Zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Ravnanje s komunalnimi odpadki zahteva ločeno zbiranje odpadkov na izvoru. Občina Gorenja vas - Poljane je v novembru 2008 uvedla ločeno zbiranje embalaže v okviru gospodinjstev. 

Nakup zabojnikov za embalažo in ostanek komunalnih odpadkov

Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov lahko kupite v Zbirnem centru Todraž v rednem obratovalnem času. Ker je količina zabojnikov na zalogi omejena, priporočamo, da zabojnik predhodno rezervirate - Bojan Kavčič, telefon: 051 328 514.

Cenik zabojnikov

Zbiranje ostanka komunalnih odpadkov

Ostanki komunalnih odpadkov (v nadaljevanju OKO) so ostanki odpadkov iz katerih so izločeni odpadki, ki jih je potrebno zbirati ločeno kot so npr. embalaža, papir, steklo, biološki odpadki, nevarni odpadki in kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema.
OKO konča na deponiji za odlaganje nenevarnih odpadkov zato je pomembno, da mednje ne odlagate nevarnih odpadkov (onesnaženje okolja, predvsem tal in podtalnice) in da so iz njih izločene vse frakcije odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati ali predelati oziroma je zanje določeno ločeno zbiranje.
Primeri odpadkov, ki spadajo med OKO: plenice, odpadna oblačila, igrače (razen tiste, ki imajo baterije), plastični in kovinski odpadki, ki po funkciji niso embalaža (ponev, plastična skleda in druga posoda, dežnik, metla, smetišnica ipd.), keramični in podobni izdelki (npr. krožniki, skodelice), odpadki, ki nastanejo pri obnovi in popravilih v hiši (odpadne plastične cevi, stiropor, kamena volna ipd. (opeka, pesek, ploščice ipd. odpadki ne spadajo med OKO), odpadne šolske potrebščine (puščica, ravnilo, svinčniki, barvice, flomastri, plastične mape, copati, torba ipd), odpadno steklo, ki ni embalaža (razbito okensko steklo, žarnica z volfranovo nitko, pleksi steklo ipd.), odpadki iz kuhinje, ki jih ni mogoče kompostirati (npr. kosti).
OKO se zbirajo ločeno v zabojnikih oziroma v tipiziranih vrečah. OKO je potrebno oddati v zabojniku za OKO ali tipizirani vrečki na prevzemno mesto uporabnika storitve (ob poti smetarskega vozila). Pri dostavi zabojnika/vrečke je potrebno paziti na prometno varnost, kar pomeni, da se morajo zabojniki/vrečke nahajati izven cestišča. Oddaja se mora izvesti en dan pred dnem odvoza po urniku ali na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Lastniki objektov, ki niso stalno v uporabi (počitniški objekti), lahko izjemoma oddajo odpadke na bližnji ekološki otok, in sicer en teden pred dnem odvoza po urniku ali v dogovoru z izvajalcem odvoza.
Oddaja odpadka v primeru zapore/neprevoznosti ceste: odpadke se odda na lokacijo najbližjega prevzemnega mesta ob poti komunalnega vozila, ki se nahaja na prevoznem delu ceste.

Zbiranje embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov (embalaža)

Embalažo je potrebno zbirati ločeno in skladno z Navodilom za ločeno zbiranje embalaže iz kovin plastike in sestavljenih materialov. Pomembno je, da embalažo povsem izpraznimo in oddamo v ustrezen zabojnik oziroma mesto zbiranja. Priporočamo, da embalažo od živil oplaknete. Podrobnosti so obrazložene v Navodilu za ločeno zbiranje nevarne in nenevarne embalaže.
Embalažo je potrebno oddati na prevzemno mesto (ob poti smetarskega vozila) v zabojniku za embalažo ali tipizirani vrečki. Oddaja se mora izvesti en dan pred dnem odvoza po urniku ali na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Pri dostavi zabojnika/vrečke na prevzemno mesto je potrebno paziti na prometno varnost, kar med drugim pomeni, da se morajo zabojniki/vrečke nahajati izven cestišča. Lastniki objektov, ki niso stalno v uporabi (počitniški objekti), lahko izjemoma oddajo odpadke na bližnji ekološki otok, in sicer en teden pred dnem odvoza po urniku ali v dogovoru z izvajalcem odvoza.
Morebitne občasne viške embalaže lahko uporabniki storitev iz gospodinjstev brezplačno oddajo v Zbirni center Todraž. Slednji oddaji sta za uporabnike storitev iz gospodinjstev brezplačni. V primeru stalnih viškov embalaže priporočamo, da pričnete za oddajo uporabljati večji zabojnik oz. na vaši krajevni skupnosti prevzamete dodatne vrečke. 
Oddaja odpadka v primeru zapore/neprevoznosti ceste: odpadke se odda na lokacijo najbližjega prevzemnega mesta ob poti komunalnega vozila, ki se nahaja na prevoznem delu ceste.

Urniki odvozov ostanka komunalnih odpadkov in embalaže

Območje 1: Gorenja vas, Dolenja Dobrava in Hotavlje, Srednje Brdo (1, 2, 3, 3a), Volaka (1), Dobje, Hotovlja, Poljane nad Škofjo Loko, Predmost, Bukov Vrh (2, 3, 3a, 4  in 5); Lajše nad Gorenjo vasjo
Urnik odvoza v letu 2021

Območje 2: Bukov Vrh, Kremenik in Vinharje, Srednja vas (vse, razen hišnih številk: 12, 12a, 5a, 11, 11a, 4, 13, 27, 21, 20 in 20a), Žabja vas, Poljanska cesta 1, Predmost 2; Dobravšce, Kladje in Žirovski Vrh Sv. Antona
Urnik odvoza v letu 2021

Območje 3: Gorenja Dobrava, Bačne, Brebovnica, Dolge Njive, Goli Vrh,  Lučine, Prelesje, Todraž, Zadobje in Žirovski Vrh Sv. Urbana
Urnik odvoza v letu 2021

Območje 4:
- Fužine, Podgora, Trebija, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev Dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Sovodenj in Stara Oselica (razen hišnih številk 42-44) 
- Smoldno, Volča, Četena Ravan, Delnice, Dolenčice, Dolenja Žetina, Dolenja Ravan, Gorenja Ravan, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo, Javorje, Jazbine, Jelovica (hišne št. 1-4),  Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Mlaka nad Lušo, Murave, Podobeno, Podvrh, Suša, Zakobiljek in Zapreval
- Čabrače, Debeni, Jelovica (hišne št. 5 in 6), Kopačnica, Krnice pri Novakih, Lajše, Laze, Leskovica,  Robidnica, Studor, Volaka, Srednje Brdo (razen1, 2, 3 in 3a), Stara Oselica 42-44
- Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Hlavče Njive in Srednja vas (hišne št. 12, 12a, 5a, 11, 11a, 4, 13, 27, 21, 20 in 20a), Poljanska cesta 130 in 131
Urnik odvoza v letu 2021

Zbiranje nevarnih odpadkov

Med nevarne odpadke spadajo: odpadne barve in laki, odpadna lepila, smole, kiti ipd., odpadna mazalna ali jedilna olja, kemikalije in pralna sredstva, zdravila in drugi farmacevtski izdelki, škropiva in drugi fitoterapevtski pripravki, akumulatorji in baterije, neonske sijalke (žarnice), ostanki drugih nevarnih snovi in embalaža, ki je nevaren odpadek.
Tekoči in praškasti nevarni odpadki morajo biti embalirani v originalno ali drugo ustrezno embalažo in dobro zaprti ter označeni. Pri rokovanju z njimi je potrebno poskrbeti za varnost. Do oddaje jih skladiščite na primernem mestu, ločeno od živil in nedostopno otrokom.
Nevarne odpadke lahko uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oddajo v času obratovalnih ur v Zbirnem centru Todraž.

Zbiranje kosovnih odpadkov

Med kosovne odpadke, ob upoštevanju spodaj navedenega, lahko oddamo komunalne odpadke, ki so predmeti večjih dimenzij in so nastali v gospodinjstvu: odpadno stavbno in stanovanjsko pohištvo (omara, kavč, sedežna garnitura, miza, stol, vrata, okna ipd.), večje kose izpraznjene odpadne embalaže (npr. kovinski sod, lesena paleta ipd.), otroško opremo (voziček, stajica, hojica ipd.) in druge predmete večjih dimenzij kot so npr. kolo, samokolnica, lopata, mešalec za beton. 
Kosovni odpadek, ki je sestavljen iz več različnih materialov, je potrebno pred oddajo razstaviti po materialih: les, kovina ter ostalo. Pri oddaji kosovnih odpadkov iz stekla (npr. okensko steklo, avtomobilsko steklo) je potrebno paziti, da se steklo ne razbije. Paziti je potrebno, da prevzemnega mesta ne onesnažimo z oddanimi kosovnimi odpadki.
Med kosovne odpadke ne spadajo: odpadne avtomobilske gume, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema (npr. hladilniki, hladilne skrije, štedilniki, pomivalni stroji, pralni stroji, monitorji, TV sprejemniki in drugi stroji in naprave, ki za pogon rabijo električno energijo in ostanek komunalnih odpadkov (npr. predmeti manjših dimenzij), kakršni koli odpadki, ki izvirajo iz dejavnosti, in odpadna strešna kritina, ki vsebuje azbest itd. Vse navedene odpadke lahko oddate v Zbirnem centru Todraž.
Kosovne odpadke lahko uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oddajo v času obratovalnih ur v Zbirni center Todraž in v okviru akcije zbiranja.

Zbiranje bioloških odpadkov in hišno kompostiranje

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (v nadaljevanju Uredba) določa, da se morajo kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) ločeno zbirati in kompostirati v hišnem kompostniku ali oddajati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku.
Minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje, kot jih določa Uredba:
- odpadki, primerni za kompostiranje, so zeleni vrtni odpad in kuhinjski odpadki: odpadno vejevje,  trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel; zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke;
- odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi: plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice.
Postavitev hišnega kompostnika: na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki. Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja: Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Obveznosti za zbiranje in oddaja bioloških odpadkov izvajalcu javne službe

Uredba določa, da se morajo kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) ločeno zbirati in kompostirati v hišnem kompostniku ali oddajati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku. Skladno s 15. členom Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki so storitve zbiranja bioloških odpadkov obvezne za vse lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine Gorenja vas - Poljane in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, za počitniške stavbe in druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo biološki odpadki in se biološki odpadki ne kompostirajo v hišnem kompostniku ali v primeru gostinske dejavnosti oddajajo zbiralcu kuhinjskih odpadkov iz gostinstva skladno z Uredbo.

Urnik odvoza bioloških odpadkov v letu 2021

Zbiranje odpadnih oblačil

Odpadna oblačila zbiramo v posebnih zabojnikih, ki se nahajajo na ekoloških otokih v Gorenji vasi (ob glavni cesti, blizu trgovine KGZ), v Poljanah (ob mostičku pri pekarni Poljane) in v Todražu (pred zbirnim centrom). 
Odpadnih oblačil pred oddajo ni potrebno posebej prati, likati in zlagati, vendar naj bodo kljub temu primerno čista in uporabna za recikliranje. To pomeni, da uporabna moška, ženska in otroška oblačila (zimska, poletna, nosečniška, športna, večerna, …), spodnje perilo, čevlje v parih, hišne tekstilije (prti, rjuhe, brisače, posteljnina, zavese), pokrivala, pasovi, torbice, manjše plišaste igrače zgolj zložite v navadne plastične (polietilenske) vreče. Zlaganje v vreče je potrebno zaradi transporta.
Približno 70 % zbranih oblačil gre v ponovno uporabo, 15 % se jih uporabi za krpe, 10 % se jih reciklira in ostanek (okrog 5 %) pa gre v postopke energetske izrabe oz. odstranjevanja. 
Odpadna oblačila prevzema Zoltan d.o.o., ki prosi, da v zabojnike ne odlagamo prešitih odej, vzglavnikov, preprog, dežnikov, vzmetnic, raznih polnil, koščkov tekstila, prav tako pa tudi ne umazanih/raztrganih/neuporabnih oblačil in obutve. Tovrstne odpadke še vedno odlagamo zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik/tipizirana vreča), katerih vsebina se energetsko predela.

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

OEEO se zbira v zbirnem centru v Todražu in v zabojnikih za zbiranje malih gospodinjskih aparatov in baterij na naslednjih ekoloških otokih: 
Sovodenj – ekološki otok poleg Mercatorja,
Trebija - ob cesti pri Domu pod Planino,
Gorenja vas - ekološki otok ob obvoznici, 
Poljane - ekološki otok ob lokaciji bivše pošte, 
Javorje - ekološki otok na parkirišču pod šolo, 
Lučine - parkirišče poleg ekološkega otoka v Lučinah.

Zabojniki so namenjeni zgolj za zbiranje baterij in malih gospodinjskih aparatov med katere spada majhna odpadna električna in elektronska oprema, katere nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm. Primeri malih gospodinjskih aparatov, ki jih lahko odlagamo v navedene zabojnike: sesalniki, sesalniki-metle, naprave za šivanje, svetilke, mikrovalovne pečice, oprema za prezračevanje, likalniki, opekači, električni noži, kuhalniki vode, ure in zapestne ure, električni brivniki, tehtnice, naprave za nego las in telesa, kalkulatorji, radijski sprejemniki, videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, glasbeni instrumenti, oprema za reprodukcijo zvoka ali slike, električne in elektronske igrače, oprema za šport, računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd., dimni javljalniki, regulatorji ogrevanja, termostati, majhno električno in elektronsko orodje, majhni medicinski pripomočki, majhni instrumenti za spremljanje in nadzor, majhne naprave, ki samodejno izdajajo proizvode, majhna oprema z vgrajenimi fotonapetostnimi paneli.
V zabojnik se ne sme odlagati drugih odpadkov, opreme za toplotno izmenjavo (npr. hladilniki, zamrzovalniki, klime, odstranjevalniki vlage, toplotne črpalke oljni radiatorji ipd.), zasloni, monitorji, prenosni računalniki, LCD okvirji za fotografije, notesniki ipd., žarnice in sijalke.

Več informacij

- Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22, E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si
- sporočanje podatkov o spremembah pri oddaji odpadkov: Ani Nedižavec, telefon: (04) 518 31 08, E-pošta: ani.nedizavec@obcina-gvp.si


Izobraževalni Slopakov film o reciklaži odpadne embalaže

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost