Zmote in napake pri zbiranju odpadkov na ekoloških otokih

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Ekološki otok je neke vrste ogledalo nas uporabnikov. Nekateri ekološki otoki so urejeni, s podobo večine pa žal še ne moremo biti zadovoljni, saj kazijo podobo kraja in ljudi, ki v njih živimo.
Pravilno ločevanje odpadkov je pomembno tudi za oddajo odpadkov v reciklažo in predelavo.

Naknadno pospravljenje in čiščenje onesnaženih površin ter ločevanje neustrezno zbranih odpadkov povzroča nepotrebne stroške, ki jih na koncu plačujemo vsi uporabniki.

Najpogostejše nepravilnosti, ki jih opažamo na ekoloških otokih so: 

1. Na ekološke otoke nekateri postavljate tipizirane vreče za redno oddajo embalaže in ostanka komunalnih odpadkov več dni pred dnem odvoza odpadka po urniku. Pravilno je, da uporabniki iz gospodinjstev, ki imate prevzemno mesto urejeno na bližnjem ekološkem otoku, tipizirane vreče z dotičnim odpadkom postavite na prevzemno mesto en dan pred odvozom (npr. zvečer) oz. na dan odvoza do 6. ure zjutraj.

2. Na ekološki odtok nekateri odložite odpadke poleg zabojnika. Pravilno je, da odpadke odložimo v ustrezen zabojnik, skladno z navodilom. Večje kose in količine embalaže papirja in stekla (npr. ko pospravljate klet, podstrešje ipd.) praviloma oddamo v Zbirni center Todraž. Če je zabojnik za steklo ali papir na ekološkem otoku poln, odpadek odložimo vanj po njegovem praznjenju. Stanje (opis ali slika s kontaktnimi podatki) lahko sporočite na telefon: (04) 518 31 22 ali po E-pošti: info@obcina-gvp.si.

3. V zabojnik za papir in steklo nekateri še odlagate odpadke, ki vanje ne sodijo. Pravilno je, da odpadke ločimo skladno z navodili. Kratka navodila za ločevanje so nalepljena na zabojnikih za papir, steklo in embalažo, podrobnejša navodila pa so objavljena na spletni strani občine Gorenja vas – Poljane oziroma so na voljo na sedežu občine. V primeru nejasnosti nas lahko v času uradnih ur tudi pokličete, telefon: (04) 518 31 22.

4. V zabojnik za steklo ali papir nekateri še odložite stekleno embalažo oz. papir skupaj s plastično vrečko ali zabojčkom oz. škatlo, s katero ste odpadke prinesli na ekološki otok. Pravilno je, da steklene dele embalaže (kozarce, steklenice ipd.) odložimo v zabojnik za steklo, papir in papirnato embalažo v zabojnik za papir, plastično in kovinsko embalažo oz. njene dele (pokrovčki, plastične vrečke ipd.) pa v zabojnik za embalažo.

5. V stekleni embalaži puščate ostanke embaliranega blaga, najpogosteje živil. Na stekleni embalaži ostajajo pokrovčki iz kovin in plastike. Primer »kozarec plesnive marmelade«: pravilno je, da plesnivo marmelado iz kozarca postrgamo in jo odložimo v kompostnik ali Organko oz. zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov. Stekleni kozarec na grobo operemo in odložimo v zabojnik za steklo, kovinski pokrovček pa v hišni zabojnik za embalažo.

6. V zabojnik za papir nekateri še odlagate uporabljene (umazane) papirnate robčke in brisačke. Pravilo je, da papirnate robčke in brisačke odložimo v kompostnik oz. v zabojnik za biološke odpadke.

7. Na ekološki otok, poleg zabojnikov, nekateri občasno odlagate kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, ki se tam ne zbira. Pravilno je, da te odpadke oddamo v Zbirni center Todraž, male gospodinjske aparati in baterije pa lahko tudi v tonamenske zabojnike za zbiranje.

Dostopnost