Aktualno

5.7.2021 Asfaltirana cesta v Predmostu do Podbregarja. Foto: Anton Debeljak

Redno letno asfaltiranje po krajevnih skupnostih

Skupno bo asfaltiranih 24 odsekov v dolžini dobre 6,6 km, dela pa so se pričela na območju Krajevne skupnosti Poljane, kjer je že bilo izvedeno asfaltiranje prvih treh odsekov: odcep Dolenčice (200 m), odcep Podobeno (400 m) in odcep Podbregar (270 m), na območju Krajevne skupnosti Lučine pa sta bila asfaltirana odsek Prelesje ( 740 m) in odsek Lučine Črnogorc (220 m). Dela se bodo v tem tednu nadaljevala v Krajevni skupnosti Trebija (odcep Hobovše - Travnik) in Krajevni skupnosti Sovodenj (odcep Podjelovo Brdo). Nato se asfaltiranje nadaljuje v Krajevni skupnosti Gorenja vas (odcep Suša in odcep Hlavče Njive). Asfaltiranje po krajevnih skupnostih bo predvidoma zaključeno do konca oktobra.

Preberi več

2.7.2021 Trak sta prerezala predsednica Krajevne skupnosti Gorenja vas Mirjana Možina in župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. Foto: Vito Debelak

Namenu slovesno predali Fortunovo brv

Na krajši slovesnosti so kulturni program oblikovali Jan Mrak in Štefan Kejžar na harmoniki z mentorjem Jernejem Hostnikom iz Glasbene šole Škofja Loka. Brv je blagoslovil župnik Župnije Trata - Gorenja vas Gregor Luštrek, trak pa sta prerezala predsednica Krajevne skupnosti Gorenja vas Mirjana Možina in župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, ki sta se z župnikom in državnim sekretarjem v kabinetu predsednika Vlade RS Žanom Mahničem kot prva tudi uradno sprehodila čeznjo do prizorišča osrednje slovesnosti na Trgu Ivana Regna. Sledili so jima člani Folklorne skupine Zala Žirovski vrh ter številni krajani, ki so se udeležili dogodka.    Fortunova brv je bila sicer porušena že ob izgradnji gorenjevaške obvoznice.  Lani septembra je bila podpisana pogodba z izvajalcem del SGP Zidgrad Idrija. Stekla so nadaljnja dela, urejena so bila sidra z ležišči. Jekleno konstrukcijo brvi je v mesecu dni izdelal podizvajalec, podjetje Petrič iz Ajdovščine. Projektant Gorazd Mravlja si je zamislil brv v ločeni izvedbi, ki zaradi večjega pretočnega profila zagotavlja boljšo protipoplavno varnost objekta. Ureditev okolice je oblikovala arhitektka Betka Poljanšek Koman, kamnite elemente je izvedlo podjetje Kamnar. Lani decembra je potekala težko pričakovana postavitev nove jeklene konstrukcije, 29. januarja letos pa je bilo izdano še uporabno dovoljenje. Od tedaj dalje Fortunova brv marsikomu predstavlja bližnjico čez reko v Sestransko vas in na Trato, pomembno pa prispeva tudi k večji varnosti pešcev (in kolesarjev) v prometu na območju Gorenje vasi.

Preberi več

30.6.2021 Prejemniki priznanj občine za leto 2020 z županom Milanom Čadežem (z leve proti desni): Vinko Dolinar, ČD Sovodenj, Pavel Razložnik, mag. Jurij Kumer, Gašper Klinec, ŠD Poljane

Podelitev priznanj občine za leto 2020

Plaketo občine za organiziranje in razvoj športa v preteklih 50-ih letih je za Športno društvo Poljane prevzel njegov predsednik Gašper Klinec. Priznanja občine pa so prevzeli:- mag. Jurij Kumer za prispevek k razvoju kmetijstva ter vaške in kultirne podobe Hotavelj, - Pavel Razložnik za dolgoletno vodenje štaba Civilne zaščite občine, ter - za Čebelarsko društvo Sovodenj predsednik Vinko Dolinar, za 60-letno čebelarjenje s kranjsko sivko na sonareven način. Zaradi zadržanosti se slovesne podelitve priznanj nista udeležila Jože Stržaj, prejemnik priznanja občine za zgledno pastoralno delo in obnovo skaralnih objektov Župnije Poljane nad Škofjo Loko, ter Sara Peternelj, prejemnica priznanja župana za dosežene športne uspehe v alpskem smučanju. Slovesnost ob podelitvi priznanj so z glasbenimi točkami popestrile mlade glasbenice, Maruša Šubic na violini in Nika Justin na klarinetu, obe učenki Glasbene šole Škofja Loka, ter Loti Feltrin, dijakinja Umetniške gimnazije Koper, na klavirju.

Preberi več

24.6.2021 Novo krožišče v Poljanah. Foto: Igor Kržišnik

Krožišče v Poljanah že v uporabi

Več o samem poteku del si lahko preberete v junijski številki Podblegaških novic.

Preberi več

17.6.2021

Minister prisostvoval podpisu pogodbe za Hišo generacij

Podpisa pogodbe se je udeležil minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, saj je ministrstvo na osnovi uspešne prijave na razpis obnovi objekta lansko jesen dodelilo 1,4 milijona evropskih sredstev. Minister je posebej izpostavil napore ministrstva za izboljšanje oskrbe starejše generacije, saj je bilo to področje v preteklem desetletju zelo zapostavljeno, podpisa pa se je udeležil prav na dan vladne obravnave zakona o dolgotrajni oskrbi starejših. Hiša generacij bo zagotavljala tako dnevno varstvo starejših kot začasno namestitev za skupno 22 oseb v treh etažah objekta s prilagojeno ureditvijo zunanjih površin za druženje na prostem. Hiša generacij za lokalno skupnost pomeni pomembno obogatitev socialnega varstva, ki bo občanom omogočala preživljanje jeseni življenja v domačem okolju. Investicija mora biti v celoti izvedena jeseni prihodnje leto, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023.

Preberi več

15.6.2021 Najuspešnejši devetošolci iz OŠ Gorenja vas. Foto Vito Debeljak

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce

Tradicionalni županov izlet z najuspešnejšimi devetošolkami in devetošolci kot nagrada za trud in uspeh v osnovni šoli, skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19, v letošnjem letu ni bil mogoč. Zato je župan obiskal devetošolce v njihovih šolah. Najuspešnejši učenci, ki jim je župan podelil knjižne nagrade, iz OŠ Poljane v šolskem letu 2020/2021 so bili Jakob Pisk, David Omejc, Tobija Štalec, Gašper Čadež, Lena Pintar, Iza Benedičič, Nika Jurčič, Barbara Kržišnik in Tinkara Tušek. Iz OŠ Ivana Tavčarja pa: Tinkara Pišljar, Eva Cegnar, Kristina Ferlan in Lucija Peternelj. Četudi se letošnje šolsko leto zaključuje drugače kot prejšnja, je župan vsem zaželel uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje. 

Preberi več

9.6.2021 Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane, na delovnem obisku gostil ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, direktorico Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljano Herga s sodelavci in državnega sekretarja v vladnem kabinetu Žana Mahniča. Foto: Martina Ambrožič Tušar

Minister Vrtovec na obisku v Poljanski dolini

Delovni sestanek so nadaljevali na Dvorcu Visoko, kjer so se seznanili s stanjem na drugih projektih obnove regionalnih cest, v okviru katerih je bil izpostavljen podpis gradbene pogodbe za gradnjo novega glavnega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, ki se bo začel graditi v poletnih mesecih. Seznanili so se tudi s potekajočimi odkupi zemljišč ob lokalni cesti Dolenja Dobrava – Todraž ter z načrtovanim podpisom gradbene pogodbe za rekonstrukcijo regionalne ceste med Lučinami in Suhim Dolom. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo regionalne ceste Gorenja vas – Hotavlje, minister Jernej Vrtovec pa je posebej podprl tudi prizadevanja občin za izgradnjo kolesarske povezave v Poljanski dolini. Župan Milan Čadež je sklepno izpostavil prizadevnost in izjemno aktivnost ministra Jerneja Vrtovca, ki je odločilno prispeval tudi k pospešitvi projekta izgradnje četrte razvojne osi proti Cerknu, ter se zahvalil za učinkovito sodelovanje tako s predstavniki ministrstva kot direkcije.

Preberi več

8.6.2021

Energetsko - svetovalna pisarna

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah, ... Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.  Svetovanje v Energetsko - svetovalni pisarni za enkrat poteka še preko telefona. Da vas bodo svetovalci lahko kontaktirali je nanj obvezna predhodna prijava po e-pošti info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite vaše ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter temo, ki vas zanima. Za dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi na tel. št. 04 50 60 220.  

Preberi več

4.6.2021

Razvoj državnega kolesarskega omrežja na Škofjeloškem

Že v letu 2018 je bil sklenjen dogovor o sodelovanju na področju oblikovanja Loških kolesarskih poti, pri katerem poleg občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri sodelujeta tudi občini Kranj in Medvode. Delovanje na tem področju je od takrat nekoliko zamrlo, zato je na pobudo Razvojne agencije Sora v četrtek, 3. 6. 2021, potekal posvet z naslovom Razvoj državnega kolesarskega omrežja na Škofjeloškem. Posveta so se udeležili predstavniki občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, predstavniki Ministrstva za Infrastrukturo ter predstavniki Razvojne agencije Sora. Na posvetu je bilo predstavljeno trenutno stanje projekta, predstavniki MZI pa so predstavili primere dobre prakse, odgovorili na konkretna vprašanja predstavnikov občin ter pomagali definirati ključne nadaljnje korake na poti do izgradnje kolesarskega omrežja. Povezovanje občin na smiselno zaokroženih območjih pri izvajanju tovrstnih projektov predstavlja veliko prednost, zato bodo tudi pri tem projektu občine nadaljevale skupno delo. Vlogo aktivnega koordinatorja in povezovalca bo prevzela Razvojna agencija Sora.

Preberi več

3.6.2021 Foto: https://www.alpconv.org/

Ura za podnebje

Na omenjeni datum bodov okviru prve izvedbe Ure za podnebje pod okriljem švicarskega predsedstva Alpske konvencije in ob podpori Stalnega sekretariata Alpske konvencije tekli dogodki vzdolž celotnega alpskega loka, od naravnega parka Vercors v Franciji do Tolmina na južnem delu Julijskih Alp. Če uživate v aktivnostih na prostem, boste zagotovo veseli dogodkov, ki jih v Sloveniji organizirata slovenski informacijski točki Alpske konvencije, Slovenski planinski muzej in Posoški razvojni center. Na lokacijah širom Alp bodo organizirani pohodi in sprehodi ter ekskurzije, ki spodbujajo razmislek in omogočajo umetniški navdih. Udeleženci bodo lahko izkusili edinstveno doživetje alpske narave ter se poučili o učinkih podnebnih sprememb na terenu. Zemljevid dogodkov Dogodki v Sloveniji: Mojstrana: Slovenski planinski muzej, Ura za podnebje, 5. junij 2021Tolmin: Posoški razvojni center

Preberi več

Dostopnost