Aktualno

23.12.2020

Po novi cesti na Sovodenj čez dve leti

Naročilo za obnovo odseka je bilo oddano najugodnejšemu ponudniku CVP, gradbeništvo in storitve d.o.o., ki je oddal ponudbo v vrednosti 4.625.382 eur. Odločitev je pravnomočna, izvajalska pogodba pa je bila podpisana sredi decembra. Rok za zaključek del je v drugi polovici leta 2022.

Preberi več

22.12.2020

Betlehemska Luč miru

Luč miru iz Betlehema je vsakoletna mednarodna dobrodelna akcija, ki letos poteka pod geslom Prižgimo luč. Obdržimo bližino!. Sporočilo letošnje poslanice nas poskuša spomniti, da sta ljubezen in bližina v teh nekoliko tesnobnih časih ključnega pomena. Ker vsako majhno dejanje, ki izkazuje bližino, dobroto, ljubezen, danes še veliko bolj sveti in vliva upanje, ne glede na to, kako majhno je. Vsaka luč šteje, saj se v temi vidi tudi čisto drobceno lučko. In teh dejanj naš svet danes še posebej potrebuje, tihih in drobnih sporočil, da v mrzlih časih oddaljenosti nismo sami. Da nekdo misli na nas, da nekdo moli za nas, da je nekomu mar za nas. Želimo vam blagoslovljene božične praznike. Občina Gorenja vas - Poljane

Preberi več

16.12.2020 Naslovnica zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas. Foto Jana Oblak

Izšel zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas

K nastajanju knjige Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti je uredniški odbor povabil 77 sodelavcev, ki so s strokovnim znanjem, splošno razgledanostjo in izkušnjami (so)oblikovali posamezne prispevke, ki so razdeljeni v devet tematskih sklopov. Zapisi se dotikajo krajev in ljudi, odstirajo preteklost, predstavljajo prelomne čase, vzgojo in izobraževanje, prizadevanja za boljši kos kruha, skrb za zdravje, društveno in družabno življenje ter soustvarjalce vsakdana. Knjiga na več kot 600 straneh je opremljena s 673 fotografijami in 122 dokumenti, med katerimi so številni objavljeni prvič. Mnogi prispevki kar kličejo k nadaljnjim poglobljenim raziskavam, katerih zapisi bi lahko izšli kot samostojne publikacije v seminarskih, diplomskih in drugih nalogah. Ustvarjalci in vsi, ki smo kakor koli prispevali k nastanku te knjige, jo razumemo kot dar krajanom območij Gorenje vasi in Hotavelj in vsem, ki cenijo našo preteklost ter sprejemajo in razumejo izzive sedanjosti. Knjiga naj bi imela zaradi bogate vsebine in sporočilnosti mesto v vsakem domu Gorenjevaškega in Hotaveljskega in je lahko v tem času tudi lepo darilo, so prepričani člani Uredniškega odbora Valentin Bogataj (urednik), Mirjana Možina, Damjana Peternelj in Silvo Pivk, ki so knjigo na pobudo župana Milana Čadeža zasnovali, uredili in sooblikovali.  Knjiga je po ceni 35 evrov na voljo v prostorih KS Gorenja vas ob sredah med 15. in 17. uro (Gašper Čadež, 041 426 342, ksgorenjavas@obcina-gvp.si), pri članih uredniškega odbora (Valentin Bogataj: 040 377 356, bogataj.val@gmail.com, Mirjana Možina: 051 684 837, mirjana.mozina@gmail.com, Silvo Pivk: 041 720 091, silvo.pivk@mail.com, Damjana Peternelj: 041 456 469, damjana@rdp.si).

Preberi več

14.12.2020 Postavitev jeklene konstrukcije Fortunove brvi. Foto: Milan Čadež

Nova Fortunova brv v Gorenji vasi

V septembru je bila podpisana pogodba z izvajalcem del SGP Zidgrad Idrija d.d.., utrditev temeljnih tal desnega mostnega opornika s pilotiranjem je bila izvedena že poleti, medtem ko je bil levi opornik zgrajen že ob gradnji gorenjevaške obvoznice. Celotno jekleno konstrukcijo brvi je izdelal podizvajalec Petrič, d.o.o. iz Ajdovščine, ob sobotni uspešni montaži na lokaciji pa je nova brv uspešno prestala tudi obtežbeni test nosilnosti mostne konstrukcije. Vrednost del znaša 131.269,41 eur z DDV, vsa dela pa morajo biti zaključena v začetku naslednjega leta.  

Preberi več

10.12.2020 Foto: esperanto-maribor.si

Mednarodni dan človekovih pravic

V njej je varuh med drugim zapisal, da ta čas prinaša tudi trenutek za razmislek. Pa ne le o pomenu in razumevanju naših pravic, ampak tudi o naših vrednotah in naši kulturi, ki jo z njimi povezujemo - kulturi strpnosti, kulturi sprejemanja in dialoga, kulturi vključevanja in nenazadnje tudi kulturi medsebojne komunikacije: "V teh zahtevnih časih se naša prihodnost zdi negotova. Posledice zdravstvene krize se kažejo tudi v epidemiji stisk zaradi bolezni covid-19 ali drugih, izgubi najbližjih, pomanjkanju socialnih stikov, izoliranosti, izgubi službe ali službeni preobremenjenosti ter stiskah, ki so povezane z opravljanjem šole na daljavo in družinskim življenjem. Mnogi so še bolj na robu, kot so bili. Poglobila se je revščina, povečuje se nasilje, naraščata neenakost in diskriminacija, ta globalna kriza pa je povzročila še druge vrzeli, ki načenjajo uresničevanje človekovih pravic. Da bi si v celoti opomogli in zgradili svet, kot si ga želimo – ki je bolj odporen, pravičen in trajnosten -, pa bomo morali še naprej aktivno vlagati v ukrepe za odpravo teh vrzeli in nenazadnje na prvo mesto ponovno postaviti strpnost, toleranco, sočutje in človečnost. Čeprav se v tej izkušnji včasih počutimo same, pa vendarle nismo ločeni in izolirani, temveč smo del večje človeške izkušnje za katero si srčno želim, da nas ne bi tako delila, ampak bolj povezovala." Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na predvečer mednarodnega dne človekovih pravic z voditeljem Vala202 Mihom Šaleharjem pogovarjal o aktualnih pogledih na človekove pravice v 'koronačasu'.

Preberi več

7.12.2020 Elektronska komunikacija. Vir: Pixabay

Storitve elektronskih komunikacij

Vas zanima, katera infrastruktura je na voljo oziroma kakšne so možnosti priklopa (do naslova natančno), kakšne so možnosti, če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa ali telefonije, glede AKOS Test Net, ki omogoča uporabnikom merjenje dejanske zmogljivosti in kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne hitrosti oziroma nedelovanja storitve ... V času epidemije Covid-19 so se povečale potrebe končnih uporabnikov po dostopu do širokopasovnega interneta in nemotenem delovanju storitev zaradi dela in šolanja od doma. Agencija je tako v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh. Obvestilo je dostopno na povezavi.

Preberi več

1.12.2020

PROSTOFER pričel z izvajanjem prevozov

Občani, ki potrebujejo prevoz, naj pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 10 10, kjer bodo zabeležili njihove podatke ter lokacijo željenega prevoza. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delavnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred željenim prevozom. Storitev PROSTOFER zagotavlja Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z zavodom Zlata mreža, s katerim se povečuje mobilnost starejših in gibalno oviranih oseb. Zavodu Zlata mreža je predsednik države Borut Pahor včeraj, 30. 11. 2020, podelil priznanje za sodelovanje v natečaju Prostovoljec leta 2019, ravno zaradi uspešnega izvajanja projekta Prostofer, v katerem sodelujejo šoferji prostovoljci, zato nam je v posebno zadovoljsto, da lahko to storitev ponudimo tudi našim občanom.

Preberi več

30.11.2020 Vozilo so prevzeli direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović, Primož Režek, vodja zdr. nege v NMP in Anton Debeljak, podžupan občine Gorenja vas - Poljane.

Bogatejši za novo reševalno vozilo

Občina Gorenja vas – Poljane je za nakup reševalnega vozila namreč uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za zdravje RS, s katerim je v septembru podpisala pogodbo o sofinanciranju vozila. Dodatna potrebna sredstva je v celoti prispevalo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Občina želi na ta način prispevati k učinkovitejši nujni zdravstveni oskrbi občanov in tako zaokrožiti hiter razvoj ravni primarnega zdravstva v občini.

Preberi več

27.11.2020 Rekonstruiranje ceste v Vinharje v zgornjem delu v dolžini cca 500 metrov. Foto: Igor Kržišnik

Nova cesta v Vinharje

Na novo je izveden celoten ustroj cestišča, sanacija pa je obsegala tudi obnovo in novogradnjo obsežnih opornih zidov, ki so bili zaradi bližine vodotoka poškodovani ob preteklih poplavah. S tem se je zaključila celovita rekonstrukcija ob zadnjih poplavah le interventno saniranega odseka ceste Hotovlja - Vinharje.

Preberi več

Dostopnost