Aktualno

9.8.2022

Omejena raba pitne vode na vodovodnem sistemu Lučine

Uporaba vode iz vodovoda Lučine je omejena v naslednjem obsegu prepovedi uporabe: zalivanje zelenic in vrtov, pranje motornih vozil, pranje zunanjih površin in polnjenje bazenov. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantov vodovoda Lučine. Vse uporabnike javnega vodovoda Lučine prosimo, da s pitno vodo iz javnega vodovoda varčujejo neglede na vrsto rabe, pri čemer prosijo, da uporabniki za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo morebitne zaloge deževnice. Uporabnikom vodovoda Lučine se zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje navedenega.

Preberi več

11.8.2022 Foto: arhiva podjetja Logar d.o.o.

Obnova lokalne ceste v Zaprevalu

Na 600 m odseku ceste se bo zamenjal spodnji in zgornji ustroj ceste, razširili se bodo ovinki, na novo bo urejeno odvodnjavanje meteornih voda s ceste in sanirani bodo trije cestni usadi. Gradbena dela bodo trajala predvidoma dva meseca. Obvestilo o zapori ceste je objavljeno na spletni strani občine. Izvajalec gradbenih del, Hip KA d.o.o., je bil izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik.

Preberi več

9.8.2022

Pričetek sanacije plazov v Stari Oselici

Predvidena dolžina odsekov na območju, ki se sanira, znaša približno 3.787 m, sanacija pa se bo vsebinsko in stroškovno izvedla v dveh fazah: - faza 1: lokalna cesta Trebija - Stara Oselica od križišča z javno potjo Preskar – Jezeršek do grebena med vrhovoma Ermanovec in Štor na dolžini 630 m, nato lokalna cesta Sovodenj – Stara Oselica do domačije Sivkar (Stara Oselica 64) na dolžini 683 m in od domačije Sivkar do domačije Makuc (Stara Oselica 67) na dolžini 737 m. Skupna dolžina tega odseka znaša 2.050 m; - faza 2: lokalna cesta Sovodenj – Stara Oselica do križišča z javno potjo Grapa – Karantovše do domačije Makuc. Skupna dolžina odseka te faze znaša 1.737 m. Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje Zidgrad d.d. iz Idrije. Pogodbena vrednost faze 1, ki se bo izvedla v letu 2022, je 680.162,06 evrov z DDV, pogodbena vrednost faze 2, ki bo izvedena v letu 2023, pa 577.856,21 evrov z DDV. Sanacija plazov se bo sofinancirala iz Sklada za odpravo posledic naravnih nesreč pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Preberi več

3.8.2022

Skupaj za pogoreli Kras

Oceni nastale škode bo sledil obsežen sanacijski načrt za namensko rabo sredstev, ki se bodo transparentno delila preko skupnega koordinacijskega centra treh občin, v skladu s strokovno izbranimi prioritetami. Načrt sanacije, obnova ekosistema, ponovni zagon kmetijstva in turizma, bo potekal v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in ključnimi predstavniki vseh navedenih področij. Za zbiranje prispevkov in donacij je odprt račun Fundacije Vrabček upanja pri Banki Sparkasse, SI56 34000-1021587583, sklic KRAS. Donacijska sredstva na isti račun se zbirajo tudi preko SMS-a KRAS5 (5 €) in KRAS10 (10 €) na številko 1919. Na novi spletni strani, ki bo zaživela v prihodnjih dneh, bodo na razpolago vse informacije o akcijah in projektih, tudi možnost licitiranja za donirane umetnine in predmete. Vse z enim ciljem, da skupaj obnovimo pogoreli Kras. Sočutno javnost, podjetja, posameznike in skupine prijazno vabimo, da se po svojih zmožnostih vključijo v proces obnove pogorelega Krasa preko finančnih donacij. Kontakti za združevanje pobud pomoči in dobrodelnosti:Miren Kras Občina Renče - Vogrsko Občina Komen Občina Miren - Kostanjevica

Preberi več

1.8.2022 GKO Gorenjsko kolesarsko omrežje

Kolesarje v septembru čakajo nove označbe kolesarskih povezav

Eden najpomembnejših rezultatov skupine SORK je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju. Postavitev prometnih znakov na terenu se bo predvidoma začela izvajati v mesecu septembru. Postavitev prometne signalizacije za kolesarje bo potekala v vseh gorenjskih občinah in občinah Cerkno, Komenda, Logatec, Medvode, Kamnik in Vodice, zato vse voznike ter ostale prometne udeležence prosimo za strpnost. Gorenjska je prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila sistematično, povezano ter enotno. Namen je tudi, da ne terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje poleg Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo financirajo občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kamnik, Logatec, Medvode in Vodice, koordinacijo pa izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Kontaktne informacije: nina.kobal@ragor.si ali 04 581 34 02. Več o projektu

Preberi več

19.7.2022

Zbiranje fotografij nekdanje stare gorenjevaške šole

Fotografije in razglednice, ki naj bi krasile hodnike Hiše generacij, je mogoče oddati v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane in na elektronskem naslovu info@obcina-gvp.si do 30. septembra 2022. Vsem, ki boste fotografije poslali se že v naprej lepo zahvaljujemo.

Preberi več

27.7.2022

Asfaltiran odsek ceste Stara Oselica - Podlanišče

Na javnem razpisu za izvedbo gradbenih del je bil izbran izvajalec Raspet d.o.o. Dela so bila izvedena v vrednosti 96.000 evrov, pri čemer je Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi sofinancerskega sporazuma in glede na dolžino odseka v občini (231 metrov) krila 55 odstotkov vrednosti investicije. Po celotni dolžini odseka so urejeni tudi robniki in urejeno odvodnjavanje, na določenih delih pa so zgradili tudi oporne in podporne zidove.  

Preberi več

27.7.2022

Dobrodelni kolesar Matjaž Hribljan obiskal tudi našo občino

V kratkem pogovoru je župan med drugim povedal, da podpira tovrstne dobrodelne akcije in spoštuje posameznike, ki so tako srčni, kot Matjaž, ter mu zaželel uspešen zaključek dobrodelnega projekta. Kolesar Matjaž Hribljan je 19. julija začel 13-dnevno kolesarsko pot po vseh 212 slovenskih občinah, s katero želi opozoriti na hudo nevrološko motnjo – amiotrofično lateralno sklerozo – ALS. V 13 dneh si je zadal, da prekolesari 2576 kilometrov in ob tem premaga kar 30 tisoč metrov višinske razlike. Zbrana sredstva bodo namenjena sofinanciranju fizične pomoči na domu ter nakupu električne postelje in stropnega dvigala. Pri osebnem projektu 24-letnemu športniku iz Ivanjega sela pri Uncu pomagata Društvo distrofikov Slovenije in Kolesarski klub Jan Sport, katerega član je. Pošiljanje kratkega sporočila (SMS) s ključno besedo ALS5 na številko 1919 bo omogočilo prispevek v višini petih evrov. Pomagate lahko tudi z nakazilom, več informacij pa najdete na spletni strani Društva distrofikov Slovenije.

Preberi več

26.7.2022

Publikacija o projektih in delu Občine Gorenja vas - Poljane

Naš namen je karseda celovito predstaviti delo občine, da bi občanke in občani dobili čim boljši vpogled v vse, s čimer se občina ukvarja, ter kako potekajo posamična dela na celotnem območju občine. Zakonodaja nas zavezuje, da še vedno polovico našega proračuna namenimo za fiksne stroške, največji med njimi je doplačilo stroškov vrtca, ki je lani preseglo 1,4 milijona – na osnovi tega starši skladno z državnim pravilnikom plačujejo nižje položnice za vrtec. Sredstva za investicije poskušamo dodatno pridobiti s prijavami na različne razpise, kjer pa pogosto zaradi velikega števila prijav ne morejo odobriti vseh vlog. Zato se posebej trudimo, da bi bile naše prijave kar najbolje pripravljene in podkrepljene s kakovostno projektno dokumentacijo. Potreb po investicijskih vlaganjih širom občine je veliko, vrsta projektov, ki jih želimo realizirati, je dolga, vsako leto pa jih izpeljemo kar nekaj. Tako je bilo tudi v letu 2021, med prebiranjem predstavitev pa si boste lahko sami ustvarili vtis o našem skupnem delu. Župan Milan Čadež in občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane

Preberi več

20.7.2022

Odprt nov javni razpis v okviru Kreditne sheme RAS d.o.o.

V okviru tokratnega javnega razpisa se dodeljujejo krediti za obratna sredstva in investicije preko Gorenjske banke d.d., Kranj. Krediti za obratna sredstva:- namen: za financiranje tekočega poslovanja,- rok vračila: do 36 mesecev,- obrestna mera: 2,60%, nominalno (ob upoštevanju določenih pogojev se lahko dodatno zniža na 2,2% do 2,6%),- minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,- maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen. Krediti za investicije:- rok vračila: nad 36 mesecev do 120 mesecev,- obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 2,6% (ob upoštevanju določenih pogojev se lahko fiksni del obrestne mere dodatno zniža na 2,2% do 2,6%),- minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,- maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen. Več informacij: Razvojna agencija Sora d.o.o., tel. št. 04 50 60 220.

Preberi več

Dostopnost