Aktualno

23.1.2023

Hiša generacij v Gorenji vasi odpira svoja vrata

Hiša generacij bo namenjena dnevnemu varstvu ter začasni namestitvi starejših nad 65 let in bo delovala v sklopu Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Veselimo se srečanja z vami!

Preberi več

26.1.2023

Uskladitve preživnin v letu 2023

Center za socialno delo skladno s 3. točko 198. člena DZ pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. To obvestilo je skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov. Iz Uradnega lista RS, št. 7/23, objavljen s strani Vlade Republike Slovenije izhaja, da se preživnine, ki so bile usklajene 1. 2. 2022 (to pomeni, vse preživnine, sklenjene pred januarjem 2022), s 1. 2. 2023 povečajo za 10,3 odstotka. Pri uskladitvi se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena ali usklajena. Pripravil: CSD Gorenjska

Preberi več

23.1.2023

Menjava hišnih vodomerov

Menjavo izvaja pogodbeni izvajalec Instalaterstvo Krek d.o.o. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Preberi več

20.1.2023 Foto: Pixabay

Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022

Predpis je podlaga za izvedbo finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpela izpad krme zaradi suše leta 2022. Oškodovanci lahko vprašanja, zakaj nekdo ni dobil odločbe, naslovijo na elektronski naslov skt-pomoci@gov.si ali pokličejo informacijske pisarne Agencije RS za kmetijske trge in razvoj na telefonsko številko (01) 580 77 92.

Preberi več

18.1.2023

Ustanovna seja Programskega odbora za organizacijo Tavčarjevega leta

Tavčarjevemu vsestranskemu udejstvovanju želimo slediti tudi pri vsebinski pripravi dogodkov Tavčarjevega leta, zato smo v Programski odbor za pripravo praznovanj povabili predstavnike z najrazličnejših področij. Poleg župana Milana Čadeža tako v odboru sodelujejo:- dr. Urška Perenič - Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,- Milena Zupančič – igralka v filmu Cvetje v jeseni in ambasadorka Tavčarjevega leta, - dr. Marjeta Zorc – Tavčarjeva sorodnica, ustanoviteljica Medicorja,- dr. Ignacija Fridl Jarc – Kulturno in znanstveno društvo Slovenska matica, - Helena Jaklitsch – Ministrstvo za kulturo RS,- Lenart Jurij Kučić – Ministrstvo za kulturo RS,- Vili Leban – ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana, - ddr. Igor Grdina - ZRC SAZU, - dr. Peter Čeferin - predstavnik odvetniške stroke, - Andraž Poeschl – urednik kulturnih in umetniških programov RTV SLO, - Aleksander Geržina – Veleposlaništvo RS na Dunaju, - Gorazd Penko – Kolesarsko društvo Rog, organizacija Maratona Franja, - mag. Jani Šalamon – Lovska zveza Slovenije. Programski odbor za organizacijo dogodkov Tavčarjevega leta se je danes zbral na svoji prvi ustanovni seji v kavarni Dvorca Visoko. Ugledni gostje so po pozdravu župana Milana Čadeža, ki je uvodoma zbranim predstavil tudi prenovljeni Dvorec Visoko, v prijetnem in ustvarjalnem vzdušju oblikovali programsko shemo dogodkov Tavčarjevega leta. Za vodjo programskega odbora je bila potrjena dr. Urška Perenič, ki že snuje obsežno knjigo o ustvarjanju znamenitega pisatelja Poljanske doline, katere izid je načrtovan v drugi polovici leta. Nabor dogodkov Tavčarjevega leta bo podrobneje predstavljen na otvoritveni tiskovni konferenci konec februarja. Skupaj s sodelavci agencije za promocijo kulture Kreativna baza bodo dogodke soustvarjali sodelavci občine in Zavoda Poljanska dolina. Med delovnim kosilom so goste obiskali tudi domači koledniki, ki so vsem zbranim ob ritmih zimzelene melodije Poljanska dolina v svoji koledniški poslanici za leto 2023 zaželeli še posebej »dobre letine«.

Preberi več

19.1.2023

Počastitev slovenskega kulturnega praznika

Na Sovodnju bo praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku potekalo v sredo, 8. februarja 2023, ob 15. uri v kulturni dvorani. Vljudno vabljeni, čaka nas prijetno druženje.

Preberi več

17.1.2023

Vabilo k sodelovanju v Lokalni akcijski skupini loškega pogorja

Partnerstvo v LAS bo sestavljeno iz članov, ki imajo stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, in sicer iz vrst:- javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne inštitucije),- ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje podjetniki, zadruge in drugi gospodarski subjekti) ter- zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter kmetje in drugi posamezniki). Član LAS mora imeti stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. V LAS se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS. Članstvo je odprto in brezplačno. Prvi datum za sprejem novih članov je 7. 2. 2023. Možnost včlanitve v LAS pa bo preko celotnega programskega obdobja. Za vse zainteresirane bo konec meseca izvedena tudi javna predstavitev o delovanju LAS. Povezava do pristopne izjave za članstvo in vse ostale informacije se nahajajo na spletni strani LAS.

Preberi več

10.1.2023

Nov promocijski katalog Poljanske doline

Katalog podaja informacije v dveh jezikih, vsebuje pa splošne podatke o območju in opisuje kulturno-zgodovinsko dediščino, prireditveno dogajanje, aktivnosti v naravi in kulinariko območja. 

Preberi več

6.1.2023

ZVD pričenja z brezplačnimi meritvami radona za leto 2023

Projekt se nadaljuje tudi v letu 2023. Ministrstvo za zdravje financira omejeno število meritev v radonsko ogroženih občinah (400 meritev) in tudi v radonsko manj tveganih občinah (80 meritev). Vabijo gospodinjstva, da se v okviru projekta prijavijo na brezplačne meritve. Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (ZVD) bo izvajal brezplačne meritve radona na radonsko tveganih območjih: - v domovih prebivalcev na območjih, ki so že prepoznana kot območja z več radona. To so območja občin Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk;- v projekt brezplačnih meritev so vključene tudi občine: Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mežica, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica. Vabilo k brezplačnim meritvamVse stanovalce na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko radona imajo doma, ZVD vabi k sodelovanju v projektu. Meritev je zanje v okviru projekta brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji, ki deluje znotraj Ministrstva za zdravje. Več informacij o prijavah na spletni strani, elektronskem naslovu radon@zvd.si in telefonskih številkah: Peter Jovanovič (01 585 51 38, 031 306 703), Bernardka Božič (01 585 51 73), Matija Škrlep (01 585 51 76, 041 914 694), Dušan Konda (01 585 51 30, 041 788 382), Aleš Ivanc (01 585 51 56), Manca Podvratnik (01 585 51 58, 041 293 549), Gregor Omahen (01 585 51 04, 041 336 784).

Preberi več

6.1.2023

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Kako zbirati odpadno olje?Za ločeno zbiranje odpadnega olja lahko uporabimo odpadne plastenke ali steklenice. Najenostavneje je, če uporabimo izpraznjene od olja, ker so te že označene z etiketo.V plastenko vedno zlijemo odpadno olje, ko je to ohlajeno ter precejeno skozi gosto cedilo. Ostanek na cedilu damo med biološke odpadke, plastenko pa zamašimo in skladiščimo na primernem mestu v pokončni legi.Ob prvem obisku plastenko z oljem oddamo v Zbirni center Todraž. Zakaj olja ne smemo zlivati v straniščno školjko ali odtok?Olja ne smemo zlivati v straniščno školjko ali odtok, saj že kapljica olja lahko zamasti veliko količino vode. Če odpadno jedilno olje zlijemo v straniščno školjko ali odtok, bodo nevarne snovi, ki so v olju, škodljivo delovale na mikroorganizme v čistilni napravi ali greznici. Ob tem pa je potrebno vedeti, da z zlivanjem olja v straniščno školjko povzročamo tudi zamašitve odtočnih cevi in črpalk.

Preberi več

3.1.2023

Kulinarični festival na Škofjeloškem

Lokalne dobrote kuharskih mojstrov boste lahko okušali v Gostilni Danilo, Gostilni Inglič, Gostilni Lipan, Gostilni Pr’ Pepet, Gostilni Starman, Gostišču Tolc, Penzionu in gostišču Lajnar, Restavraciji Na Vasi, Taverni Petra, na Turistični kmetiji Jamnk in na Turistični kmetiji Pri Marku. Kaj vas čaka na letošnjih Okusih Škofjeloškega? Vrhunsko pripravljene jedi kuharskih mojstrov iz devetih izbranih gostiln in dveh turističnih kmetij, najboljše sestavine lokalnih dobaviteljev in enotna cena menijev (25 EUR). S povezovanjem dobaviteljev lokalnih živil in gostinskih ponudnikov, vključno s turističnimi kmetijami, se prenavlja obstoječa kulinarična ponudba, ki bo temeljila na uporabi lokalnih surovin in pripravi hišnih specialitet, postreženih na sodoben način. S tem se postavlja tudi nov kulinarični temelj dodatne turistične ponudbe na Škofjeloškem. Vabljeni na nova kulinarična doživetja!  

Preberi več

Dostopnost