Javna vodovodna omrežja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Javna vodovoda omrežja (javni vodovodi) so vodovodi, ki so namenjeni izvajanju javne službe oskrba s pitno vodo:

- Vodovodni sistem Trebija - Poljane - Škofja Loka s podsistemi: Trebija - Gorenja vas - Todraž, Trebija - Podgora in Poljane
- Vodovodni sistem Stara Oselica - Slajka
- Vodovodni sistem Zarobar - Hlavče Njive - Brda
- Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval
- Vodovodni sistem Lučine
- Vodovodni sistem Fužine
- Vodovodni sistem Delnice

S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo za približno 54 % prebivalcev v občini.

Oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko javno službo določa 149. člen Zakon o varstvu okolja. V skladu z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas - Poljane se javna služba oskrba s pitno vodo izvaja v režijskem obratu. 

Več informacij:
Gašper Čadež, tel. št. 041 426 342
Kristina Knific, tel. št. (04) 51 83 122

Dostopnost