Za občane

Turizem

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Turizem je v svetovnem merilu zelo hitro rastoča gospodarska dejavnost, ki ima pomemben vpliv na zaposlovanje ljudi in rast BDP. Turisti postajajo vse zahtevnejši, ponudba na turističnem trgu pa vse bolj pestra.

Občina Gorenja vas – Poljane ima bogato naravno, zgodovinsko in kulturno dediščino, dobro razvite dejavnosti na kmetijah ter prijazne ljudi in to so priložnosti, ki jih je potrebno povezati v kakovostne turistične programe in jih tržiti kot skupne produkte celotnega območja občine.

Naravne danosti v občini so primerne za pasivno ali aktivno preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi, pohodništvo ter druge aktivnosti, ki so sprostitvenega, rekreativnega ali športnega značaja. Veliko tujih turistov prihaja k nam predvsem zaradi naravnih lepot, miru in počitka, zato naj to postanejo ključni elementi naše turistične ponudbe.

Občina Gorenja vas - Poljane, kot ustanoviteljica, je z odlokom ustanovila javni zavod - Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina.

Namen in poslanstvo javnega zavoda je doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, promocija in spodbujanje razvoja turizma in kulture ter usklajevanje in povezovanje turističnih ponudnikov na območju Občine Gorenja vas - Poljane.

Širše turistično območje Škofjeloškega pa pokriva Turizem Škofja Loka.

Dostopnost