Ekološki otoki

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V Občini Gorenja vas - Poljane je 54 ekoloških otokov za zbiranje stekla (150107) in papirja (150101 in 200101). Ekološki otoki so namenjeni zbiranju odpadkov iz gospodinjstev.

V zabojnik z napisom »papir« odlagamo le izpraznjeno embalažo z iz kartona in papirja, ki ni nevarna embalaža, ter drug odpadni papir kot so časopisi, revije, prospekti, zvezki, knjige, pisarniški papir, ...

V zabojnik z napisom »steklo« odlagamo le izpraznjeno stekleno embalažo, kot so steklenice od živil, pijač, kozmetike, zdravil ipd., ki ni nevarna embalaža. Pokrovčke iz kovin in plastike odstranimo in odložimo ločeno v hišni zabojnik za embalažo ali v tipizirano vrečko za odpadno embalažo.

Na posameznih ekoloških otokih se zbira tudi odpadni tekstil ter odpadna električna in elektronska oprema (mali gospodinjski aparati in baterije).

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost