AED

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtomatski zunanji defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki samodejno zazna motnjo srčnega ritma. Njegova uporaba je zelo preprosta, kajti namenjen je tako medicinskemu osebju kot laikom. Defibrilacija pomeni dovajanje električnega toka srčni mišici skozi prsno steno z namenom, da prekinemo srčni zastoj.

Nenadna smrt, kot se v medicini imenuje nenadna zaustavitev delovanja srca in prenehanja dihanja, je lahko posledica prehodnih oziroma popravljivih vzrokov. Z današnjim znanjem v medicini je mogoče nekatere od teh vzrokov odpraviti. Če prizadetemu v kritičnem obdobju po nastopu nenadne smrti vzdržujemo osnovne življenjske funkcije (z zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem) in pozneje z dodatnimi postopki oživljanja ter z ustrezno oskrbo po uspešnem oživljanju, lahko ta še mnogo let normalno živi.

VERIGA PREŽIVETJA
Uspešno preživetje največjega števila bolnikov dosežemo s pravim vrstnim redom ukrepov in postopkov, ki jih imenujemo veriga preživetja. Sestavljen je iz štirih členov. Prvi pomemben člen verige preživetja je (1) zgodnja prepoznava ogroženega in klicanje pomoči. Drugi člen je (2) izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Tretji je (3) zgodnja defibrilacija in je edini člen, ki lahko vzpostavi ponovno delovanje srca. Na koncu sledi še četrti člen, to je (4) oživljanje na višji ravni, ki ga izvajajo strokovnjaki nujne medicinske pomoči. Končni uspeh oživljanja je odvisen od vsakega člena verige posebej.

LOKACIJE AED NA OBMOČJU UPRAVNE ENOTE ŠKOFJA LOKA

Z namenom reševanja življenj v primerih, ko bi bila uporaba AED lahko učinkovita, poleg pristojne enote nujne medicinske pomoči (NMP), se lahko aktivira tudi enoto za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), katere člani po prihodu na kraj dogodka izvajajo postopke oživljanja tudi z uporabo AED do prihoda ekipe NMP.
Enote ZRP v občini, ki zagotavljajo izvoze ustrezne ekipe in skrbijo, da je ustrezno število njenih članov usposobljenih iz postopkov oživljanja in uporabe AED, so: PGD Poljane, PGD Gorenja vas, PGD Trebija, PGD Javorje, PGD Lučine in PGD Sovodenj.

POSTOPEK AKTIVIRANJA ENOTE ZRP:
- po prejemu klica na 112 Regijski center za obveščanje (ReCO) Kranj prijavitelja preveže v konferenčno zvezo s pristojno službo NMP
- ko odgovorna oseba NMP med zajemanjem podatkov po strokovni presoji ugotovi, da bi bilo z vidika reševanja življenj smiselno aktivirati enoto ZRP z namenom izvajanja postopkov oživljanja in uporabe AED, prenese zahtevo po aktiviranju dežurnemu operaterju ReCO Kranj
- ReCO Kranj po prejemu zahteve proži pozivnike pristojni enoti ZRP
- enota ZRP po prejemu pozivov izvede postopek izvoza na intervencijo; na intervencijo se odzovejo tisti člani enote, ki so usposobljeni za izvajanje postopkov oživljanja in uporabe AED (t.i. prvi posredovalci)
- člani enote po prihodu na kraj dogodka izvajajo postopke oživljanja do prihoda ekipe NMP

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost