Aktualno

24.12.2022 Trg Ivana Regna v Gorenji vasi. Foto: Luka Prezelj

Voščilo

V prihajajočem letu 2023 pa vsem želimo predvsem obilo trdnega zdravja in dobrega medsebojnega sodelovanja. Župan Milan Čadež in občinska uprava

Preberi več

23.12.2022 Poljanska skavta sta prinesla Luč miru. Foto: arhiv občine

Betlehemska Luč miru

Luč miru iz Betlehema je vsakoletna mednarodna dobrodelna akcija, ki letos poteka pod geslom Vstani in sveti! Sporočilo letošnje poslanice je prebuditi vsakega od nas, da bi se najprej zla in težkega v svetu začel zavedati in da bi nato razumel, da je prav to poziv, naj vsak od nas ob tem nekaj naredi. Luč nam v življenju osvetljuje naše stiske in strahove, da se jim znamo in zmoremo postaviti po robu. Naša naloga je, da vstanemo in svetimo na poti tudi drugim. Prižgimo luč upanja v svojih srcih in srcih naših bližnjih. Želimo vam blagoslovljene božične praznike.

Preberi več

23.12.2022

Preklic ukrepa prekuhavanja vode

Prevezave iz starega na novi cevovod so zaključene. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano nas je obvestil, da so preiskave končane, odvzeti vzorci v sredo, 22. 12. 2022, so skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Iskreno se vam zahvaljujemo strpnost in razumevanje v času izvajanja ukrepov.

Preberi več

21.12.2022 Lampijoni v Lučinah. Foto: arhiv občine

Drevesa krasijo lampijončki

Lampijone so izdelovali učenci obeh matičnih in vseh podružničnih šol v občini. Že pred začetkom šolskega leta smo namreč šole povabili, da v učne načrte vključijo tudi poslikave lampijonov. Na občini smo priskrbeli material in poskrbeli za montažo, učenci pa so pod mentorstvom učiteljev, porisali lampijone. V ornament, za katerega je značilno ponavljanje stilizirane figure, so vključili značilno slovensko motiviko: nagelj, rožmarin, roženkravt in srce. 150 unikatnih lampijonov zdaj krasi izbrana drevesa v Poljanah, Javorjah, Gorenji vasi, na Hotavljah, Sovodnju, v Lučinah in pri Dvorcu Visoko, večinoma ob šolskih poteh, da otroci na poti v šolo lahko občudujejo svoje izdelke. Vse skupaj je izpadlo zelo lepo, okrasitev so lepo sprejeli tudi občani. Ob tej priložnosti bi se še enkrat iskreno zahvalili šolam za sodelovanje.

Preberi več

14.12.2022 Prostoferji na prednovoletnem sprejemu pri županu. Foto: arhiv občine

Prostovoljni šoferji na sprejemu pri županu

Župan je na srečanju izrazil zadovoljstvo, da se je projekt tako dobro prijel, zato se je prostoferjem zahvalil za njihovo nesebično delo in jim ob tej priložnosti izročil jakne z napisom Prostofer, s srcem na poti. Prostovoljci namreč niso samo šoferji, ampak pogosto tudi spremljevalci, ki starostnike pridejo iskat na dom, jih počakajo pred zdravstvenimi domovi, bolnišnicami ob različnih pregledih ali posegih, trgovinah, spremijo do vrat ustanov. Storitev prostovoljnih prevozov za starejše v naši občini že drugo leto opravlja šest voznikov prostovoljcev: Irena Bogataj, Marjan Dolenc Nina Lokar, Janez Kloboves, Bojan Naglič in Drago Trček. Prostoferji, ki so letos skupaj opravili že 172 prevozov oziroma za četrtino več kot lani, so zatrdili, da bodo prostovoljne vožnje, s katerimi starostnikom lajšajo pot do nujnih opravkov, v enaki zasedbi z velikim zadovoljstvom izvajali še naprej.

Preberi več

14.12.2022

Ugodni krediti za podjetnike, društva, kmetije,...

V okviru trentuno odprtega javnega razpisa se dodeljujejo krediti za obratna sredstva in investicije preko Gorenjske banke d.d., Kranj. Krediti za obratna sredstva:- namen: za financiranje tekočega poslovanja,- rok vračila: do 36 mesecev,- obrestna mera: 2,60%, nominalno,- minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,- maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen. Krediti za investicije:- rok vračila: nad 36 mesecev do 120 mesecev,- obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 2,6%,- minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,- maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Razvojno agencijo Sora d.o.o., na telefonsko številko (04) 50 60 220.  

Preberi več

12.12.2022

Darilni paketi BABICE in DEDKA

V letošnji ponudbi darilnih paketov v novi celostni podobi lahko izbirate med sledečimi kombinacijami izdelkov različnih ponudnikov: Sadno – zelenjavni paket (marmelada, zelenjavna omaka, sadno – zelenjavni sok, suho sadje) Paket dobre gospodinje (kaša ali rižek, sončnično olje, rezanci in zelenjava v soli) Paket domača malica (dimljen sir, suha klobasa, kisle kumarice ali paprika) Zeliščno – medeni paket (med, dražgoški kruhek, koprivni sirup, čaj) Podrobnosti v priloženi promocijski zgibanki. Za vse dodatne informacije in naročila lahko pokličete:- Kristino Miklavčič na telefon (04) 506 02 25 ali elektronski naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in- Jano Habjan na telefon 040 427 072 ali elektronski naslov: babicaindedek4@gmail.com.  

Preberi več

8.12.2022 Člani občinskega sveta z županom. Foto: Primož Pičulin

Konstitutivna seja občinskega sveta

Potrdili so mandate vseh izvoljenih kandidatov za člane občinskega sveta. Po potrditvi mandata Milana Janeza Čadeža za župana občine Gorenja vas - Poljane in ugotovitvi nezdružljivosti funkcije župana občine in člana občinskega sveta, je občinski svet potrdil mandat Mariji Prosen za članico občinskega sveta v 3 volilni enoti. Člani občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane v mandatnem obdobju 2022 - 2026 so: Ciril Alič, Marija Bajt, Stjepan Benković, Anton Debeljak, Janez Dolinar, Zvonko Dolinar, Ana Gantar, Janez Hrovat, Blaž Kavčič, Vladimir Kavčič, Roman Kokalj, Vilma Kos, Martina Košir, Miha Mrak, Žan Mahnič, Boštjan Pintar in Marija Prosen.

Preberi več

8.12.2022 Obrabni sloj asfalta na novem mostu Fužine. Foto: arhiv občine

Most na Fužinah v zaključni fazi izvedbe

Stari most na Fužinah je bil namreč že povsem dotrajan in tehnično neustrezen, zato so ga letos marca porušili in na njegovem mestu začeli graditi novega. Zgrajeni so novi podporni in oporni zidovi, uredila se je hidroizolacija in brežine. Novi most je širši in bo omogočil boljši pretok prometa. Tudi razpon je večji in bo zadoščal zahtevam boljše poplavne varnosti. Promet po novem Fužinskem most čez Hobovščico bo stekel v petek, 9. 12. 2022, potekajo še zadnja ureditvena dela mostu. Dela na državni cesti Trebija - Sovodenj še vedno potekajo in se bodo predvidoma zaključila v prvi polovici prihodnjega leta.  

Preberi več

6.12.2022

Miklavž na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi

Pohvalil je pridne otroke in zaželel vse dobro staršem in otrokom. Miklavžu se je pridružil tudi župan in ga povabil, da obišče pridne otroke iz Gorenje vasi s svojim spremstvom tudi v naslednjem letu.

Preberi več

Dostopnost