Aktualno

27.5.2023 Sokolski dom danes

Tavčar se vrača v Sokolski dom

Ivan Tavčar je bil vsekakor pomemben akter v slovenskem sokolskem gibanju. V vlogi predsednika Sokola je imel vpliv na organizacijsko strukturo in razvoj telesno-kulturnega gibanja v Sloveniji. Njegovo vodenje in angažiranje sta pripomogla k krepitvi sokolskega gibanja ter njegovemu širjenju med Slovenci. Na Tavčarjevem pogrebu sokolska konjenicaTavčar je s svojim ugledom in literarnim delom prispeval k popularizaciji sokolskih idej in vrednot. Verjel je, da je šport ključnega pomena za razvoj posameznika in naroda. Aktivno se je udeleževal sokolskih prireditev, spodbujal je mlade k telesni vadbi in skrbel za njihovo moralno vzgojo. Prizadeval si je tudi za razvoj sokolske infrastrukture, kot so telovadnice in prostori za izvajanje telesne vzgoje.Tavčarjevo vodenje in vpliv na sokolsko gibanje je pripomoglo k rasti števila članov in širjenju sokolskih društev po Sloveniji. Njegove ideje o športu, telesni vadbi in zdravem načinu življenja so postale pomemben del sokolskega gibanja, ki je vplivalo na širšo družbo in krepilo narodno zavest.Tavčar je bil član ljubljanskega sokola. Ko je pred stotimi leti umrl, sta ob krsti stala dva pripadnika telovadne organizacije Sokol, na začetku sprevoda je jezdila sokolska konjenica. Velik pomen sokolskega gibanjaSokolsko gibanje je bilo izjemno pomembno za ohranjanje slovenske narodne identitete in o tem je pred časom spregovoril tudi dr. Tomaž Pavlin v pogovoru za portal MMC (9. februarja 2020). »Ko cesar Franc Jožef na začetku 60. let 19. stoletja znova uvede možnost, da se državljani prosto organizirajo v društva, tudi v Ljubljani takoj steče akcija. Ljubitelji telovadbe izdajo letak "Zdrav duh v zdravem truplu", v katerem so poudarjali, da v društvo vabijo vse zainteresirane. Telovadno društvo je bilo torej najprej odprto za vse meščane, a je hitro prišlo do spora med slovenskim in nemškim delom članstva, razpravljali so o jeziku društva. Iz enega dela je nato nastalo nemško društvo ("ljubljanski turnverein"), iz drugega pa slovensko društvo, ki so ga poimenovali Južni Sokol. Ime je treba razumeti v duhu panslovanstva, ki je tedaj prevladovalo. Telovadno društvo so že imeli v Pragi, po srednjeveškem južnoslovanskem epskem vzoru sokola junaka pa so ga simbolno poimenovali Sokol. V Ljubljani so v povezavi z njimi društvo imenovali Južni Sokol. Pozneje se je zaradi ukinitve tega društva po nekem pretepu med turnarji in sokoli hitro organiziralo novo in se poimenovalo Ljubljanski sokol. Po letu 1880 nastopi "doba širjenja sokolstva", ki je povezana tudi s slovenskim narodnim vprašanjem. Sokolstvo preseže meje Kranjske, razširi se tudi na Goriško, Tržaško in končno tudi na Štajersko, kjer je sokolsko društvo postalo slovenska trdnjava proti močni nemški poziciji v Celju. Končno se leta 1907 sokolsko društvo ustanovi še v Mariboru, kjer je prebivalstvo v 50 letih po izgradnji železnice in železniške delavske kolonije naraslo z okoli 4.000 na 28.000 – priseljevanje je krepilo nemško podobo mesta. Sokolsko društvo je bilo pomembno za ohranjanje slovenskega deleža v mestu,« pravi dr. Tomaž Pavlin. Spet Sokolski dom Leta 2012 smo bili v občini Gorenja vas – Poljane uspešni na razpisu in s pomočjo finančnih sredstev Eko sklada obnovili stavbo, ki smo jo na pobudo župana Milana Čadeža poimenovali Sokolski dom. V njem so poleg prostorov občinske uprave tudi velika večnamenska dvorana, ena manjša dvorana, knjižnica Ivana Tavčarja Škofja loka – Krajevna knjižnica Gorenja vas, sedež Javnega zavoda Poljanska dolina, v njem gostujeta škofjeloški glasbena šola in ljudska univerza, in tudi telovadnica Sokol’c.

Preberi več

26.5.2023 Predor Sten. Foto: arhiv občine

Predor Sten

Vaja bo manjšega obsega in bo zaprta za javnosti. Predor Sten bo med 18. in okvirno 22. uro zaprt za ves promet. Promet v obe smeri bo preusmerjen čez Spodnji trg v Škofji Loki. 

Preberi več

25.5.2023

Motena oskrba s pitno vodo

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Preberi več

24.5.2023 Rekreacijsko središče Log z ribnikom. Foto: arhiv občine

Rekreacijsko središče Log z ribnikom

S pomočjo sredstev CLLD programskega obdobja 2014 – 2020 smo v projektu občine nagradile obstoječo ponudbo oziroma v lokalno okolje dodale novo. V Občini Gorenja vas – Poljane je bilo zgrajeno Rekreacijsko središče Log, ki leži med Gorenjo vasjo in Hotavljami. Občanom in obiskovalcem ponuja aktivno preživljanje prostega časa v naravi, saj je prostor opremljen s telovadnimi napravami, hkrati pa se obiskovalci lahko sprostijo na pomolih ob ribniku. V Občini Škofja Loka se je razširila mreža sistema za izposojo koles eKOLOka. Postavili sta se dve novi dodatni postaji na parkiriščih Štemarje in Puštal. Skupaj to pomeni 25 novih zaklepnih mest in 10 novih koles, tako električnih kot navadnih. V Občini Železniki se je ob pošti s pomočjo sredstev pričela izgradnja tržnice. Že izveden del predstavlja tipski kontejner, v katerem so sanitarije s predprostorom in manjšim skladiščem. Ob kontejnerju sta pod enotno streho še prostor za odpadke in prostor za shranjevanje stojnic ter večjih kosov opreme. S tem bodo ponudnikom omogočene boljše razmere za prodajo. Na Pustotniku v Žireh se je zgradilo postajališče za avtodome. Skozi projekt so postajališče umestili v prostor, izdelali arhitekturni izris in naredili popis del. Postavljen je stebriček za praznjenje kemičnih WC kaset, talna rešetka in stebriček za oskrbo s pitno vodo, stebriček za priklop na elektriko in štiri parkirna mesta z zatravljenim satovjem. Dogodek smo zaključili z ogledom Rekreacijskega središča Log in pogostitvijo z lokalnimi produkti.

Preberi več

24.5.2023

Tavčarjevo leto in glasba Urbana Kodra

Njegova soproga Helena Koder je zbrala vse njegove rokopise, v oddaji pa bo odstrla tudi kanček manj znane preteklosti tega skladatelja ter njegovo povezavo s Tavčarjevim rodom. V Dvorcu Visoko v Poljanski dolini je Kodrovo glasbo posebej za oddajo izvedla komorna zasedba slovenskega saksofonista Andreja Omejca, ki je navdušen izvajalec glasbe Urbana Kodra. Celotno oddajo si lahko ogledate na povezavi.

Preberi več

23.5.2023

Ob Tavčarjevem portretu kustosinji za en dan Milena Zupančič in dr. Urška Perenič

Dogodek je bil del projekta Kustos za en dan, to so tradicionalni družabni večeri v Narodni galeriji v Ljubljani, ko obiskovalci spoznavajo umetnost in galerijske umetnine. Druženja, ki potekajo pod vodstvom kustosov, animatorjev in gostujočih strokovnjakov ob četrtkih - od tod tudi njihovo poimenovanje Četrtkovanje -, so postala zelo priljubljena. S ciklom vodstev Kustos za en dan Narodna galerija že od leta 2016 odpira vrata drugačnim pogledom, povezuje različna znanja in zvrsti umetnosti, odkriva zgodbe za umetninami, pri vsem tem pa je najpomembnejši osebni pečat, ki ga z obiskovalci v prijetnem vzdušju deli izbrana znana osebnost. Milena Zupančič in dr. Urška Perenič sta s svojim poznavanjem Tavčarja in siceršnjim nastopom vse obiskovalce navdušili. Prvi kustos za en dan je bil Prešernov nagrajenec, dramatik in pisatelj Tone Partljič, za njim pa se je zvrstilo še več deset drugih znanih osebnosti iz slovenske kulture in javnega življenja, med drugimi Aleš Berger, Aleš Šteger, Boris Cavazza, Ivo Svetina, Aljoša Bagola, Dragan Živadinov, Hana Stupica, če naštejemo le nekaj od teh. Fotografije: Živa Rogelj

Preberi več

22.5.2023

50 pomladi filma Cvetje v jeseni

Bogat program, v organizaciji Turističnega društva Stari vrh, bo potekal 14. in 15. julija v Zgornji Luši pri Kovkarjevi kajži ter na Mlaki pri Jejlarju (Presečnikova domačija). Program prireditve:

Preberi več

20.5.2023 Memorialni pokop v Poljanah nad Škofjo Loko. Foto: arhiv občine

Pokop okostij naših prednikov

V začetku slavnostnega pogreba je navzoče nagovoril župan Milan Čadež, ki je na kratko opisal potek arheoloških raziskav. Skozi raziskave se je izkazalo, da arheološko najdišče obsega bogate arhitekturne ostaline cerkva in pokopaliških zidov iz obdobja romanike, gotike in baroka. Poudaril je, da temelje arheoloških najdb sedaj pokriva streha, ki služi kot začasna zaščita arheološkega najdišča, cilj pa je razviti idejo oz. projekt, kako tako pomembno arheološko najdišče predstaviti in omogočiti vpogled tudi širši javnosti. Pietetni dogodek je organiziral poljanski župnik gospod msgr. dr. Jože Plut Šorc, slovesen pogreb pa je v nadaljevanju vodil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ki je navzoče nagovoril, da je nanje ponosen: »Ponovni pokop vaših prednikov, ki so jih skozi stoletja pokopavali okrog cerkva v Poljanah, je znamenje, da je v vas življenje. S tem pietetnim dejanjem ste poskrbeli, da vaši predniki ne bodo izločeni iz vašega občestva. Želim si, da bi se za ta dogodek razvedelo, da bi tudi naš narod prišel do spoznanja, da moramo sprejeti vse svoje pokojne in jim dati prostor v svoji sredi. Sicer ne bomo imeli življenja«.

Preberi več

20.5.2023 Slovesnost ob odprtju Sokolskega doma na binkoštno nedeljo, 20. maja 1923 FOTO: TOMAŽ LUNDER, ARHIV OBČINE

Stoletnica Sokolskega doma Gorenja vas

Danes, 20. maja, je namreč minilo sto let, odkar so v Gorenji vasi na binkoštno nedeljo slovesno predali namenu novozgrajeni Sokolski dom. Graditi so ga začeli že leta 1921, v stavbi pa naj bi imelo poleg drugih naprednih društev svoje prostore tudi tedanje sokolsko društvo, katerega naloga naj bi bila gojiti in razvijati sokolsko idejo ter ljubezen do naroda in domovine. Načrt za dom je preskrbela sokolska župa, graditelj pa je bil žirovski podjetnik Anton Kopač.Po dveh letih gradnje so dom slovesno predali namenu na binkoštno nedeljo, 20. maja 1923. Dom je kot eminentna zgradba za tisti čas pomenil začetek bogate telovadne in kulturne dejavnosti v tem delu Poljanske doline. Pomemben pobudnik in podpornik slovenskega sokolstva je bil tudi dr. Ivan Tavčar. Njegova žena Franja in sinova so bili častni gostje ob odprtju doma. Poimenovali so ga Sokolski dom dr. Ivana Tavčarja. Med 2. svetovno vojno so bili v domu nastanjeni italijanski in nemški vojaki ter slovenski domobranci. Po končani vojni so poškodovani Sokolski dom obnovili, povečali in za nekaj let preuredili v zadružni dom. Leta 1951 je bilo Društvo Sokol preimenovano v Telesnovzgojno društvo Partizan Gorenja vas, dom pa je prešel v njihovo upravljanje. Od leta 1994 imajo v domu svoje prostore Občina Gorenja vas - Poljane, Krajevna skupnost Gorenja vas in Krajevni urad Gorenja vas. Od leta 2001 je lastnica doma občina.V letih 2014 in 2015 je bila zgradba obnovljena in posodobljena, v njej pa delujeta še Knjižnica Ivana Tavčarja Gorenja vas in dislocirana enota Glasbene šole Škofja Loka. Stavba je ime Sokolski dom ponovno dobila leta 2021 in služi prebivalcem in obiskovalcem Poljanske doline, saj omogoča pestro kulturno in družabno dogajanje, s katerim se nadaljuje žlahtna tradicija nekdanjega poljanskega Sokola.

Preberi več

19.5.2023

Osrednji koncert ob Tavčarjevem letu

Koncert se bo pričel ob 20. uri, vstopnice pa si lahko priskrbite na spletni strani Eventim, prodajnih mestih Eventima (Petrol, Pošta Slovenije), v Kavarni Visoko in na Info točki Zavoda Poljanska dolina v Gorenji vasi, Poljanska cesta 55a.Cena vstopnice v predprodaji znaša 15 €, na dan dogodka pa 18 €. O izvajalcih: Koncert bodo otvorili Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape. Uršula Ramoveš je sodobna ustvarjalka na vokalnem področju, ki je deset let študirala solo petje pri profesorici Ileani Bratuž Kacjan. Avtorsko je začela ustvarjati skupaj s pianistom Jožijem Šalejem, ki ga je spoznala v Komornem zboru Radia Slovenije, v katerem je pela štiri leta. Leta 2005 je ustanovila prej omenjeni kvartet, s katerim so posneli dve zgoščenki. Trije izjemni vokalisti, Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Gregor Ravnik, zbrani v tercetu Vivere, je nova zasedba, rojena iz zgodb njihovih poslušalk in poslušalcev. Skupaj so prvič nastopili na Dobrodelnem koncertu Klic dobrote v Celju konec leta 2017 in vzbudili veliko pozornost. Matjaž Robavs in Aljaž Farasin sta skupaj prepevala v eni najbolj uspešnih glasbenih zasedb pri nas, triu Eroika, ki je konec decembra leta 2016, po 10-letnem, izjemno uspešnem delovanju, zaključila svojo pot, s slavnostnim koncertom v razprodani dvorani Grand hotela Union v Ljubljani. Gregor Ravnik, sicer doktor dentalne medicine, z vzporednim študijem petja na ljubljanski akademiji za glasbo, v zasedbo prinaša svežino s svojo mladostjo in šarmom ter izjemnim vokalom.

Preberi več

18.5.2023

Slavnostna akademija ob Tavčarjevem letu

Na akademiji bo predstavljeno življenje in delo dr. Ivana Tavčarja ter razmišljanje o pomembnosti njegovega zgleda za današnjo družbo. Osrednji slavnostni govornik bo Tavčarjev stanovski kolega in predstavnik programskega odbora Tavčarjevega leta, odvetnik dr. Peter Čeferin. Izjemnost Tavčarjevega delovanja in širino njegove osebnosti, ki sta nam lahko zgled še sto let po njegovi smrti, pa bodo prek odlomkov iz predstav Raubarski cesar, Ljubezen nam je vsem v pogubo, Cvetje v jeseni, Medrug Polanci in Visoška kronika prikazali člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane pod vodstvom Andreja Šubica. S prireditvijo bo zaznamovana tudi stoletnica Sokolskega doma. Dvajsetega maja bo namreč minilo sto let, odkar so v Gorenji vasi na binkoštno nedeljo slovesno predali namenu novozgrajeni Sokolski dom. 

Preberi več

18.5.2023

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 121/03, 23/11, 22/13 in 43/18).  Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 6. junija 2023 ob 12. uri. Informacije v zvezi z javnim razpisom dobite pri Kristini Knific, telefon (04) 51 83 122 ali e-naslovu: kristina.knific@obcina-gvp.si.

Preberi več

Dostopnost