Aktualno

1.12.2023

Predstavitev knjige Ivan Tavčar: Na valovih življenja Urške Perenič

Pogovor bo vodila novinarka in urednica Maruša Prelesnik Zdešar, dogodek pa popestrila tudi glasba Jazzmin. Avtorica knjige, Urška Perenič, je redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Pred dvema letoma smo lahko brali njeno znanstveno monografijo o Josipu Jurčiču, tokrat pa se je posvetila Ivanu Tavčarju. Knjiga nas popelje med valove Tavčarjevega življenja in ustvarjanja, vse od njegovih prvih objav v šolskih glasilih do njegove zrelosti v klasičnem realizmu. Poljanca spremljamo na njegovih mnogoštevilnih poteh med ljubljanskim Bregom, kjer se je ustalil s svojo življenjsko družico Franjo in otroki, ter Visokim, kjer so bile korenine njegove dejanske in želene biti in kjer so svoj večni mir našli ne samo Tavčarjevi, temveč tudi junaki in junakinje Tavčarjeve Visoške kronike. »Knjiga sodi v širše zastavljeni literarnozgodovinski projekt, kakor sem si ga zastavila pred približno tremi leti«, je o delu, ki je preplet biografije in znanstvenega besedila povedala literarna zgodovinarka. »V središče postavlja slovenski literarni realizem ter najboljše predstavnike te usmeritve v drugi polovici 19. stoletja. Med njimi Ivan Tavčar zaseda čisto posebno mesto, saj ni bil samo prvi in edini pravi naslednik Josipa Jurčiča, temveč samosvoj in edinstven človek in ustvarjalec, ki se mu je, oplemenitenemu z najrazličnejšimi življenjskimi izkušnjami, izpisal sijajen in do danes navdihujoč pripovedniški opus.«

Preberi več

1.12.2023 Foto: Dreamstime

Miklavževanje v Krajevni skupnosti Gorenja vas

Miklavž bo obdaroval vse otroke od 1. do 10. leta starosti (letnik rojstva od 2013 do 2022): - v torek, 5. decembra, ob 17. uri po domovih za območje Leskovice, - v sredo, 6. decembra, ob 17. uri v Sokolskem domu Gorenja vas za vasi Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Dobravšce, Gorenja Dobrava, Todraž, Bačne, Žirovski vrh Sv. Urbana in Žirovski vrh Sv. Antona,- v nedeljo, 10. decembra, ob 16. uri v Zadružnem domu na Hotavljah za vasi Hotavlje, Srednje Brdo, Hlavče njive, Volaka, Čabrače, Suša in Jelovica.

Preberi več

28.11.2023 Na obisku Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport (od leve proti desni: Žan Mahnič, poslanec DZ; Matjaž Han, minister in Milan Čadež, župan). Foto: arhiv občine

Na obisku Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport

Obisk so pričeli v naselju Gorenja vas, kjer so si najprej ogledali Rekreacijsko središče Log, ki je bil v prvi fazi sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter sredstvi Republike Slovenije. Župan je ministru opisal načrt širitve območja središča za dvig kakovosti življenja občanov ter razvoj turistične ponudbe. Veseli smo, da smo za nadaljnjo realizacijo projekta prejeli sklep Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, s katerim so nam bila odobrena nepovratna sredstva v višini slabih 350 tisoč evrov.  V nadaljevanju so si ogledali mlado in perspektivno podjetje Lavrih d.o.o., s Srednjega Brda. Rok Gantar, direktor podjetja jim je predstavil podjetje, načrte in vizijo za prihodnost. Pogovor je tekel tudi o možnosti pridobitve finančnih sredstev iz strani ministrstva. Ogled podjetja so zaključili v njihovih novih prostorih v dolini Suše, ki počasi dobivajo končno podobo. Za konec pa je župan ministru predstavil tudi težave ter potek sanacije po katastrofalnih poplavah, ki so občino prizadele avgusta letos. Ministru je predlagal podaljšanje roka za izvedbo sanacije, ki sedaj po zakonu znaša 12 mesecev. Za normalen in kvaliteten potek del pa bi občine potrebovale enkrat več časa.

Preberi več

28.11.2023

Predstavitev gradiva Ivana Tavčarja v Narodni in univerzitetni knjižnici

V Veliki čitalnici bo v poklon visoškemu gospodu pripravljena priložnostna predstavitev izbora obsežne zbirke tiskanih in prevodnih izdaj Ivana Tavčarja ter njegove rokopisne zapuščine in ostalin, ki jih hranijo v NUK. Na ogled bodo med drugim rokopisne ostaline Ivana Tavčarja, denimo fragment Visoške kronike, ter fotografije in dela, ki so izšla v tiskani obliki za časa njegovega življenja. V NUK pripravljajo tudi spletni učni pripomoček za interaktivno učenje o življenju in delu Ivana Tavčarja.

Preberi več

25.11.2023 Nagrajenci občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023. Foto: Viktor Debelak

Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku šest nagrajencev, med njimi prva častna občanka Ema Klinec

Letos mineva 1050 let, odkar je cesar Oton II. freisinškemu škofu Abrahamu podelil ozemlje Poljanske doline vse do Hotaveljščice, zato je zbrane nagovoril sam škof, ki ga je na odru imenitno odigral Peter Cankar. Obiskovalci so si v skrajšani različici ogledali film Ravbarski cesar, ki je nastal po dramskem besedilu Igorja Torkarja. Ta je navdih za dramatizirano zgodbo našel v prepletu glavnih oseb in motivov v več delih Ivana Tavčarja. Letos mineva 50 let od prve uprizoritve igre, po kateri je film, v katerem so nastopili poljanski amaterski igralci, posnela tudi Televizija Slovenija. Župan Milan Čadež je v slavnostnem nagovoru opozoril na izzive letošnjega leta, vključno s poplavami, in posebej izpostavil trud in prizadevanja letošnjih kar šestih nagrajencev. Županovo priznanje za dosežene uspehe v športnem strelstvu je prejela Manja Slak, podeljena so bila tudi štiri bronasta priznanja. Prejeli so jih: Aleš Hren za uspehe in promocijo cestnega kolesarstva, Gasilsko poveljstvo občine za uspešno usklajevanje aktivnosti v občini ob avgustovskih poplavah, KD dr. Ivan Tavčar Poljane za izvedbo kulturnih dogodkov v Tavčarjevem letu 2023 ter TD Stari vrh za izvedbo dogodkov »50 pomladi filma Cvetje v jeseni« v Tavčarjevem letu 2023. Podeljeno je bilo tudi najvišje priznanje občine, naziv častni občan. Eminentnim imenom: Branku Selaku, Petru Jovanoviču, Jožetu Bogataju, Vladimirju Kavčiču, Alojziju Štremflju in Alojziju Oražmu se je kot prva častna občanka pridružila Ema Klinec, ki je naziv prejela za izjemne uspehe v ženskem skakalnem športu. Njej v čast je na koncu Snežni valček zaplesala Folklorna skupina TD Sovodenj, ki je Emo na koncu povabila na oder za zadnjo točko: trikratni telemark pred polno dvorano. Prireditev so popestrile še glasbene točke Asje Stanonik na citrah ter vokalistke Kaje Tomšič ob klavirski spremljavi Loti Feltrin.

Preberi več

27.11.2023

Preklic ukrepa prekuhavanja vode

Zahvaljujemo za strpnost in razumevanje v času izvajanja ukrepov.

Preberi več

24.11.2023 Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski in župan Milan Čadež na ogledu škode v Poljanski dolini. Foto: MKGP

Komisar za kmetijstvo na obisku v Poljanski dolini

Obisk so minister Šarec in komisar Wojciechowski skupaj z županom Milanom Čadežem in poslancem Državnega zbora Žanom Mahničem pričeli v naselju Delnice. Najprej so si ogledali kmetijo Čadež v Delnicah, kjer se ukvarjajo predvsem s pridelovanjem zelenjave in ki je bila med avgustovskimi ujmami poplavljena. V nadaljevanju so si ogledali tudi plaz na kmetiji Štravs iz Volče. Po ogledu se je minister Šarec v izjavi za medije zahvalil komisarju za obisk v Sloveniji. Dejal je: »Slovenija je bila soočena z največjo naravno katastrofo v svoji zgodovini. Po intervencijah je sedaj na vrsti sanacija poškodovanih zemljišč in objektov, za to sem v Slovenijo povabil evropskega komisarja, da si to ogleda. Evropska komisija bo za namen sanacije namenila sredstva, in sicer v višini 8,6 milijona evrov iz kmetijske rezerve EU za leto 2024. To je velik znesek, zato smo Evropski komisiji in komisarju zelo hvaležni.« Komisar Wojciechowski je v izjavi za medije spregovoril o možnosti podpore iz drugega stebra kmetijske politike v okviru ukrepa za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po naravnih in drugih hudih nesrečah. Pri tem je izpostavil tudi vprašanje možne uporabe neporabljenega denarja v slovenskem programu razvoja podeželja iz prejšnjega programskega obdobja. Obisk je bil pomemben tudi za začetek razprav o prihodnji skupni kmetijski politiki. Izpostavil je, da se bo treba odločiti o prihodnosti kmetijstva po letu 2027 tudi v kontekstu okrepitve instrumenta za podporo kmetom v kriznih situacijah, pri tem pa razmišljati tudi o uvedbi tretjega stebra, ki bi bil namenjen ravno takšnim katastrofam. Župan Milan Čadež je bil obiska vesel, izpostavil pa je, da je škoda na kmetijskih zemljiščih na območju občine Gorenja vas - Poljane velika. Evidentiranih je bilo več kot 200 plazov oz. usadov, ocenjene škode je za dobre 1,4 milijona evrov. Med ogledom poplavljene njive v Delnicah in plazu pod kmetijo na Volči je komisarju in ministru opisal tudi težave, s katerimi se kmetije na območju Poljanske doline soočajo, pri čemer je posebej poudaril zahtevnost obdelave pretežno strmih površin, ki pa so v celoti zgledno obdelane. 

Preberi več

24.11.2023

Znanstveni pogledi na raznolik opus dr. Ivana Tavčarja

Dr. Ignacija Fridl Jarc, tajnica in urednica na Slovenski matici, je v svojem izvajanju preučila in obsežno predstavila Tavčarjevo vlogo v zgodovini Slovenske matice. »Pisatelj in politik dr. Ivan Tavčar je v javno življenje na Slovenski matici vstopil na vso moč leta 1880. Prvič je prav to leto opozoril nase s svojim bučnim in kritičnim nastopom na občnem zboru Slovenske matice 14. aprila, in drugič, ker je prav v Letopisu Slovenske matice za leto 1880 pod psevdonimom Emil Leon, ki je bil eden od Tavčarjevih najljubših psevdonimom, izšla njegova noveleta V Karlovci…,« je povedala Fridl Jarc, ki je nanizala še vrsto zanimivih podrobnosti Tavčarjevega sodelovanja pri delu Slovenske matice. Ddr. Igor Grdina je razpravljal o Tavčarjevem romanesknem vzporedniku Ljubljanskemu kongresu evropskih sil leta 1821, ob tem pa je analiziral Tavčarjev roman Izza kongresa, pisateljevo najdaljšo pripoved. Kot ugotavlja Grdina, pisateljev tekst ni pripoved o političnem shodu, temveč o dogajanjih v času in v kraju, v katerem se ta odvija. »Kongres pa je za pripoved vendarle pomemben, saj realistično odgovarja na vprašanje, kako je mogoče, da so se takšne osebe, kot jih pisatelj vključi v svoj roman, lahko konstituirajo tako pester (mikro)svet.« Dr. Urška Perenič, ki je prav te dni izdala pri Beletrini monografsko študijo o Tavčarju z naslovom Ivan Tavčar, Na valovih življenja, pa se je ukvarjala predvsem z njej najljubšemu novelskemu ciklu V Zali. Iz tega Tavčarjevega pisanja lahko razberemo univerzalno misel, ki sicer ni neposredno povezana s knjigo, vendar je njeno sporočilo dovolj jasno: »Da namreč̌ ljubezen, ki se konča s smrtjo, uničenjem, propadom, omogoča tudi intenzivno življenje in se čez prag smrti lahko prelije v ljubezen brez mere.« Dr. Milena Mileva Blažić se je spraševala, zakaj dela Ivana Tavčarja niso več del literarnega kanona oziroma kateri avtorji klasiki, sodobni klasiki in sodobniki so potemtakem del literarnega kanona v slovenskem šolstvu. Celo v SFRJ je imel Tavčar v šolskem kurikulumu več prostora kot ga ima danes. Dr. Peter Čeferin je razpravljal o Tavčarju kot odvetniku, ki ima zgodovinske zasluge za uveljavitev slovenskega jezika v uradnem poslovanju in za uveljavitev vladavine prava v takratni Avstro-Ogrski monarhiji. Tavčarjev pravni jezik in način izražanja pa je Čeferin označil kot »poezijo prava.« Dr. Ivan Čuk je govoril o Tavčarju kot sokolu, kajti Tavčar je bil dvakrat starosta Ljubljanskega sokola, in sicer med letoma 1882 in 1883 ter v obdobju med 1895 in 1905. Ivan Tavčar kot presona non grata je bilo naslovljeno izvajanje dr. Jerneja Kusterleta. Tavčar je bil zaradi svoje avtonomne drže in »osebnega ponosa s primesmi samoljubja« velikokrat trn v peti konservativnim in klerikalnim krogom. Dr. Andrej Rahten in dr. Jurij Perovšek sta govorila o Tavčarju kot politiku. Rahten je v središče svojega prispevka postavil stike Ivana Tavčarja s hrvaško politiko in analiziral njegove nastope na Hrvaškem v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja. Zasluge za njegovo odločitev za tesnejše sodelovanje s Hrvati gre pripisati strankarskemu kolegu Ivanu Hribarju, s katerim sta se takrat družno razglašala za narodna radikalca. Perovšek pa je spregovoril o Tavčarju kot strankarskemu prvaku, županu in protiboljševiku. »Ko je Ivan Tavčar leta 1910 prevzel vodenje Narodno napredne stranke na Kranjskem, je bil že dolga leta uveljavljeni slovenski politik. Kot eden od ključnih nosilcev tedanjega kulturnega boja na Slovenskem je dosledno vodil liberalni boj proti katoliški strani. Leta 1912 je svoj dotedanji politični položaj podkrepil še s prevzemom županovanja Ljubljane, ki jo je vodil do leta 1921,« pravi Perovšek. Prispevek dr. Timothya Pogačarja iz ZDA se je ukvarjal z migracijo v leposlovnih delih Ivana Tavčarja. Prispevek se osredotoča na Tavčarjeve Slike iz Loškega pogorja, objavljene med letoma 1876 in 1888 in zbirko Med gorami, in sicer na temo prvinskega strahu pred ločitvijo od doma oziroma domačega kraja. Zelo zanimiv in oseben je bil prispevek dr. Metke Zorc, sorodnice Tavčarjevih, saj je bil Tavčar brat stare matere od očeta Zorčeve. »Doma smo gojili posebno spoštovanje do tradicije in družinskih korenin, prenašale so se mnoge misli spoštovanega strica tudi v naše življenje. Vrednote poštenosti, odnosa do sočloveka in izobrazbe, za kar je bil zgled prav Tavčar, so nam predstavljale svetel vzgled. Še posebej mlajšim so nam bili v zgled njegovi sinovi, med katerimi sem posebno ljubezen gojila do prof. dr. Igorja Tavčarja, začetnika sodobne medicine na slovenskih tleh in soustanovitelja Medicinske fakultete v Ljubljani«, je strnila svoje spomine dr. Metka Zorc.

Preberi več

23.11.2023

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku

Obenem se vsem občanom zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in vas še naprej vabimo, da bi skupaj s pozitivno energijo in močno voljo iskali poti za uresničevanje dobrega v naši lokalni skupnosti. Le tako bomo še naprej z zanesllivimi koraki stopali po poti nenehnega razvoja prelepih krajev v osrčju Poljanske doline, kjer nam je dano bivati in ustvarjati. Vsem pa velja vabilo, da se nam 25. novembra v Sokolskem domu v Gorenji vasi pridružite na slovesni akademiji v počastitev praznika naše lokalne skupnosti.

Preberi več

Dostopnost