Aktualno

29.3.2022

Pri vseh vodovodih oskrba z vodo varna

Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne vode obvešča enkrat letno, zajema osem vodovodov. V njem so obravnavani vzorci, odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in v okviru državnega monitoringa. Lani je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobiološke preiskave odvzetih 79 vzorcev, od tega jih je bilo deset neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, in devet vzorcev za fizikalno-kemijske analize, ki so bili vsi skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Povzetek poročila si lahko preberete v marčevski številki Podblegaških novic.

Preberi več

25.3.2022 Odprtje prve ginekološke ambulante v Poljanski dolini. Foto: arhiv občine

Odprtje prve ginekološke ambulante v Poljanski dolini

Ambulanto bo vodila zdravnica Eva Torkar, dr. med., spec. ginek. in porod.. V njej bo poleg zdravnice delala še ena od sester ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Ob odprtju je direktor OE ZD Škofja Loka, prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. spl. med., na kratko opisal program nove ginekološke ambulante ter poudaril, kako pomembno je medsebojno sodelovanje med občino in Osnovnim zdravstvom Gorenjske. Tudi župan Občine Gorenja vas – Poljane, Milan Čadež, je potrdil pomembnost medsebojnega sodelovanja, pohvalil vse, ki so se kakorkoli trudili pri tej novi pridobitvi in obljubil, da se bo občina še naprej trudila zagotavljati prostore in širiti program, kjer je to potrebno. Čestitke ob odprtju in uspešno delovanje želimo še naprej.

Preberi več

22.3.2022 Arheološka odkritja v Poljanah. Foto: arhiv občine

Arheološka odkritja v Poljanah

V Poljanah, kjer nadaljujemo arheološke raziskave na starodavnem najdišču stavbne dediščine, smo po izkopu ostankov nekdanje baročne cerkve naleteli še na ostanke mnogo starejše gotske cerkve. Odkrite najdbe presegajo naša prvotna pričakovanja, saj je zlasti gotska cerkev, katere tlak se nahaja skoraj meter in pol nižje od novejše baročne cerkve, zelo lepo ohranjen. Vidni so še ostanki notranjih spomenikov, ki so projektantom koristno izhodišče pri pripravi zasnove prezentacije in zaščite najdišča. Doslej je bilo skupaj odkritih 252 grobov, od tega samo letos 63. V ruševinah znotraj baročne cerkve je bilo sedem grobov, ostali grobovi so bili v plasteh, ki predstavljajo pokopališko plast pred gradnjo odkrite gotske cerkve.  Občina se je na podlagi vsega zgoraj navedenega znaša pred velikim izzivom, na kakšen način reprezentančno predstaviti najdbe ostankov treh omenjenih cerkva: baročne, gotske in romanske cerkve. V ta namen aktivno sodelujemo z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki pripravlja projekt prezentacije arheoloških ostankov ter ureditev trga na prostoru arheološkega najdišča. Iščemo arhitekturne rešitve končne prezentacije nekdanje baročne cerkve sv. Martina, posebej pa bi želeli prikazati dokaj dobro ohranjene ostanke gotske cerkve in lepo ohranjene baročne kripte, ki se nahaja znotraj gotske cerkve. Sledi romanske cerkve, ki segajo v 11. stoletje, arheologi še preiskujejo.  Naš cilj je ohraniti zgodovinske efekte v kar se da neokrnjeni obliki ter prikazati mogočnost cerkve in pomembnost cerkva na našem območju. Delovni osnutek 3D modela raziskanih ostalin cerkve sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko je dostopen na povezavi.

Preberi več

21.3.2022 Klinko kavalir.

Brezplačni prevozi Klinko kavalir

Brezplačni prevozi Klinko kavalir so namenjeni zlasti starejšim ter gibalno in senzorno oviranim osebam, da lažje in hitreje dostopajo do klinik na tem območju. Uporabniki, ki se od doma na pot podajo s PROSTOFERJEM in izstopijo pred eno od klinik, lahko za prevoz med klinikami zdaj pokličejo tudi brezplačno električno vozilo Klinko kavalir, ki jih bo od tam popeljalo do izbrane klinike in nato nazaj do želene točke. Brezplačni prevoz Klinko Kavalir deluje na telefonski številki 041 504 400 vsak delovni dan med 6.30 in 19.30 uro med klinikami znotraj območja UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. Več informacij v prilogi.

Preberi več

16.3.2022 Rušenje starega mostu na Fužinah. Foto: arhiv občine

Rušenje starega mostu na Fužinah

Izvajalca gradbenih del, CVP d.o.o in Raspet d.o.o., sta že pričela z gradnjo novega mostu, ki bo zgrajen v okviru rekonstrukcije kilometer in pol dolgega odseka državne ceste Trebija - Sovodenj. Najprej je bilo potrebno umakniti komunalne vode z območja mostu, nato se je izvedla rušitev mostu in čiščenje območja ter priprava na gradnjo novega mostu.  Zaradi gradnje novega mostu je promet preusmerjen na državno cesto Trebija - Žiri. Začasna prometna ureditev bo veljala vse do izgradnje novega mostu, katerega gradnja bo predvidoma zaključena v roku 120 dni. V skladu s sofinancerskim sporazumom med Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Gorenja vas – Poljane se stroški izgradnje mostu delijo na polovico.     

Preberi več

14.3.2022 V Sokolskem domu je prisotne uvodoma pozdravil predsednik združenja Milan Brence, nato sta jih nagovorila še direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Janez Pirc, in Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane. 	Vir fotografij: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Foto: Tatjana Čop

Občni zbor Združenja kmečkih sirarjev Slovenije

Udeleženci občnega zbora so najprej obiskali hribovsko kmetijo Pr' Leskovc v Stari Oselici pri Sovodnju, na kateri mladi gospodar Jakob Dolinar ob podpori družine predeluje mleko v poltrdi sir in sveže mlečne izdelke. Sledil je uradni del občnega zbora v Sokolskem domu v Gorenji vasi, ki se ga je udeležilo 84 članov in častnih gostov. V Sokolskem domu je prisotne uvodoma pozdravil predsednik združenja Milan Brence, nato sta jih nagovorila še direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Janez Pirc, in Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane.V nadaljevanju so bili predstavljeni poročili preteklega leta in načrt dela v letu 2022. Združenje bo letos organizator mednarodne konference Evropskega združenja kmečkih in obrtniških sirarjev (FACE) v Bohinju in 3. Festivala slovenskih sirov na Brdu pri Kranju. Letošnje leto je v Združenju kmečkih sirarjev volilno. Za obdobje prihodnjih štirih let je bil ob soglasni podpori ponovno izvoljen predsednik Milan Brence. Prav tako so bili izvoljeni člani upravnega odbora in drugih organov združenja.Združenje je v nenehnem stiku tudi s stroko, tesno sodeluje s KGZS - Zavodom Ptuj, na občnem zboru pa je dr. Petra Mohar Lorbeg predstavila raziskave Inštituta za mlekarstvo in probiotike, podjetje Filtris pa je predstavilo sisteme prostorske filtracije. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije in Inštitut za mlekarstvo in probiotike sta postavila temelje za tesno sodelovanje na področju razvoja kmečkega sirarstva.

Preberi več

10.3.2022 Hiša generacij v Gorenji vasi je že pod streho. Foto: Jure Ferlan

Hiša generacij dobiva končno podobo

Na objektu dela potekajo skladno s plani. Odstranjena in zamenjana je bila strešna kritina, deske in vsi kleparski izdelki na strehi. Nova bo tudi strelovodna inštalacija in strešna okna. V notranjosti so zaključeni grobi ometi. Trenutno se izvajajo inštalacijski razvodi, sočasno poteka tudi izdelava fasade. Gradbena dela naj bi bila zaključena s koncem septembra, nato sledi notranja oprema prostorov. Projekt je v višini 1,4 milijona evrov sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Investicija mora biti v celoti izvedena letos jeseni, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023, kjer bo v pritličju enota dnevnega varstva za 6 uporabnikov dnevno, v zgornjih dveh nadstropjih pa enota začasnih namestitev za 16 uporabnikov.     

Preberi več

8.3.2022

Stanovanjski sklad RS išče prazne nepremičnine za najem

Konec januarja 2022 so tako objavil odprti Javni razpis za vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli oddati svojo nepremičnino preko javne najemne službe, predvidoma meseca marca pa bo objavljen še razpis za prosilce zainteresirane za podnajem. Kot je namreč pokazala njihova analiza, je med drugim tudi v občini Gorenja vas - Poljane veliko število praznih stanovanj v javni in zasebni lasti. Nepremičnine, ki ustrezajo kriterijem, so stanovanjske enote v večstanovanjskih objektih ali stanovanjskih hišah ter stanovanjske hiše in/ali večstanovanjski objekti, ki so v dobrem stanju, prosti in primerni za bivanje. Kot Sklad zagotavljajo transparenten najem, skrb za nepremičnino (upravljanje in vzdrževanje) in pravočasno ter redno plačevanje najemnine ter stroškov. Vsi lastniki nepremičnin, ki želite svojo nepremičnino oddajati prek sklada jim to sporočite na telefon (01) 471 05 00. Več informacij v prilogi.

Preberi več

3.3.2022 Nova ginekološka ambulanta, kjer bo delo v njej dvakrat na teden opravljala zdravnica Eva Torkar, dr. med., spec. ginek. in porod.. Foto: Tina Dokl

Nova ginekološka ambulanta v Gorenji vasi

Delo v njej bo dvakrat na teden opravljala zdravnica Eva Torkar, dr. med., spec. ginek. in porod.. V njej bo poleg zdravnice delala še ena od sester ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Kontaktne podatke in informacije o delovnem času ambulante si lahko pogledate na povezavi. Zdravnica obenem obvešča, da sprejema nove pacientke, zato vse pacientke, ki bi se želele opredeliti k njej, lahko za naročanje v ordinacijskem času ambulante pokličete na telefonsko številko (04) 502 02 28 ali pa se naročite po elektronski pošti na elektronski naslov gagv@zd-loka.si.   

Preberi več

28.2.2022

Izgradnja novega mostu v Gorenji vasi lepo napreduje

V teh dneh je izbrani izvajalec del, podjetje Mapri, d.o.o. iz Ljubljane, pričel z betoniranjem mostne nosilne plošče za katero bodo porabili okrog 260 m³ betona. Nato sledi izgradnja prekladne mostne konstrukcije, opremljanje mostu, rekonstrukcija priključnih cest pred in za objektom ter vodnogospodarska ureditev struge Poljanske Sore pod mostom. Investicijo v vrednosti dobrih 900.000 evrov financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Zaradi gradnje je promet v Gorenji vasi preusmerjen na nov, začasni, montažni most, preko katerega promet za vsa vozila poteka izmenično enosmerno. Pešci in kolesarji pa za prehod reke Poljanske Sore uporabljajo Neškovo brv. Začasna prometna ureditev bo veljala vse do izgradnje novega mostu, katerega gradnja bo predvidoma zaključena konec meseca marca 2022.     

Preberi več

22.2.2022

Konec hitrega antigenskega testiranja v Gorenji vasi

Covid ambulanta ostaja v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

Preberi več

Dostopnost