Ekološki otoki

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V Občini Gorenja vas - Poljane je 54 ekoloških otokov za zbiranje stekla (150107) in papirja (150101 in 200101). Ekološki otoki so namenjeni zbiranju odpadkov iz gospodinjstev.

V zabojnik z napisom »papir« odlagamo le izpraznjeno embalažo z iz kartona in papirja, ki ni nevarna embalaža, ter drug odpadni papir kot so časopisi, revije, prospekti, zvezki, knjige, pisarniški papir, ...

V zabojnik z napisom »steklo« odlagamo le izpraznjeno stekleno embalažo, kot so steklenice od živil, pijač, kozmetike, zdravil ipd., ki ni nevarna embalaža. Pokrovčke iz kovin in plastike odstranimo in odložimo ločeno v hišni zabojnik za embalažo ali v tipizirano vrečko za odpadno embalažo.

Na posameznih ekoloških otokih se zbira tudi odpadni tekstil ter odpadna električna in elektronska oprema (mali gospodinjski aparati in baterije).

Dostopnost