Lokalne ceste in javne poti

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občinske ceste so kategorizirane skladno z določili veljavnega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas - Poljane.
Odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 Javna pot - Žirovski vrh


Občinske ceste se kategorizirajo na:

- lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in
- javne poti (s skrajšano oznako JP).


Lokalne ceste v naseljih z razvejanim uličnim sistemom se razvrstijo v podkategorije:

- lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
- lokalne mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

 

Kategorija ceste

Dolžina cest po veljavnem odloku
LC 118.037
LZ 919
LK 2.320
JP 257.759

 

 

 

 

 

 Poteki občinskih cest so usklajeni s:

- poteki državnih cest,
- poteki gozdnih cest in
- poteki občinskih cest sosednjih občin (Občina Cerkno, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Idrija, Občina Škofja Loka, Občina Železniki in Občina Žiri).

Dostopnost