Aktualno

7.12.2020 Elektronska komunikacija. Vir: Pixabay

Storitve elektronskih komunikacij

Vas zanima, katera infrastruktura je na voljo oziroma kakšne so možnosti priklopa (do naslova natančno), kakšne so možnosti, če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa ali telefonije, glede AKOS Test Net, ki omogoča uporabnikom merjenje dejanske zmogljivosti in kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne hitrosti oziroma nedelovanja storitve ... V času epidemije Covid-19 so se povečale potrebe končnih uporabnikov po dostopu do širokopasovnega interneta in nemotenem delovanju storitev zaradi dela in šolanja od doma. Agencija je tako v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh. Obvestilo je dostopno na povezavi.

Preberi več

1.12.2020

PROSTOFER pričel z izvajanjem prevozov

Občani, ki potrebujejo prevoz, naj pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 10 10, kjer bodo zabeležili njihove podatke ter lokacijo željenega prevoza. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delavnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred željenim prevozom. Storitev PROSTOFER zagotavlja Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z zavodom Zlata mreža, s katerim se povečuje mobilnost starejših in gibalno oviranih oseb. Zavodu Zlata mreža je predsednik države Borut Pahor včeraj, 30. 11. 2020, podelil priznanje za sodelovanje v natečaju Prostovoljec leta 2019, ravno zaradi uspešnega izvajanja projekta Prostofer, v katerem sodelujejo šoferji prostovoljci, zato nam je v posebno zadovoljsto, da lahko to storitev ponudimo tudi našim občanom.

Preberi več

30.11.2020 Vozilo so prevzeli direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović, Primož Režek, vodja zdr. nege v NMP in Anton Debeljak, podžupan občine Gorenja vas - Poljane.

Bogatejši za novo reševalno vozilo

Občina Gorenja vas – Poljane je za nakup reševalnega vozila namreč uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za zdravje RS, s katerim je v septembru podpisala pogodbo o sofinanciranju vozila. Dodatna potrebna sredstva je v celoti prispevalo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Občina želi na ta način prispevati k učinkovitejši nujni zdravstveni oskrbi občanov in tako zaokrožiti hiter razvoj ravni primarnega zdravstva v občini.

Preberi več

27.11.2020 Rekonstruiranje ceste v Vinharje v zgornjem delu v dolžini cca 500 metrov. Foto: Igor Kržišnik

Nova cesta v Vinharje

Na novo je izveden celoten ustroj cestišča, sanacija pa je obsegala tudi obnovo in novogradnjo obsežnih opornih zidov, ki so bili zaradi bližine vodotoka poškodovani ob preteklih poplavah. S tem se je zaključila celovita rekonstrukcija ob zadnjih poplavah le interventno saniranega odseka ceste Hotovlja - Vinharje.

Preberi več

25.11.2020

Zabojnik pred vhodom v Zdravstveno postajo Gorenja vas

Zabojnik je namenjen sprejemu in zdravstveni obravnavi pacientov s sumom na okužbo z novim koronavirusom. Na tak način bo v največji meri zmanjšano tveganje novih okužb, saj bo onemogočeno srečevanje potencialno okuženih pacientov s koronavirusom z ostalimi pacienti, ki prihajajo na redne preglede k osebnim zdravnikom iz drugih razlogov. V zabojniku se ne bo izvajalo jemanje brisov, vstopna COVID točka za testiranje na koronavirus je za občane občine Gorenja vas – Poljane še vedno v Škofji Loki.

Preberi več

24.11.2020

Sofinancerski sporazum za cesto Lučine-Dolge Njive

Sporazum se nanaša na prvo fazo obnove ceste, ki obsega 700-metrski odsek ceste iz Lučin skozi naselje Dolge Njive. Investicija je ocenjena na 773.000 eur, od česar občina prispeva 18 % oziroma 144.000 eur. Podpisan sofinancerski sporazum je osnova za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca del.V pripravi je tudi druga faza obnove ceste v dolžini 860 m do križišča Suhi dol. Na celotni  trasi bodo izvedeni štirje novi podporni zidovi, v poteku skozi naselje bo zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava. V juniju 2019 je potekala recenzija projekta celotne trase, ki je za drugo fazo predvideval 5 m širine ceste, na kar smo posredovali ugovor. Izvedeni so bili popravki projekta s spremembo opornih zidov in povečano širino 2 x 2,75m oziroma skupno 5,5 metra.

Preberi več

24.11.2020

Začasno prenehanje statusa uporabnika storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

V ta namen zakoniti zastopnik izpolni Izjavo o začasnem prenehanju statusa uporabnika storitev ravnanja s komunalnimi odpadki s katero začasno odjavi storitve za en mesec ali več. Če ni znano, kako bo z izvajanjem dejavnosti v prihodnjih mesecih, se lahko izjavo poda za vsak mesec posebej. Izjavo je potrebno podati do začetka meseca. Za november vam bomo začasno prenehanje izjemoma upoštevali, če izjavo podate do 30. 11. 2020. Izpolnjeno in podpisano izjavo lahko pošljete: - po pošti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali - skenirano po e-pošti na naslov: praznenje.greznic@obcina-gvp.si. V izjavi je potrebno podati tudi pravno podlago zaradi katere podjetje ne obratuje. Več informacij: telefon št. (04) 518 31 22.

Preberi več

23.11.2020 Direktorica CSS Škofja Loka Silva Košnjek in župan Milan Čadež.

Enota dnevnega varstva in začasnih namestitev za starejše CSS Škofja Loka bo v »Hiši generacij« v Gorenji vasi

V letošnjem pomladanskem korona času smo pregledali in dopolnili projekt že pred leti izdelanega projekta za medgeneracijsko središče v Gorenji vasi. Ta izziv smo tokrat sprejeli skupaj na Občini Gorenja vas-Poljane in v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka ter ga prilagodili novemu razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost. Popolno vlogo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem smo oddali junija in seveda težko čakali rezultate. V pripravo projekta je bilo vloženega res veliko časa in energije, zato smo bili v septembru toliko bolj veseli sporočila, da smo dosegli vse možne razpisne točke.V »Hiši generacij« se bo vzpostavila enota dnevnega varstva in enota začasnih namestitev. Enota dnevnega varstva bo lahko sprejela 6 do 8 uporabnikov dnevno, enota začasnih namestitev pa 16 uporabnikov. Dnevno varstvo je namenjeno starejšim osebam, ki živijo doma, nimajo pa potrebnega celodnevnega varstva oziroma oskrbe s strani svojcev. Ta oblika varstva vsaj deloma razbremeni svojce pri skrbi za starejše v domačem okolju, hkrati pa jim omogoča, da čim dlje ostanejo v domačem okolju oziroma lažje premostijo čas do sprejema v celodnevno institucionalno varstvo. Začasna namestitev je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali začasne odsotnosti svojcev potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasni sprejem traja po dogovoru oz. največ 90 dni. V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena oskrba in zdravstvena nega glede na zdravstveno stanje, zdravstvenemu stanju primerna prehrana, po potrebi fizioterapevtske storitve in delovno terapevtsko obravnavo ter vključitev v razne prostočasne dejavnosti. Dnevno varstvo bo delovalo v pritličju, kjer bo urejen velik skupni prostor, kuhinja z jedilnico in soba za počitek, obdan pa bo tudi z vrtom za druženje na prostem in pokrito teraso. V preostalih zgornjih dveh nadstropjih bodo urejene še sobe za začasno namestitev starejših s spremljajočimi prostori, preko vseh etaž bo urejeno dvigalo. Ob objektu bodo urejene tudi parkirne površine.Gradnja se po podpisani pogodbi o sofinanciranju v celoti financira z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki za projekt prispeva 1,4 milijona evrov oziroma 100 % upravičenih stroškov projekta, občina pa prispeva stroške projektne dokumentacije. Trenutno so v izdelavi projekti za izvedbo del, v začetku novega leta bo objavljen razpis za izbiro izvajalca del, v drugi polovici naslednjega leta pa se bo pričela adaptacija objekta in spreminjanje v »Hišo generacij« Gorenja vas, ki bo trajala dobro poldrugo leto. V letošnjem letu smo sklenili tudi pogodbo o menjavi zemljišč z g. Jožetom Novakom in kot občina postali lastniki parcele severno od objekta Stare šole do Poljanske Sore.Z izgradnjo »Hiše generacij« zagotavljamo širitev ponudbe v skupnosti z izvajanjem visoko kvalitetne storitve socialnega varstva starejših, od katerega si veliko obetamo, saj bomo na ta način zagotovili možnost izbire in ustvarili pogoje, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju. Uspešno kandidiranje na projektu je rezultat odličnega sodelovanja s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer so celovito zasnovan projekt podprli s svojim bogatim strokovnim znanjem in izkušnjami, kar naši lokalni skupnosti prinaša dragoceno pridobitev v skrbi za vse generacije.

Preberi več

23.11.2020

Dramatizacija Visoške kronike v poljanskem narečju

Predstavo, ki je potekala 6. septembra 2020 pred Tavčarjevim dvorcem na Visokem, si lahko premierno ogledate na povezavi v ponedeljek, 23. novembra 2020, ob 20. uri. Prijazno povabljeni na ogled predstave, ki je na 33. Čufarjevih dnevih, 2020, prejela Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo po oceni gledalcev. Za prejeto nagrado Kulturnemu društvu dr. Ivan Tavčar Poljane iskreno čestitamo.  

Preberi več

23.11.2020

Ob občinskem prazniku

Letošnje leto si bomo posebej zapomnili po zdravstveni plati, po novi bolezni, ki je v svetu prekrižala veliko načrtov. Pri nas na občini nam je šlo pri projektih vse po načrtih oziroma smo dosegli več, kot smo načrtovali pred letom dni. Težave pa spremljajo naše javne zavode, ki jih mi tudi sofinanciramo, predvsem šole in vrtce, saj prav oboleli kadri predstavljajo težavo, ki jo je težko nadomestiti. Letos se še prav posebej izkazuje, kako je bilo pomembno, da smo v preteklih letih veliko truda in energije vlagali v razvoj zdravstva v naši občini. Danes smo res lahko zadovoljni in še se trudimo pripeljati v našo zdravstveno postajo dodatne storitve. Zdravstvene prostore tudi obnavljamo in jih prilagajamo, tako da bi ponudili najboljše pogoje za delo našim zdravnikom in ustrezno dostopnost za obiskovalce.Pri projektih bi v ospredje postavil velike naložbe v prihodnost. Pred letom dni smo v Poljanah začeli projekt poplavne ureditve, danes imamo dve tretjini del pod streho in sprememba v okolju je zelo vidna. Nadaljevali in zaključili smo obnovo ter energetsko sanacijo Podružnične šole na Sovodnju, za predšolsko vzgojo pa smo zgradili še novo zunanjo teraso in postavili drog s slovensko zastavo. Na Visoškem dvorcu smo prekrili streho, trajno uredili tla v pritličju in obnovili fasado. Tako smo vse pripravili do odprtja kavarne v maju, jeseni smo pa ponudili dobrote iz naše doline – buhteljne, ocvirkovco in drobnjakovo potico, zraven pa terjak in zeliščni čaj, skuhan iznad ognja črne kuhinje. Pristopili smo k projektu Zelena destinacija, tu pričakujemo še boljšo prepoznavnost, povezovanje z lokalnimi ponudniki in zasnovo lastnega kodeksa za turistično gospodarstvo in vodnike.V pomladanskem koronačasu smo podpisali pogodbo za gradnjo novega Vrtca Agata v Poljanah in adaptacijo šolske kuhinje. Kmalu po prekinitvi pouka v šolah smo dela začeli in sredi septembra v celoti prenovljeno in razširjeno kuhinjo že predali namenu. Ob koncu šolskega leta smo začeli še gradnjo objekta in načrtujemo, da bo še letos pod streho. Urejanje prostora v smeri razvoja procesiramo stalno, tako bo tudi v prihodnjem letu sprejet nov občinski prostorski načrt. Na Trebiji ob Sori smo odkupili priobalno zemljišče ter uredili brežino in okolico, tako je nastalo lepo novo naravno kopališče. Čez leto smo uredili tudi cesto Trebija–Ermanovec na odseku Burnik–Mežnar. Že lani konec leta smo zaključili ureditev ceste v Javorje in podpisali še dve pogodbi z nepovratnimi sredstvi za nadaljevanje sanacije plazov proti Žetini, ki bo ob ugodnih pogojih zaključena do konca letošnjega leta. Obnovili smo še 22 cestnih odsekov v skupni dolžini skoraj pet kilometrov, med drugim cesto Vinharje in odsek Hotavlje, kjer smo rekonstruirali križišče in uredili še hodnike za pešce.Na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvajanja dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše smo za prenovo prijavili Staro šolo v Gorenji vasi skupaj s CSS Škofja Loka. Septembra smo prejeli obvestilo, da smo bili zelo uspešni na razpisu. V teh dneh smo prejeli tudi že podpisano pogodbo, kar pomeni, da bomo sredi prihodnjega leta začeli adaptacijo objekta. Ta bo trajala dobro poldrugo leto in potem bomo tudi v naši občini imeli Hišo generacij. Pristopili smo tudi k projektu Prostofer, ki ponuja brezplačne prevoze za starejše, za ta namen imamo tudi že nov električni avto in urejeno polnilnico pod Sokolskim domom. Nedaleč stran od tu bomo ponovno postavili Fortunovo brv, konec leta bo pa luč sveta ugledal zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas. Na podlagi štiriletnega dela in priprave dokumentacije smo bili prejšnji mesec veseli odločbe o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo treh novih sklopov občinskih vodovodov, v Lučinah, dolini Suše in Brda–Hlavče Njive, tako da nam dela na investicijah ne bo zmanjkalo.Na državnih cestah je veliko pripravljenega. Krožišče v Poljanah je v izgradnji in bo po novem končano v juniju prihodnje leto. Prejšnji teden je bil izbran izvajalec za obnovo ceste proti Sovodnju, izdelan je projekt proti Todražu, za Lučine–Suhi Dol je pripravljen razpis za izvajalca del. Projektiranje poteka za odsek iz Gorenje vasi proti Hotavljam, pripravlja se tudi razpis za izvedbo novega glavnega mostu v Gorenji vasi. Z Občino Cerkno smo poslali pobudo na ministra za infrastrukturo, da sta občini pripravljeni prevzeti aktivno vlogo pri pripravi podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – izgradnjo 4. razvojne osi. Podobno potezo smo na naši občini pred leti že naredili pri obvoznici Gorenja vas in s tem gradnjo začeli kar nekaj let prej … Spoštovane občanke in spoštovani občani, veliko od naštetega je že izvedeno, veliko smo si izborili projektov in tudi že sredstev za razvoj naših krajev za naslednja leta. Vse to smo in bomo dosegli s skupnim delom, s povezovanjem in zaupanjem ter pravimi sodelavci, ki so sotvorci uspešnih zgodb, najlepša Vam hvala. Zahvaljujem se našemu izvoljenemu poslancu, danes državnem sekretarju v kabinetu predsednika vlade g. Žanu Mahniču za odlično sodelovanje. Dobri in odkriti odnosi so in bodo temelj sodelovanja, mi na tem gradimo in s tem pridejo tudi dobri rezultati. Če povzamem, "ukop je treba držat"!V teh časih ostanite in bodite zdravi, previdni do sebe ter odgovorni do drugih.Iskrene čestitke ob prazniku naše občine, posebej še letošnjim občinskim nagrajencem. Milan čadež, župan

Preberi več

23.11.2020

Občinski nagrajenci za leto 2020

Plaketa občine Gorenja vas – Poljane ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE, za organiziranje in razvoj športa v preteklih 50-ih letih Priznanja občine Gorenja vas – Poljane Mag. JURIJ KUMER, za prispevek k razvoju kmetijstva ter vaške in kulturne podobe Hotavelj PAVEL RAZLOŽNIK, za dolgoletno vodenje štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane JOŽE STRŽAJ, za zgledno pastoralno delo in obnovo sakralnih objektov Župnije Poljane nad Škofjo Loko ČEBELARSKO DRUŠTVO SOVODENJ, za 60-letno čebelarjenje s kranjsko sivko na sonaraven način Priznanje župana občine Gorenja vas - Poljane SARA PETERNELJ, za dosežene športne uspehe v alpskem smučanju

Preberi več

Dostopnost