Aktualno

25.1.2022 Obnova ceste od naselja Lučine do Suhega Dola. Foto: arhiv občine

Obnova regionalne ceste Lučine - Suhi Dol

Na delu ceste od Lučin do konca Dolgih Njiv, v dolžini okrog štiristo metrov, so se uredili pločniki in javna razsvetljava. Vgrajen je bil grobi sloj asfalta na površini ceste, fini asfalt pa bo sledil v pomladanskih mesecih. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, se bodo dela nadaljevala na odseku do Suhega Dola. V sklopu del, ki bodo potekala ob polovični zapori ceste, bodo zmanjšali ovinke, pri čemer bodo poskrbeli za prestavitev celotne trase ceste z novimi useki v teren, sedanjo traso pa zasuli. Dela izvaja izbrani izvajalec, KPL d.o.o., vsa dela naj bi bila končana konec junija. Naložba je vredna dobrih 900 tisoč evrov, pri čemer bo občina zagotovila sredstva za ureditev pločnikov in javne razsvetljave v višini 64 tisoč evrov.

Preberi več

21.1.2022 FOTO: PIXABAY

Odprto cepljenje v Gorenji vasi

V mesecu februarju bo odprto cepljenje brez predhodne najave potekalo ob sredah med 13. in 15. uro. Na voljo bo cepivo Pfizer. Cepljenje je namenjeno osebam starim 12 let in več:- s prvim odmerkom,- z drugim odmerkom (vsaj 3 tedne od prvega odmerka),- s tretjim odmerkom (priporočeno predvsem za starejše od 70 let in bolj ogrožene osebe in tudi druge, ki izrazijo željo po tretjem odmerku). Ker si vsi želimo končanja epidemije in prenašanja okužbe med nami, pri čemer nas cepljenje preverjeno in učinkovito ščiti, velja prijazno povabilo k čim bolj številnemu odzivu. Vabijo ambulante Koprivec, Šubic, Lah in Polhek ter Občina Gorenja vas - Poljane.        

Preberi več

20.1.2022

Zbiranje pobud za spremembo prostorskega načrta občine

Pobudo za spremembo namembnosti občinskega prostorskega načrta je treba oddati na pripravljenem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine v rubriki Obrazci in vloge/Nepremičnine. Priložiti je treba zahtevane priloge in poravnati takso za obravnavo pobude.   Za dodatne informacije in svetovanje pri pripravi vloge smo vlagateljem na voljo na telefonski številki 04 51 83 100.

Preberi več

18.1.2022

Premestitev freske Iveta Šubica Poljanska vstaja

Prestavitev je bila svojevrsten in unikaten tehnični izziv, saj je prestavljeni marmorni obelisk tehtal kar 43 ton, freska pa celo 45 ton, znanje za razvoj tehnologije prestavitve pa so prispevali strokovnjaki tako s področja gradbene in konservatorske stroke, posebej velik je bil prispevek projekta statike. Vsa gradbena dela je izvajalo podjetje TOPOS Hotavlje d.o.o., podjetje DVIG d.o.o., pa je poskrbelo za prestavitev obeliska in freske.Freska je bila odkrita leta 1981 in je vpisana v register kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Občina je zaradi nadaljevanja izvajanja arheoloških raziskav zaščitenega najdišča v vaškem jedru Poljan v sodelovanju z arhitekti, projektno skupino za ureditev vaškega jedra Poljan in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, dlje časa dejavno iskala ustrezno lokacijo za premestitev freske iz opuščenega poslovnega objekta, ki stoji na arheološkem območju, na novo, bolj primerno lokacijo in nazadnje pridobila vsa potrebna soglasja za prestavitev k spomeniku NOB. Postopek prestavitve freske na novo lokacijo se je izkazal za obsežen projekt in je potekal v več fazah. Sprva je bilo treba fresko ustrezno utrditi in zaščititi pred morebitnimi poškodbami. Sledilo je dolgotrajno in temeljito utrjevanje zaledne stene freske, odstranjevanje obodnega zidu okoli freske in izdelava novih nosilnih vezi iz betona po obodu freske, kar je omogočilo premestitev freske na novo lokacijo. Postopno nameščanje vezi in sušenje betona je trajalo več tednov in je zahtevalo natančno začrtane korake. Na spomeniku padlim v NOB je bil izveden temelj za prestavitev kamnitega obeliska in temelj za postavitev freske »Poljanska vstaja« s predizvedenimi utornimi jaški za namestitev freske. Prestavitev freske je prav zaradi natančne in temeljite predpriprave potekala tekoče in povsem brez zapletov, vsaka od prestavitev je bila izvedena v manj kot desetih minutah, čemur je sledilo še sklepno nameščanje na nove temelje. Na občini smo tudi sicer k projektu pristopili z veliko skrbnostjo, saj umetniškim stvaritvam domačih krajev pripisujemo velik pomen, zlasti v luči spoštovanja drugačnosti in različnosti zgodovinskih obdobij, ki so jih doživeli pretekli rodovi prebivalcev Poljanske doline. Vsem sodelujočim pri projektu premestitve obeliska in freske se zahvaljujemo za brezhibno in odlično opravljeno delo.

Preberi več

10.1.2022 Avtobusna hišica Fužine. Foto: arhiv občine

Novi avtobusni hiški Fužine in Lučine

Novi avtobusni hiški sta zasnovani tako, da se vklapljata v naše podeželsko okolje. Narejeni sta iz naravnega materiala – lesa, pokriti pa s "špičakom", tj. staro in avtohtono kritino z modernim pridihom. Hišici imata obliko čebelnjaka, ki je poleg kozolca slovenska arhitekturna posebnost in prispevata k boljši prepoznavnosti naše občine in lepe Poljanske doline ter sovpadata z drugimi avtobusnimi hiškami po občini.

Preberi več

6.1.2022 Hiša generacij dobiva obliko. Foto: Gorazd Kavčič

Hiša generacij dobiva obliko

Zaključena so rušitvena dela, v okviru katerih smo odstanili prizidek garaže ter porušili streho in stopnjišče vse do nivoja sten pritličja. Opravili smo tudi injektiranje kamnitih zidov pritličja, odkop kletnih zidov, podbetoniranje temeljev, hidroizolacijo in toplotno izolacijo vkopanih zidov ter dranažo in zasip tako saniranih kletnih zidov. Izvedena je tudi mansardna etaža, pripravlja se jeklena konstrukcija za tehnični podest nad mansardo, sledila bo gradnja strešne konstrukcije. Napreduje tudi gradnja prizidka ob vhodu, kjer bo sanitarni blok, stopnišče in dvigalo. Dokončana je kletna etaža in izveden zasip prizidka, v gradnji so stene prve etaže. Projekt je v višini 1,4 milijona evrov sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Investicija mora biti v celoti izvedena letos jeseni, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023.

Preberi več

4.1.2022 Logotip projekta

Prvi kulinarični festival na Škofjeloškem

Lokalne dobrote kuharskih mojstrov boste lahko okušali v Gostilni Danilo, Gostilni Kašča, Gostilni Lipan, Gostilni Pri Boštjanu, Gostilni Pr’ Pepet, Gostilni Starman, Gostišču Tolc, Penzionu in gostišču Lajnar, Restavraciji Na Vasi, na Turistični kmetiji Jamnk in na Turistični kmetiji Pri Marku. Kaj vas čaka na letošnjih Okusih Škofjeloškega? Vrhunsko pripravljene jedi kuharskih mojstrov iz devetih izbranih gostiln in dveh turističnih kmetij, najboljše sestavine lokalnih dobaviteljev in enotna cena menijev (25 EUR). S povezovanjem dobaviteljev lokalnih živil in gostinskih ponudnikov, vključno s turističnimi kmetijami, se prenavlja obstoječa kulinarična ponudba, ki bo temeljila na uporabi lokalnih surovin in pripravi hišnih specialitet, postreženih na sodoben način. S tem se postavlja tudi nov kulinarični temelj dodatne turistične ponudbe na Škofjeloškem. Vabljeni na nova kulinarična doživetja!

Preberi več

30.12.2021

Hitro antigensko testiranje na COVID-19 v Gorenji vasi

Vhod v dvorano je omogočen direktno z zgornjega parkirišča in ne preko glavnega vhoda v Sokolski dom.Naročanje na testiranje ni potrebno, s seboj pa je potrebno imeti zdravstveno kartico.Nujno je upoštevanje zaščitnih ukrepov, nošenje zaščitne maske, upoštevanje varnostne razdalje in razkuževanje rok.

Preberi več

29.12.2021 Projekcijska soba Cvetje v jeseni

Projekcijska soba Cvetje v jeseni

Javni razpis v okviru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Naslov operacije: DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNI TURISTIČNI DESTINACIJI ŠKOFJA LOKA (POLJANSKA IN SELŠKA DOLINA) IN IDRIJA V LETIH 2020 in 2021. V okviru operacije digitalizacije so se z zunanjimi izvajalci izdelali 3D-modeli dvorca, turistična ponudba za obiskovalce pa se je nadgradila z vzpostavitvijo multimedijske sobe z vsebinami iz Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, podprte z odlomki iz njene filmske upodobitve ter z vsebinami iz pisateljevega zasebnega življenja. Namen digitalnega inoviranja te dragocene kulturne dediščine je spodbuditi razvoj turističnih produktov in storitev, povezanih s kulturo in kulturno dediščino, na osnovi uporabe naprednih tehnologij, ki bodo omogočale neposredno in izvirno turistično izkušnjo ter unikatna in globalno prepoznavna turistična doživetja ob hkratnem cilju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine Slovenije. Prostor je sodobno tehnično urejen in predstavlja kratke odlomke iz filma Cvetje v jeseni, hkrati pa lahko spremljate življenje in delo Ivana Tavčarja.

Preberi več

24.12.2021 Trg Ivana Regna v Gorenji vasi. Foto: Luka Prezelj

Voščilo

Prihajajoče božične praznike preživite v krogu svojih najbližjih, ki naj vam prinašajo mir in toplino v vaše domove. Spomnimo se enotnosti ob prazniku samostojnosti, v novem letu 2022 pa ob sreči želim tudi obilo trdnega zdravja! Župan Milan Čadež s sodelavci občinske uprave

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost