli trem predavanjem - Maša Klemenčič je spregovorila o turizmu za vključujočo rast, Tomaž Trobiš o pomenu energetske učinkovitosti v turističnih podjetjih, Jernej Demšar pa o novi kolesarski poti Hidden hills trail. Sklopu predavanj je v drugem delu sledila okrogla miza o kulinariki Poljanske doline - s ključnim vprašanjem kako naprej. Osrednji dogodek – okrogla miza 'Kulinarika Poljanske doline – kako naprej?' – je gostila pomembna slovenska imena na kulinaričnem področju. Janez Bogataj, slovenski etnolog, Franc Jezeršek iz Hiše kulinarike Jezeršek, Jože Zalar z Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled ter Pavle Hafner, raziskovalec kulinarike Poljanske doline, so s svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami začrtali smernice za pripravo in nadgradnjo celotne kulinarične ponudbe v Poljanski dolini. Maša Klemenčič, predstavnica Slovenske turistične organizacije in Tomaž Trobiš, direktor Zavoda Poljanska dolina, pa sta s pogledom na kulinariko še z drugih zornih kotov – razvoja turizma in vključenosti lokalnega turističnega gospodarstva -  pripomogla k celostnemu pogledu na tematiko.  Receptov, značilnih za Poljansko dolino in Škofjeloško je veliko in skrbno so zbrani v knjigi Ta dobra stara kuha avtorja Pavleta Hafnerja. Vendar pa prav drobnjakovi štruklji, še posebej tisti ˝na župi˝, poosebljajo tisto, po čemer so znani Poljanci – toplino, domačnost, tradicijo. Jed, ki nikogar ne pusti ravnodušnega je zato tako po mnenju prisotnih strokovnjakov kakor tudi ostalih prisotnih potrebno razviti v vodilni (turistični) produkt, po katerem bo v prihodnosti prepoznana Poljanska dolina. Vsaka nova pot se začne s prvim korakom – in prav to vlogo je prevzel Zeleni dan Poljanske doline. Z usmerjenim delom in sodelovanjem lokalnih proizvajalcev ter ponudnikov pa Poljanska dolina začenja s pisanjem nove zgodbe o ljubezni, ki gre – skozi želodec.

Preberi več

27.9.2021

Pričetek gradbenih del na regionalni cesti Lučine - Suhi dol

Pogodba se nanaša na ureditev ceste, ki obsega 1,5 kilometerski odsek ceste Lučine - Suhi dol. Z izbranim izvajalcem, KPL d.o.o., je že bila izvedena uvedba v delo. Z deli so najprej pričeli geodeti z zakoličbo trase na prvi etapi Lučine - Dolge njive, v zadnjem tednu meseca septembra pa je izvajalec pričel z gradbenimi deli. Investicija je ocenjena na 933.190,87 eur z DDV, od česar občina prispeva 63.983,48 eurov za pločnik in javno razsvetljavo. Predviden rok za dokončanje del je konec meseca septembra 2022. 

Preberi več

23.9.2021

Odličen odziv tudi na drugo odprto cepljenje v Gorenji vasi

Kdo se še ni in bi se želel cepiti, naj spremlja obvestila o terminih cepljenjenja na spletni strani Zdravstvenega doma Škofja Loka. 

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost