Aktualno

22.12.2021

Betlehemska Luč miru

Luč miru iz Betlehema je vsakoletna mednarodna dobrodelna akcija, ki letos poteka pod geslom Človek, ne jezi se! Sporočilo letošnje poslanice je poudariti pomen vljudnosti in spoštovanja med nami. Tako se namreč gradi mir, ki ga oznanja in prinaša božični dogodek, prihod Božjega Sina na svet. Tako se prižiga luči, ki jih človek človeku ne more dati drugače, kakor da ta luč postane on sam. In za to je potrebna samo drobna odločitev, da bomo drug z drugim spet ravnali kot s človekom, ki ima svojo vrednost in svoje dostojanstvo. Začnimo torej z lepo besedo, ki rodi nekaj lepega. Pozdravljajmo se. Bodimo vljudni drug do drugega. V naših besedah. Želimo vam blagoslovljene božične praznike. Občina Gorenja vas - Poljane  

Preberi več

21.12.2021 Proti Blegošu. Foto: Luka Prezelj

Izbrani avtorji fotografij za občinski koledar

Komisija je izbrala 13 najboljših fotografij in jih bo objavila v občinskem koledarju za leto 2022. Vsi avtorji, ki so svoje fotografije pravočasno poslali na naš elektronski naslov, bodo nagrajeni z brezplačnim izvodom koledarja, avtorji objavljenih fotografij pa tudi s termovko z napisom Poljanska dolina.Avtorji nagrajenih fotografij so: Miha PrijateljSaša ProsenMatija TrčekJošt GantarMarija MožinaMajda DebeljakValentina MožinaLuka Prezelj S koledarji občina vsako leto obdari poslovne partnerje, občinski svet in delovna telesa ter zaposlene. Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in jim želimo še veliko prijetnih trenutkov ob fotografiranju ter vse dobro v prihajajočem letu.

Preberi več

13.12.2021

Prva obletnica projekta Prostofer

V obdobju enega leta so prostovoljni vozniki opravili 145 prevozov starostnikov. Na mesec povprečno opravijo okrog 12 prevozov. V večini gre za prevoze na zdravniške preglede v Škofjo Loko, Jesenice, Golnik in Ljubljano. Projekt je med občani zelo dobro sprejet in v zadnjem obdobju se število prevozov iz meseca v mesec povečuje. Ob tej priložnosti sta župan Milan Čadež in podžupan Anton Debeljak sprejela prostovoljne voznike in se jim zahvalila za njihovo neprecenljivo delo, da tako nesebično pomagajo. Župan je povedal, da smo ponosni na vsakega izmed šestih prostovoljnih voznikov oz. voznic in poudaril, da so vozniki prostovoljci res ključni, saj brez njih in njihove dobre volje tega projekta ne bi mogli izvajati. Ob koncu pa k projektu lepo vabimo še nove prostovoljne voznike, ki lahko del svojega prostega časa namenite drugim občanom in jim ponudite pomoč, ko jo potrebujejo.

Preberi več

10.12.2021 Predsednik vlade gospod Janez Janša na obisku v občini Gorenja vas - Poljane.  (od leve proti desni: Anton Debeljak, podžupan občine Gorenja vas - Poljane, Žan Mahnič, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, Janez Janša, predsednik Vlade RS, Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave in Milan Čadež, župan občine Gorenja vas - Poljane). Foto: Vlada RS

Obisk Vlade RS v občini Gorenja vas - Poljane

V nagovoru se je posebej zahvalil Vladi Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše, ki ima odličen posluh za občine in se zaveda, da so prav občine temelj razvoja države in razume pomen občin, ki znajo učinkovito izvajati projekte in investicije, ki jih okolje najbolj potrebuje. Pri tokratni Vladi Janeza Janše to niso le besede, ampak so tudi dejanja. Plod odličnega sodelovanja Vlade Republike Slovenije in slovenskih občin so številne nove občinske investicije po vsej državi. Tudi v Občini Gorenja vas - Poljane so vse glavne investicije podprte z nepovratnimi evropskimi in državnimi sredstvi: gradnja vodovodov (1,5 mio eur), Hiša generacij za starejše (1,4 mio eur), Vrtec Agata (0,7 mio eur), dvorec Visoko (0,2 mio eur). Nepovratna sredstva so pridobljena na javnih razpisih, za katera je sredstva zagotovila tokratna Vlada, za razpis za šolske objekte denimo kar po desetletju premora. Tako kot drugod, tudi v naši lokalni skupnosti čutimo odličen posluh tokratne Vlade tudi za vlaganja v cestno infrastrukturo, kjer je v zaključevanju ali v teku več državnih investicij: cesta Trebija Sovodenj (4,5 mio eur), most Gorenja vas (0,9 mio eur), cesta Lučine – Suhi dol (0,9 mio eur), obnova ceste po Poljanski dolini v višini treh milijonov, dograjeno je novo krožišče Poljane. Po končanem vladnem posvetu se bosta v občini Gorenja vas – Poljane ob obisku Marmorja Hotavlje in višinske kmetije Pr' Leskovc v Stari Oselici zadržala še ministra dr. Anže Logar in dr. Jože Podgoršek. Občina Gorenja vas – Poljane je izjemno hvaležna Vladi Republike Slovenije za izkazano zaupanje ob današnjem izjemnem dogodku obiska celotne Vlade Republike Slovenije, kar bo našlo posebno mesto v zgodovini naše mlade občine.  

Preberi več

8.12.2021 Neškova brv v Gorenji vasi.

Nova praznična osvetlitev občine

Cilj načrtovanja praznične osvetlitve je bil enovit oblikovni pristop po celotnem območju občine s krasilnimi elementi avtohtonega vsebinskega pomena, ki bi črpali ideje iz bogastva naravnih danosti krajev ob Poljanski Sori, značilnosti tukajšnjega grajenega prostora, znanja, obrti, navad in zgodb, ki živijo na našem območju. V prvo fazo predstavitve so tako zajeti naslednji vsebinski poudarki:Element reke kot živa sila vode, ki povezuje kraje v dolini in omogoča življenje;    Element ribe kot del bogastva reke in simbol plodnosti in obilja, saj je ribolov stoletja bogatil življenje v naših krajih, navežemo pa se tudi na ljudsko pravljico o ribici, ki izpolni tri želje;      Element drevesa in gozda kot simbol večnosti. Drevo raste in obrodi plodove, zato predstavlja energijo, novo življenje, nenehno rast, razvoj, kot je značilen tudi za našo hitro razvijajočo se lokalno skupnost. Poleg simbolike božičnega drevesa miru se tudi sam prerez debla s sojo krožno in spiralno strukturo navezuje na simboliko rasti, širjenja in nenehnega razvoja;   Element cvetja/kristusova srajčka. To cvetlico poznamo predvsem po Tavčarjevi povesti in jo povezujemo z ljubeznijo, sam pisatelj Tavčar pa jo je kot simbol vključil v svojo zgodbo tudi zaradi njenih zdravilnih moči – blaženja in umirjanja srčnih bolezni. Posebnost tega cveta je, da zacveti ob neobičajnem jesenskem času in krasi naravo v prvem hladu. Tako naj ta za zimsko okrasitev neobičajen element cveta krasi naše kraje tudi skozi hladne dni prazničnega dela leta.   Letošnja novoletna okrasitev, ki je izvirno delo domačih obrtnikov, se je torej omejila na obcestne postavitve ter na okrasitev mostov z elementi visečih ribic. Pri tem posebej izstopa pokrita Nežkova brv v Gorenji vasi, ki z ambientom zvezdnatega neba pod pokrito streho že privablja obiskovalce za praznično fotografiranje. V prihodnjem letu se veselimo nadgradnje projekta, ki vključuje tudi enovito krašenje vedutnih dreves v vaških jedrih, razvoj osvetlitve cerkva, namestitev prazničnih napisov in osvetlitev objektov z elementom »balkonskih rož« na oknih in gankih. Želimo pa k posredovanju predlogov posebej povabiti vse občane in krajevne skupnosti, ki bodo lahko sodelovale tako pri vsebini svetlobnih napisov, kot pri izbiri predstavljenih elementov, ki bi jih krajani želeli v svojem kraju.

Preberi več

6.12.2021

Sanirani štirje plazovi v Malenskem Vrhu

Gradbena dela so zajemala sanacijo štirih zelo zahtevnih globinskih plazov in zamenjavo asfalta na 300 metrov dolgem odseku ceste Malenski Vrh - Gorenje Brdo. Na tem delu ceste so bile zgrajene kamnite zložbe, ki so temeljene na jeklenih pilotih, drenirane so bile zaledne vode in urejeno odvodnjavanje s cest in bližnjih objektov. Dela so se izvajala pod strokovnim nadzorom geologa na osnovi PZI-projekta, ki ga je izdelalo podjetje Geotrias, d.o.o.. Vrednost gradbenih del, ki so bila zaključena v treh mesecih in pol, znaša 187 tisoč evrov, 143 tisoč evrov za sanacijo plazov je prispevalo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.  

Preberi več

30.11.2021 Urejen izliv Ločivnice v Soro, novo krožišče in most v Poljanah. Fotografija je bila posneta ob težnostnem preizkusu mostu. FOTO: ARHIV GGD

Poplavno varne Poljane z novo podobo

Več o zaključku del si lahko preberete v novemberski številki Podblegaških novic.

Preberi več

29.11.2021 Prejemniki priznanj občine za leto 2021 z županom Milanom Čadežem (z leve proti desni): Silvo Pivk, Damjana Peternelj, Mirjana Možina, Valentin Bogataj, Uredniški odbor Zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas, Tomaž Ažbe, TD Stari vrh, Jakob Stanonik, PD Cempin, Herman Pustavrh, Blaž Potočnik, Blaž Mravlja, PGD Hotavlje, Alex Mirčevski, KŠPD.

Podelitev priznanj občine za leto 2021

Priznanje občine so prejeli:- za Klub študentov Poljanske doline predsednik Alex Mirčevski, za 50 let aktivnega vključevanja mladih v skupnost, - za Plezalno društvo Cempin predsednik Jakob Stanonik, za gojenje in predajanje gorniških veščin, - za Prostovoljno gasilsko društvo Hotavlje predsednik Blaž Mravlja in poveljnik Blaž Potočnik, za požrtvovalnost in modernizacijo v zadnjem desetletju, - za Turistično društvo Stari vrh predsednik Tomaž Ažbe, za 50 let promocije Starega vrha in življenja pod njim, ter - za Uredniški odbor zbornika "Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas" glavni urednik Valentin Bogataj, za obsežno raziskovalno delo. Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane pa je prejel Herman Pustavrh, za dolgoletno delo na področju košarke v Gorenji vasi. Podelitev je bila zaradi ukrepov za zajezitev okužbe tokrat namenjena le povabljenim nagrajencem in gostom, slovesnost pa so z odličnimi glasbenimi točkami popestrili mladi glasbeniki Glasbene šole Škofja Loka; Samanta Peternelj s saksofonom, Maša Božnar in Jan Mrak s harmoniko, Tine Mrak s kitaro, Hana Oblak in Iza Oblak s petjem in kitaro ter Kaja Klemenčič, ki je zapela Zdravljico in pesem Ledene rože. S klavirsko izvedbo skladbe skladatelja Franza Liszta pa se je predstavila Loti Feltrin, dijakinja Umetniške gimnazije Koper. Po slavnostni podelitvi letošnjih občinskih priznanj nas je g. Tone Bogataj prijazno povabil še na ogled razstave o generalu Maistru in borcih za severno mejo iz naše občine.  

Preberi več

24.11.2021 Asfaltiranih je prvih 500 m ceste pri Hobovšah.

Dela na državni cesti Trebija - Sovodenj so v polnem teku!

Celotna trasa, na kateri potekala obnova, je razdeljena na štiri odseke, dolge približno štiristo metrov. Podporne zložbe pod cesto na trasi Hobovše – Fužine se izvajajo skladno z zelo obsežnim planom del, kjer je bilo doslej izvedenih približno polovica vseh podpornih zložb pod cesto. Asfaltiranih je prvih 500 m ceste pri Hobovšah. V sklopu rednih vzdrževalnih del je bilo obnovljenih tudi 300 m ceste skozi vas Sovodenj in izvedena nova betonska krona na podpornem zidu. V nadaljevanju je predvideno tudi urejanje priključkov lokalnih cest ter postavitev prometne opreme in jeklenih varnostnih ograj. Namestili bodo tudi sidrane mreže nad cesto in zgradili nov most na Fužinah, ki je predviden proti koncu leta. Naročilo za obnovo odseka je bilo oddano najugodnejšemu ponudniku – podjetju CVP, gradbeništvo in storitve, ki je oddalo ponudbo v vrednosti 4,6 milijona evrov. Vsa dela pa naj bi bila končana jeseni 2022.  

Preberi več

23.11.2021

Ob občinskem prazniku

Dne 23. novembra leta 973 je nemški cesar Oton II. svojemu pisarju narekoval darilno listino, s katero je, poleg drugih, tudi ozemlje Poljanske doline do Hotavelj podelil v last škofu Abrahamu iz Freisinga, ki je začel naseljevati Poljansko dolino s Slovenci iz avstrijske Koroške. Ob spominu na prvo omembo naših krajev v pisnih virih občina praznuje svoj občinski praznik. To je praznik, ki nas povezuje z našimi predniki, ki so v neštetih rodovih preželi te kraje s svojim trdim delom in kleno držo ter jih na ta način za vedno zaznamovali. Prav tako pa naš praznik lahko poveže med seboj nas vse, ki živimo v osrčju Poljanske doline v enotni občini Gorenja vas - Poljane. Smo velika in raznolika občina, a prav vsaka od šestih krajevnih skupnosti v občini, od Sovodnja, Trebije, Gorenje vasi, Lučin in Poljan do Javorij, s svojim delovanjem in energijo prispeva nezamenljiv delež k razvoju občine. Dobro sodelovanje je eden od temeljev razvojnega preboja, ki ga je Občina Gorenja vas - Poljane doživela v letih svojega obstoja. Zaradi visoke kakovosti bivanja število občanov konstantno narašča in ostajamo živahna občina, v kateri naši mladi želijo graditi svojo prihodnost. Najmlajšim vsako leto namenjamo zajeten, letos celo največji kos proračunske pogače, ki sega do treh milijonov in pol evrov. Imamo kar pet občinskih središč z urejenimi vrtci in šolami. Te povezujejo čedalje bolje urejene ceste, saj jih neutrudno obnavljamo, pa čeprav se ob tem spopadamo še s sanacijo plazov, predvsem pa z velikim obsegom, kar 380 kilometrov. V velikem valu gradimo nove mostove, v dobrem letu dni se jih bo nabralo deset, od Poljan čez Gorenjo vas do Fužin in Javorjevega Dola. Že desetletje skoraj brez predaha posodabljamo in gradimo vodovode, nove vodne vire bomo vključevali tudi v prihodnje. Zgrajeno imamo vso infrastrukturo za kontrolirano odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zato se lahko spet kopamo v čistejši Sori, ob kateri bomo v prihodnjih letih postopoma oživljali nekdanja kopališča. Ob vsem tem pa sem letos najbolj ponosen na novo pridobitev, ki jo občini prinaša nastajajoča Hiša generacij v nekdanji gorenjevaški šoli. To je za našo občino povsem nova pridobitev, ki bo lepšala jesen življenja našim starostnikom, da bodo lahko čim dlje ostali blizu svojim družinam. Ne smemo pa pozabiti tudi na skokovit razvoj zdravstva v občini, saj se je število ambulant od ustanovitve občine več kot podvojilo, kar je v današnjih časih še kako pomembno. Za naprej imamo na tem področju prav posebej drzne načrte. In ti se nam po navadi uresničijo. Kjer je volja in trdo, pošteno delo, se namreč vedno najde tudi pot. Ker smo na tej poti skupaj, naj praznovanje utrdi tudi poti med nami, od Blegoša do Ermanovca, od Javorča do Pasje ravni, pa naprej čez Gabrško goro, predvsem pa pot od človeka do človeka. Naši predniki so si v prelepi Poljanski dolini, ki jo kot čvrsta modra nit tisočletja povezuje zopet čista reka Sora, vedno znali utreti svojo, pravo pot. Zanesljivo bo tej sledil tudi sodobni rod Poljanske doline. Za odlično sodelovanje se najprej zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem, članom občinskega sveta, predsednikom svetov krajevnih skupnosti in našemu izvoljenemu poslancu in državnemu sekretarju za nacionalno varnost g. Žanu Mahniču. Vsem občankam in občanom čestitam ob občinskem prazniku in naj praznik povezuje moči sodobnikov za lepo prihodnost naših zanamcev!

Preberi več

18.11.2021

Premestitev Šubičeve freske Poljanska vstaja

Po predhodni dolgotrajnejši in temeljiti utrditvi zaledne stene freske je v teku odstranjevanje obodnega pasu zidu okoli freske, kjer se že izdeluje novo obodno nosilno vez iz betona, ki bo omogočila premestitev freske. Postopno nameščanje navedenih vezi bo zaradi sušenja betona trajalo nekaj tednov. Pri delu se držimo zaporedja začrtanih korakov, zato dosedanja dela uspešno potekajo skladno s pripravljenim načrtom. Zaključene so tudi arheološke raziskave severnega dela arheološkega najdišča baročne cerkve, kjer so bili odkopani vsi grobovi ob nekdanji baročni cerkvi, skupno je bilo najdenih 193 grobov. Najdene so bile tudi ostaline romanskega zidu iz 11. stoletja in ostanki petsto let stare gotske cerkve.

Preberi več

Dostopnost