Družinski pomočnik

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. do sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek, v primeru dela s skrajšanim delovnim časom.
Delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika, je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna plačevati občina.

Vlogo za priznanje pravice lahko upravičenci vložijo pri Centru za socialno delo Škofja Loka na predpisanem obrazcu.

Več informacij o družinskem pomočniku lahko dobite na spletnih straneh Centra za socialno delo Gorenjska in spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost