Javna vodovodna omrežja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Javna vodovoda omrežja (javni vodovodi) so vodovodi, ki so namenjeni izvajanju javne službe oskrba s pitno vodo:

- Vodovodni sistem Trebija - Poljane - Škofja Loka s podsistemi: Trebija - Gorenja vas - Todraž, Trebija - Podgora in Poljane
- Vodovodni sistem Stara Oselica - Slajka
- Vodovodni sistem Zarobar - Hlavče Njive - Brda
- Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval
- Vodovodni sistem Lučine

S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko javno službo določa 149. člen Zakon o varstvu okolja. V skladu z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas - Poljane se javna služba oskrba s pitno vodo izvaja v režijskem obratu. 

Več informacij:
Gašper Čadež, tel. št. 041 426 342
Kristina Knific, tel. št. 04 51 83 122.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost