Lokacijska informacija

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Lokacijska informacija se izdaja predvsem za dva namena:
- za namen gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih,
- za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu.

Z lokacijsko informacijo občina daje investitorju nameravane graditve, kupcu oziroma prodajalcu določenega zemljišča, kot lastniku objekta, ki nima določene gradbene parcele možnost, da ugotovi, kakšna so merila in pogoji za načrtovanje nameravane investicijske namere, kot jih določajo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov.

Zahtevek lahko poda vsaka fizične ali pravna oseba.

Za izdajo lokacijske dokumentacijo je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Skladno s 180 a. členom Zakona o splošnem upravnem postopku je rok za izdajo lokacijske informacije 15 dni.

Več informacij:
Gašper Čadež, telefon: (04) 518 31 23, E-pošta: gasper.cadez@obcina-gvp.si

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost