Lokalni energetski koncept

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Cilj izdelave in izvedbe lokalnega energetskega koncepta je oblikovanje temeljnega dokumenta za energetsko strategijo, povezano z uglašeno energetsko in okoljsko politiko občine, ki je izhodišče za delovanje na energetskem področju v občini.
Energetski koncept obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo ter analizo in ugotavljanje šibkih točk. Na osnovi te analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije vseh porabnikov (gospodinjstva, industrija, obrt, javni sektor, …). 
Energetski koncept zajema akcijski načrt, v katerem so opredeljene aktivnosti z oceno stroškov v terminskem načrtu izvedbe projektov. 

Energetski koncept tako omogoča:
- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini,
- pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo, vključno z oblikovanjem baze podatkov,
- pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja (raba, proizvodnja in distribucija energije) in s tem tudi stanja okolja (lokalno in globalno),
- oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja,
- izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost