Turistična taksa

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se podatki poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:
dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Navodila ali dodatne informacije:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES

Register nastanitvenih obratov (RNO) – vzpostavljen na AJPESu s 1. 12. 2017

Več informacij:
Register nastanitvenih obratov (RNO)
Predstavitev RDL-2 (Registra dejanskih lastnikov)
Predstavitev Registra nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti poročajo o gostih in prenočitveh preko spletne aplikacije eTurizem ali preko spletnega servisa AJPES.

Več informacij:
Poročanje o gostih in prenočitvah

Dostopnost