Lokalne ceste in javne poti

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občinske ceste so kategorizirane skladno z določili veljavnega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas - Poljane.
Odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 Javna pot - Žirovski vrh


Občinske ceste se kategorizirajo na:
- lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in
- javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste v naseljih z razvejanim uličnim sistemom se razvrstijo v podkategorije:
- lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
- lokalne mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

 

Kategorija ceste

Dolžina cest po veljavnem odloku
(v m)

LC 117.920
LZ 919
LK 2.244
JP 259.143

 

 

 

 

 

 

 Poteki občinskih cest so usklajeni s:
- poteki državnih cest,
- poteki gozdnih cest in
- poteki občinskih cest sosednjih občin (Občina Cerkno, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Idrija, Občina Škofja Loka, Občina Železniki in Občina Žiri).

Dostopnost