Aktualno

1.7.2022 FOTO: FB URSZR

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Preberi več

13.6.2022

Spremenjene uradne ure krajevnega urada

Od 1. 9. 2022 dalje bodo poslovali po ustaljenem urniku. Vse storitve, ki bi jih sicer opravili na krajevnem uradu, lahko v času uradnih ur opravite na sedežu upravne enote, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. V juliju in avgustu bo posloval tudi Krajevni urad Žiri, in sicer vsak ponedeljek od 8. do 15.30.

Preberi več

28.6.2022 Most v Gorenji vasi v zaključni fazi izvedbe. Foto:

Most v Gorenji vasi v zaključni fazi izvedbe

Stari most v Gorenji vasi je bil namreč že povsem dotrajan in tehnično neustrezen, zato so ga lani porušili in na njegovem mestu začeli graditi novega. V sklopu omenjene naložbe so izvedli tudi rekonstrukcijo ceste in vodotoka na območju objekta, novi most bo širši od starega. Zasnovan je kot armiranobetonski okvir razpetine štirideset metrov. Zgornja konstrukcija je spremenljivega prereza, v liniji srpastega loka. Konstrukcija je prednapeta. Krajne podpore so masivne, globoko temeljene, vsaka na treh uvrtanih Benotto pilotih premera 150 centimetrov. Promet po novem mostu čez Poljansko Soro je stekel v četrtek, 23. 6. 2022. Dela so v zaključni fazi, poteka odstranitev začasnega montažnega mostu, v strugi pod mostom pa bodo urejene in utrjene brežine Poljanske Sore.      

Preberi več

25.6.2022

Voščilo ob 31. obletnici samostojne Republike Slovenije

Želimo Vam obilo domovinske pripadnosti in odgovornosti. Župan Milan Čadež z občinsko upravo

Preberi več

23.6.2022 Hiša generacij v sklepni fazi izvedbe. Foto: arhiv občine

Hiša generacij v sklepni fazi izvedbe

Investicija odlično napreduje, objekt je v sklepni fazi izvedbe. Fasada je v celoti zaključena, izvesti je potrebno še fasadni napis. Dela napredujejo tudi v notranjosti, izdelani so talni estrihi, izvajajo se zadnja slikopleskarska dela, polaga se keramika in kamnite talne obloge na stopniščih in vežah. Sočasno so se začela tudi dela na urejanju okolice: izvajajo se kanalizacijski dovodi, izdelujejo se temelji ograj za ureditev okolice. Potekajo tudi priprave za izgradnjo novega elektro dovoda, objavljeno pa je tudi že javno naročilo za celotno opremo objekta. Projekt je v višini 1,4 milijona evrov sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Investicija mora biti v celoti izvedena letos jeseni, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023, kjer bo v pritličju enota dnevnega varstva za 6 do 8 uporabnikov dnevno, v zgornjih dveh nadstropjih pa enota začasnih namestitev za 16 uporabnikov.

Preberi več

21.6.2022 Najuspešnejši učenci z županom na izletu. Foto: arhiv občine

Najuspešnejši devetošolci z županom na izletu

Na Bledu so se popeljali z vlakom okrog jezera, uživali v letnem sankanju na sankališču Straža, za zaključek so si privoščili še dobro kosilo. Vsi so bili nad izletom navdušeni, bilo je veliko dobre volje in smeha. Za pozornost in poseben dan sta se županu zahvalili tudi Metka Debeljak, ravnateljica Osnovne šole Poljane, in Jana Rojc, pomočnica ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki sta se z učenci udeležili izleta.  Ob koncu je župan vsem zaželel uspešno pri nadaljnjem šolanju in vse dobro na vseh področjih.    

Preberi več

16.6.2022 Županovi nagrajenci iz OŠ Poljane. Foto: arhiv OŠ Poljane

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce

Najuspešnejši učenci, ki jim je župan podelil knjižne nagrade, iz OŠ Poljane v šolskem letu 2021/2022 so bili Manca Dolenc, Nina Jereb, Blaž Šubic, Lana Stanonik, Dominik Pisk in Tadeja Kržišnik. Iz OŠ Ivana Tavčarja pa: Tjaša Demšar, David Jeraša, Mark Bevk, Manca Pišljar in Brina Potočnik. Po dveh letih premora bo nagrajene učence župan odpeljal tudi na tradicionalni izlet v zadnjih dneh junija. Župan je ob zaključki šolskega leta vsem zaželel uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje. 

Preberi več

15.6.2022 Medved.

Medved v naših krajih

Med sprehajanjem po gozdu lahko v izjemnih primerih srečamo medveda, vendar pa so takšna srečanja zelo redka, saj nas medved običajno opazi prej in se umakne. Napadi medveda na človeka so zelo redki in običajno so sprovocirani s strani človeka ali psa. Medvedu človek predstavlja naravnega sovražnika, zato se mu umakne. Težave nastopijo, kadar človek naredi poteze, ki jih medved lahko razume kot napad ali ogrožanje mladičev. Občina Gorenja vas – Poljane zato poziva vse občane in občanke, da v primeru, da opazijo medveda o tem takoj obvestijo Milana Jerama, gospodarja Lovske družine Gorenja vas na telefon 051 380 720.

Preberi več

9.6.2022 Pas za pešce na Poljanski cesti v Gorenji vasi. Foto: arhiv občine

Barvanje talnih označb v Gorenji vasi in Hotovlji

Na Poljanski cesti v Gorenji vasi je bil izveden pas za pešce v dolžini 570 m, ki je bil določen z elaboratom prometne ureditve, ki ga je izdelalo podjetje MP-pro iz Medvod. V Hotovlji pa so bile označene robne črte, ki označujejo robove vozišča in vodijo promet skozi ožji del naselja. S tem smo poskrbeli, da bodo pešci v prometu varnejši.

Preberi več

7.6.2022

Začetek uporabe nove prostorske zakonodaje

Zakon ukinja sedanja potrdila o namenski rabi ter uvaja novo obliko lokacijske informacije. Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine mora vsebovati lokacijska informacija (podatek o namenski rabi prostora ali prostorsko izvedbene pogoje). Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel. Za izdajo lokacijske dokumentacijo je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Preberi več

Dostopnost