Aktualno

17.6.2021

Minister prisostvoval podpisu pogodbe za Hišo generacij

Podpisa pogodbe se je udeležil minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, saj je ministrstvo na osnovi uspešne prijave na razpis obnovi objekta lansko jesen dodelilo 1,4 milijona evropskih sredstev. Minister je posebej izpostavil napore ministrstva za izboljšanje oskrbe starejše generacije, saj je bilo to področje v preteklem desetletju zelo zapostavljeno, podpisa pa se je udeležil prav na dan vladne obravnave zakona o dolgotrajni oskrbi starejših. Hiša generacij bo zagotavljala tako dnevno varstvo starejših kot začasno namestitev za skupno 22 oseb v treh etažah objekta s prilagojeno ureditvijo zunanjih površin za druženje na prostem. Hiša generacij za lokalno skupnost pomeni pomembno obogatitev socialnega varstva, ki bo občanom omogočala preživljanje jeseni življenja v domačem okolju. Investicija mora biti v celoti izvedena jeseni prihodnje leto, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023.

Preberi več

15.6.2021 Najuspešnejši devetošolci iz OŠ Gorenja vas. Foto Vito Debeljak

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce

Tradicionalni županov izlet z najuspešnejšimi devetošolkami in devetošolci kot nagrada za trud in uspeh v osnovni šoli, skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19, v letošnjem letu ni bil mogoč. Zato je župan obiskal devetošolce v njihovih šolah. Najuspešnejši učenci, ki jim je župan podelil knjižne nagrade, iz OŠ Poljane v šolskem letu 2020/2021 so bili Jakob Pisk, David Omejc, Tobija Štalec, Gašper Čadež, Lena Pintar, Iza Benedičič, Nika Jurčič, Barbara Kržišnik in Tinkara Tušek. Iz OŠ Ivana Tavčarja pa: Tinkara Pišljar, Eva Cegnar, Kristina Ferlan in Lucija Peternelj. Četudi se letošnje šolsko leto zaključuje drugače kot prejšnja, je župan vsem zaželel uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje. 

Preberi več

15.6.2021

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - referendumska kampanja

Organizatorji vlogo za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, v kateri navedejo želeno število plakatnih mest, dimenzijo plakatov in njihovo količino, pošljejo najkasneje do 21. 6. 2021 na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali po e-pošti na: info@obcina-gvp.si. 

Preberi več

14.6.2021

Uradne ure krajevnega urada Gorenja vas

Od 1. 9. 2021 dalje bodo poslovali po ustaljenem urniku. Vse storitve, ki bi jih sicer opravili na krajevnem uradu, lahko v času uradnih ur opravite na sedežu upravne enote, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. Za storitve se je potrebno predhodno naročiti. Hvala za razumevanje.

Preberi več

10.6.2021 Športna dvorana Gorenja vas. Foto: Bernard Strel

Javni razpis za najem Športne dvorane Gorenja vas

Rok za oddajo vlog je 30. 6. 2021.Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi.

Preberi več

9.6.2021 Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane, na delovnem obisku gostil ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, direktorico Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljano Herga s sodelavci in državnega sekretarja v vladnem kabinetu Žana Mahniča. Foto: Martina Ambrožič Tušar

Minister Vrtovec na obisku v Poljanski dolini

Delovni sestanek so nadaljevali na Dvorcu Visoko, kjer so se seznanili s stanjem na drugih projektih obnove regionalnih cest, v okviru katerih je bil izpostavljen podpis gradbene pogodbe za gradnjo novega glavnega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, ki se bo začel graditi v poletnih mesecih. Seznanili so se tudi s potekajočimi odkupi zemljišč ob lokalni cesti Dolenja Dobrava – Todraž ter z načrtovanim podpisom gradbene pogodbe za rekonstrukcijo regionalne ceste med Lučinami in Suhim Dolom. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo regionalne ceste Gorenja vas – Hotavlje, minister Jernej Vrtovec pa je posebej podprl tudi prizadevanja občin za izgradnjo kolesarske povezave v Poljanski dolini. Župan Milan Čadež je sklepno izpostavil prizadevnost in izjemno aktivnost ministra Jerneja Vrtovca, ki je odločilno prispeval tudi k pospešitvi projekta izgradnje četrte razvojne osi proti Cerknu, ter se zahvalil za učinkovito sodelovanje tako s predstavniki ministrstva kot direkcije.

Preberi več

8.6.2021

Energetsko - svetovalna pisarna

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah, ... Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.  Svetovanje v Energetsko - svetovalni pisarni za enkrat poteka še preko telefona. Da vas bodo svetovalci lahko kontaktirali je nanj obvezna predhodna prijava po e-pošti info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite vaše ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter temo, ki vas zanima. Za dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi na tel. št. 04 50 60 220.  

Preberi več

4.6.2021

Razvoj državnega kolesarskega omrežja na Škofjeloškem

Že v letu 2018 je bil sklenjen dogovor o sodelovanju na področju oblikovanja Loških kolesarskih poti, pri katerem poleg občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri sodelujeta tudi občini Kranj in Medvode. Delovanje na tem področju je od takrat nekoliko zamrlo, zato je na pobudo Razvojne agencije Sora v četrtek, 3. 6. 2021, potekal posvet z naslovom Razvoj državnega kolesarskega omrežja na Škofjeloškem. Posveta so se udeležili predstavniki občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, predstavniki Ministrstva za Infrastrukturo ter predstavniki Razvojne agencije Sora. Na posvetu je bilo predstavljeno trenutno stanje projekta, predstavniki MZI pa so predstavili primere dobre prakse, odgovorili na konkretna vprašanja predstavnikov občin ter pomagali definirati ključne nadaljnje korake na poti do izgradnje kolesarskega omrežja. Povezovanje občin na smiselno zaokroženih območjih pri izvajanju tovrstnih projektov predstavlja veliko prednost, zato bodo tudi pri tem projektu občine nadaljevale skupno delo. Vlogo aktivnega koordinatorja in povezovalca bo prevzela Razvojna agencija Sora.

Preberi več

3.6.2021 Foto: https://www.alpconv.org/

Ura za podnebje

Na omenjeni datum bodov okviru prve izvedbe Ure za podnebje pod okriljem švicarskega predsedstva Alpske konvencije in ob podpori Stalnega sekretariata Alpske konvencije tekli dogodki vzdolž celotnega alpskega loka, od naravnega parka Vercors v Franciji do Tolmina na južnem delu Julijskih Alp. Če uživate v aktivnostih na prostem, boste zagotovo veseli dogodkov, ki jih v Sloveniji organizirata slovenski informacijski točki Alpske konvencije, Slovenski planinski muzej in Posoški razvojni center. Na lokacijah širom Alp bodo organizirani pohodi in sprehodi ter ekskurzije, ki spodbujajo razmislek in omogočajo umetniški navdih. Udeleženci bodo lahko izkusili edinstveno doživetje alpske narave ter se poučili o učinkih podnebnih sprememb na terenu. Zemljevid dogodkov Dogodki v Sloveniji: Mojstrana: Slovenski planinski muzej, Ura za podnebje, 5. junij 2021Tolmin: Posoški razvojni center

Preberi več

2.6.2021

Vpis v Glasbeno šolo Škofja Loka

O rezultatih sprejemnih preizkusov bodo sodelujoče oziroma njihove starše/skrbnike obvestili takoj, ko bodo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS prejeli soglasje za povečanje števila učencev pri posameznih predmetih. Prosijo za kanček potrpežljivosti in se obenem zahvaljujejo za razumevanje. Najmlajše pa še vedno vabijo k vpisu v naslednje programe: predšolska glasbena vzgoja (starost otrok 5 let), glasbena pripravnica (6 let), baletne urice (5 let), plesna pripravnica (6-8 let). Za te programe ni sprejemnega preizkusa, vpis je možen do zapolnitve prostih mest. Prosijo, da izpolnite in pošljete VPISNI LIST. Več informacij: tajnistvo@gsskofjaloka.si ali 041 637 337.

Preberi več

31.5.2021 Dvorec Visoko. Foto: Sašo Kočevar

Odobrena nepovratna sredstva za obnovo dvorca Visoko

S prejetimi sredstvi bomo obnovili gospodarsko poslopje pri dvorcu Visoko. Dela zajemajo obnovo strehe, fasade s kamnitimi oboki, obnovo lesenega balkona, celotnega lesenega stavbnega pohištva, kovanih mrež na oknih in obnovo arkadne kletne dvorane. Z deli bomo pričeli konec leta. Trenutno Restavratorski center Ljubljana na dvorcu Visoko obnovlja fasado stare kašče. S prenovo želi občina na dolgi rok prispevati k ohranjanju spomeniško-varstvenih lastnosti Visoške domačije – kulturnega spomenika državnega pomena ter izboljšati pogoje za nadaljnje oživljanje Visoške domačije.

Preberi več

28.5.2021 Foto: Katja Jemec

Občinski kolesarski krog

Zemljevide s kontrolnimi kartončki prejmete v Kavarna AJDA v Gorenji vasi. Vabljeni vsi ljubitelji kolesarstva!  

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost