Aktualno

1.2.2022 Gradnja novega mostu čez Soro v Gorenji vasi. Foto: arhiv občine

Gradnja novega mostu v Gorenji vasi v polnem teku

Pripravljalna dela za gradnjo so se sicer začela pred pol leta, potem ko je izbrani izvajalec del, podjetje Mapri iz Ljubljane, z investitorjem, Direkcijo RS za infrastrukturo, podpisal gradbeno pogodbo v vrednosti dobrih devetsto tisoč evrov. Novozgrajeni most bo nadomestil močno dotrajani most na regionalni cesti ob gorenjevaškem krožišču, zato so še pred rušenjem obstoječega mostu uredili začasni montažni most, po katerem promet že ves čas poteka izmenično enosmerno. Izvedena je že približno polovica vseh pogodbenih del, med drugim globoko temeljenje, oba temelja ter oba opornika s krili. Trenutno poteka izvedba nosilnega odra in opaževanje prekladne konstrukcije. Preostala dela naj bi do zaključka gradnje obsegala še "prekladno mostno konstrukcijo, opremo mostu, rekonstrukcijo priključnih cest pred in za objektom ter vodnogospodarsko ureditev struge Poljanske Sore pod mostom". Promet čez Soro bo tudi v prihodnje potekal po začasnem montažnem mostu, pešci in kolesarji pa bodo do odprtja za prehod še naprej uporabljali Neškovo brv. 

Preberi več

28.1.2022 Gospodarsko poslopje na Dvorcu Visoko. Foto: Miha Prijatelj

Podpis gradbene pogodbe za obnovo gospodarskega poslopja na Visokem

Začetek gradbenih del je predviden v začetku meseca februarja, dela pa zajemajo obnovo strehe, fasade in celotnega lesenega stavbnega pohištva, kovanih mrež na oknih in obnovo arkadne kletne dvorane. Obnovljena bodo tudi okna v zgornjih nadstropjih sosednjega objekta dvorca. Za naložbo je občina že lani na javnem razpisu pridobila odobritev nepovratnih sredstev Ministrstva za kulturo v višini 190.000 eurov, kar predstavlja polovico upravičenih stroškov obnove. S prenovo želi občina na dolgi rok prispevati k ohranjanju spomeniško-varstvenih lastnosti Visoške domačije – kulturnega spomenika državnega pomena ter izboljšati pogoje za nadaljnje oživljanje Visoške domačije.

Preberi več

25.1.2022 Obnova ceste od naselja Lučine do Suhega Dola. Foto: arhiv občine

Obnova regionalne ceste Lučine - Suhi Dol

Na delu ceste od Lučin do konca Dolgih Njiv, v dolžini okrog štiristo metrov, so se uredili pločniki in javna razsvetljava. Vgrajen je bil grobi sloj asfalta na površini ceste, fini asfalt pa bo sledil v pomladanskih mesecih. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, se bodo dela nadaljevala na odseku do Suhega Dola. V sklopu del, ki bodo potekala ob polovični zapori ceste, bodo zmanjšali ovinke, pri čemer bodo poskrbeli za prestavitev celotne trase ceste z novimi useki v teren, sedanjo traso pa zasuli. Dela izvaja izbrani izvajalec, KPL d.o.o., vsa dela naj bi bila končana konec junija. Naložba je vredna dobrih 900 tisoč evrov, pri čemer bo občina zagotovila sredstva za ureditev pločnikov in javne razsvetljave v višini 64 tisoč evrov.

Preberi več

18.1.2022

Premestitev freske Iveta Šubica Poljanska vstaja

Prestavitev je bila svojevrsten in unikaten tehnični izziv, saj je prestavljeni marmorni obelisk tehtal kar 43 ton, freska pa celo 45 ton, znanje za razvoj tehnologije prestavitve pa so prispevali strokovnjaki tako s področja gradbene in konservatorske stroke, posebej velik je bil prispevek projekta statike. Vsa gradbena dela je izvajalo podjetje TOPOS Hotavlje d.o.o., podjetje DVIG d.o.o., pa je poskrbelo za prestavitev obeliska in freske.Freska je bila odkrita leta 1981 in je vpisana v register kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Občina je zaradi nadaljevanja izvajanja arheoloških raziskav zaščitenega najdišča v vaškem jedru Poljan v sodelovanju z arhitekti, projektno skupino za ureditev vaškega jedra Poljan in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, dlje časa dejavno iskala ustrezno lokacijo za premestitev freske iz opuščenega poslovnega objekta, ki stoji na arheološkem območju, na novo, bolj primerno lokacijo in nazadnje pridobila vsa potrebna soglasja za prestavitev k spomeniku NOB. Postopek prestavitve freske na novo lokacijo se je izkazal za obsežen projekt in je potekal v več fazah. Sprva je bilo treba fresko ustrezno utrditi in zaščititi pred morebitnimi poškodbami. Sledilo je dolgotrajno in temeljito utrjevanje zaledne stene freske, odstranjevanje obodnega zidu okoli freske in izdelava novih nosilnih vezi iz betona po obodu freske, kar je omogočilo premestitev freske na novo lokacijo. Postopno nameščanje vezi in sušenje betona je trajalo več tednov in je zahtevalo natančno začrtane korake. Na spomeniku padlim v NOB je bil izveden temelj za prestavitev kamnitega obeliska in temelj za postavitev freske »Poljanska vstaja« s predizvedenimi utornimi jaški za namestitev freske. Prestavitev freske je prav zaradi natančne in temeljite predpriprave potekala tekoče in povsem brez zapletov, vsaka od prestavitev je bila izvedena v manj kot desetih minutah, čemur je sledilo še sklepno nameščanje na nove temelje. Na občini smo tudi sicer k projektu pristopili z veliko skrbnostjo, saj umetniškim stvaritvam domačih krajev pripisujemo velik pomen, zlasti v luči spoštovanja drugačnosti in različnosti zgodovinskih obdobij, ki so jih doživeli pretekli rodovi prebivalcev Poljanske doline. Vsem sodelujočim pri projektu premestitve obeliska in freske se zahvaljujemo za brezhibno in odlično opravljeno delo.

Preberi več

10.1.2022 Avtobusna hišica Fužine. Foto: arhiv občine

Novi avtobusni hiški Fužine in Lučine

Novi avtobusni hiški sta zasnovani tako, da se vklapljata v naše podeželsko okolje. Narejeni sta iz naravnega materiala – lesa, pokriti pa s "špičakom", tj. staro in avtohtono kritino z modernim pridihom. Hišici imata obliko čebelnjaka, ki je poleg kozolca slovenska arhitekturna posebnost in prispevata k boljši prepoznavnosti naše občine in lepe Poljanske doline ter sovpadata z drugimi avtobusnimi hiškami po občini.

Preberi več

6.1.2022 Hiša generacij dobiva obliko. Foto: Gorazd Kavčič

Hiša generacij dobiva obliko

Zaključena so rušitvena dela, v okviru katerih smo odstanili prizidek garaže ter porušili streho in stopnjišče vse do nivoja sten pritličja. Opravili smo tudi injektiranje kamnitih zidov pritličja, odkop kletnih zidov, podbetoniranje temeljev, hidroizolacijo in toplotno izolacijo vkopanih zidov ter dranažo in zasip tako saniranih kletnih zidov. Izvedena je tudi mansardna etaža, pripravlja se jeklena konstrukcija za tehnični podest nad mansardo, sledila bo gradnja strešne konstrukcije. Napreduje tudi gradnja prizidka ob vhodu, kjer bo sanitarni blok, stopnišče in dvigalo. Dokončana je kletna etaža in izveden zasip prizidka, v gradnji so stene prve etaže. Projekt je v višini 1,4 milijona evrov sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Investicija mora biti v celoti izvedena letos jeseni, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023.

Preberi več

29.12.2021 Projekcijska soba Cvetje v jeseni

Projekcijska soba Cvetje v jeseni

Javni razpis v okviru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Naslov operacije: DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNI TURISTIČNI DESTINACIJI ŠKOFJA LOKA (POLJANSKA IN SELŠKA DOLINA) IN IDRIJA V LETIH 2020 in 2021. V okviru operacije digitalizacije so se z zunanjimi izvajalci izdelali 3D-modeli dvorca, turistična ponudba za obiskovalce pa se je nadgradila z vzpostavitvijo multimedijske sobe z vsebinami iz Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, podprte z odlomki iz njene filmske upodobitve ter z vsebinami iz pisateljevega zasebnega življenja. Namen digitalnega inoviranja te dragocene kulturne dediščine je spodbuditi razvoj turističnih produktov in storitev, povezanih s kulturo in kulturno dediščino, na osnovi uporabe naprednih tehnologij, ki bodo omogočale neposredno in izvirno turistično izkušnjo ter unikatna in globalno prepoznavna turistična doživetja ob hkratnem cilju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine Slovenije. Prostor je sodobno tehnično urejen in predstavlja kratke odlomke iz filma Cvetje v jeseni, hkrati pa lahko spremljate življenje in delo Ivana Tavčarja.

Preberi več

24.12.2021 Trg Ivana Regna v Gorenji vasi. Foto: Luka Prezelj

Voščilo

Prihajajoče božične praznike preživite v krogu svojih najbližjih, ki naj vam prinašajo mir in toplino v vaše domove. Spomnimo se enotnosti ob prazniku samostojnosti, v novem letu 2022 pa ob sreči želim tudi obilo trdnega zdravja! Župan Milan Čadež s sodelavci občinske uprave

Preberi več

22.12.2021

Betlehemska Luč miru

Luč miru iz Betlehema je vsakoletna mednarodna dobrodelna akcija, ki letos poteka pod geslom Človek, ne jezi se! Sporočilo letošnje poslanice je poudariti pomen vljudnosti in spoštovanja med nami. Tako se namreč gradi mir, ki ga oznanja in prinaša božični dogodek, prihod Božjega Sina na svet. Tako se prižiga luči, ki jih človek človeku ne more dati drugače, kakor da ta luč postane on sam. In za to je potrebna samo drobna odločitev, da bomo drug z drugim spet ravnali kot s človekom, ki ima svojo vrednost in svoje dostojanstvo. Začnimo torej z lepo besedo, ki rodi nekaj lepega. Pozdravljajmo se. Bodimo vljudni drug do drugega. V naših besedah. Želimo vam blagoslovljene božične praznike. Občina Gorenja vas - Poljane  

Preberi več

Dostopnost