Aktualno

17.6.2024

Prireditve ob dnevu državnost

Več o posamezni prireditvi si preberite v priloženem vabilu. Vljudno vabljeni!

Preberi več

21.6.2024

Zaprtje krajevnih uradov v poletnih mesecih

V tem času lahko stranke vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, opravljajo na sedežu Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. V nujnih primerih vas vljudno prosimo, da nas pokličete na telefonsko številko 04 55 50 100 ali nam pošljete elektronsko sporočilo na ue.skofjaloka@gov.si.

Preberi več

20.6.2024 Ob obnovi cestišča nad cesto gradijo kamnito-betonski oporni zid.

Temeljita prenova dela ceste Poljane - Volča

Celovita rekonstrukcija ceste v dolžini približno 600 metrov obsega ureditev novega odvodnjavanja in inštalacij za optično povezavo, razširitev ceste s pločnikom in zamenjavo nosilnega ustroja, nov asfalta ter ureditev prepustov, kanalov, jarkov in zadrževalnikov na zalednih hudourniških vodotokih nad cesto. Po hidravličnih izračunih potrebne velikosti cestnih prepustov za zaledne vode se je izkazalo da so pod obstoječo cesto vgrajene premajhne dimenzije prepustov, zato bodo vgrajeni prepustov primerne velikosti za potrebno odvodnjavanje zalednih vod z višje ležečega terena.Za izvajalca je bilo na podlagi razpisa izbrano podjetje HIP KA iz Ljubljane, ki dela že izvaja in naj bi jih predvidoma do konca septembra letos v celoti dokončalo. Vrednost vseh del po pogodbi znaša nekaj manj kot milijon evrov z vključenim DDV. Trenutno je že urejen kamnito-betonski oporni zid nad cesto, katerega namen je opora plazovitemu delu zalednega terena in kontrolirano odvodnjavanje vode iz zalednega območja ceste, vgrajujejo se robniki in menja material spodnjega ustroja nosilnega sloja nove ceste. Po zaključeni izvedbi bo to za občino in prebivalce pridobitev v obliki popolnoma nove trase ceste s pripadajočim pločnikom in celovito urejenim odvodnjavanjem območja nad cesto in pod njo. Posledično bodo zagotovljene protipoplavna varnost bližnjih objektov in prevoznost ceste ter stabilnost brežin tudi v primeru ponovitve ekstremnih padavin, kot so bile ob zadnjih poplavah v avgustu 2023.

Preberi več

17.6.2024 Najuspešnejši devetošolci z županom na izletu. Foto: arhiv občine

Najuspešnejši devetošolci z županom na izletu

Na Bledu so se popeljali z vlakom okrog jezera, uživali v letnem sankanju na sankališču Straža, za zaključek so si privoščili še dobro kosilo. Vsi so bili nad izletom navdušeni, bilo je veliko dobre volje in smeha. Za pozornost in poseben dan sta se županu zahvalili tudi Metka Debeljak, ravnateljica Osnovne šole Poljane, in Nataša Grom, ravnateljica Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki sta se z učenci udeležili izleta.  Ob koncu je župan vsem zaželel uspešno pri nadaljnjem šolanju in vse dobro na vseh področjih.

Preberi več

14.6.2024 Najuspešnejši devetošolci v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas skupaj z županom. Avtor: Viktor Debelak

Knjižna nagrada za najuspešnejše devetošolce

Župan je ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja vsem zaželel uspešno nadaljnje šolanje, ob tem pa jih spomnil, da morajo biti ponosni, da prihajajo iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje. Najuspešnejše učence je na valeti tudi letos obdaril s knjigo, tokrat je bila to knjiga Urške Perenič Ivan Tavčar (1851-1923): na valovih življenja. V Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas so knjižno nagrado prejeli Ajda Dolinar, Sara Rihtaršič, Sofija Benedičič, Ožbej Drmota, Manca Fras, Marcel Jereb, Katka Demšar, Neža Šturm, Eva Ušeničnik, Tina Reberšek in Ajda Kržišnik. V Osnovni šoli Poljane pa so se vseh devet let šolanja najbolj izkazali: Ester Šinkovec, Ema Krek, Katjuša Bogataj, Nika Božnar, Blažka Jesenko, Ivana Krek, Jerca Gantar, Žana Eržen in Eva Debeljak. Konec junija jih župan po tradiciji povabi še na zaključni izlet.

Preberi več

13.6.2024

Podpis pogodbe o sofinanciranju prenove prostorov v ZD Gorenja vas

Predmet projekta je rekonstrukcija južnega dela prostorov v 1. nadstropju, v katerih je prvotno delovala lekarna Gorenja vas ter rekonstrukcija opuščenega pritličnega najemniškega stanovanja. V sklopu preureditve omenjenih prostorov bo zdravstveni dom pridobil dve ambulanti družinske medicine, ambulanto fizioterapije in prostor za izolacijo okuženih pacientov. V sklopu prenove bo potekala še obnova sanitarij v 1. nadstropju. Z naložbo bomo zagotovili dodatnih 221,10 m² neto uporabnih površin. Po besedah župana Milana Čadeža se bo s prenovo bistveno prispevalo k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev v naši občini.

Preberi več

13.6.2024

Obvestilo strankam Upravne enote Škofja Loka

V času uradnih ur se na najpogostejše storitve kot je pridobitev osebnih dokumentov čaka v povprečju dve do tri ure v dnevu. Iz tega razloga strankam svetujejo, da pravočasno uredijo svoje dokumente še pred njihovim potekom in naj svoj obisk upravne enote prilagodijo čakalnim vrstam. Na storitve se lahko naročijo oziroma rezervirajo termin tudi preko spletne aplikacije, ki se nahaja na spletni strani Upravne enote Škofja Loka.

Preberi več

11.6.2024

Saniran plaz na JP Javorjev Dol – Likar

Po deževju 4. 8. 2023, se je sprožil stopenjski plaz v strmem terenu po katerem poteka cesta, zaradi česar je bila potrebna preusmeritev na višjeležeči travnik. Plaz širine 25 metrov je bil stabiliziran z vgradnjo jeklenih tirnic s kamnito betonsko temeljno zložbo ter z ureditvijo drenaže. Na podoben način je bila sanirana tudi razpoka na nižjeležečem odseku iste ceste.

Preberi več

11.6.2024

Obvestilo o selitvi Urada za delo Škofja Loka

Storitve bodo nudili v pritličju stavbe nekdanjega Tehnika. Hvala za razumevanje.

Preberi več

6.6.2024 Foto: ekipa PP CZ

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Preverjanje je bilo tekmovalne narave, ekipe so morale prikazati usposobljenost in znanje pri reševanju in oskrbi realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih nesrečah, ki nas lahko prizadenejo. Hkrati je bila podana tudi ocena dela vodje ekipe. Ekipa Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane je na regijskem preverjanju med 11 ekipami iz Gorenjske dosegla najvišje število točk in prvo mesto.  Ekipi čestitamo za odlično uvrstitev na preverjanju, ki je rezultat trdega dela in odličnega sodelovanja članov ekipe.

Preberi več

6.6.2024

Popis starih hišnih imen se nadaljuje

V letošnjem letu nadaljujejo s popisom na Trebiji in v Podgori, v juniju pa bodo lastnikom hiš v Kopačnici, Krnicah pri Novakih, Robidnici, Lazah in Lajšah razdelili še tablice z zapisi hišnih imen v narečju. Vse lastnike hiš v naseljih, ki bodo letos vključena v popis, pozivajo k sodelovanju. Oglasite se jim lahko na e-naslovu: kristina.miklavcic@ra-sora.si ali na telefon: (04) 50 60 225.

Preberi več

Dostopnost