Aktualno

1.7.2022

Obnovljeni odsek ceste Suša - Jelovica svečano predan namenu

Na krajši slovesnosti je domačine iz vasi Jelovica in Suša, izvajalce del ter vse prisotne najprej nagovoril župan Milan Čadež, ki je poudaril pomen zaključenega projekta in večletnega prizadevanja za dokončno ureditev in asfaltiranje navedene ceste. Simon Fortuna, duhovni pomočnik Župnije Trata – Gorenja vas, je podelil  blagoslov s prošnjami za varno in srečno vožnjo. Trak so prerezali župan Milan Čadež, Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas, in domačin Franc Zorič. Po uradnem delu je sledilo še druženje na domačiji Pr´Ožbiri. Občina Gorenja vas – Poljane in Krajevna skupnost Gorenja vas sta v zadnjih letih po delih obnavljali in asfaltirali navedeno lokalno cesto. V letu 2018 so obnovili cesto v dolžini 1 km, dela so se nadaljevala v letu 2021 in 2022, kjer je bil obnovljen še zadnji del odseka v dolžini 420 metrov v skupni vrednosti 50.000,00 evrov. 

Preberi več

28.6.2022 Most v Gorenji vasi v zaključni fazi izvedbe. Foto:

Most v Gorenji vasi v zaključni fazi izvedbe

Stari most v Gorenji vasi je bil namreč že povsem dotrajan in tehnično neustrezen, zato so ga lani porušili in na njegovem mestu začeli graditi novega. V sklopu omenjene naložbe so izvedli tudi rekonstrukcijo ceste in vodotoka na območju objekta, novi most bo širši od starega. Zasnovan je kot armiranobetonski okvir razpetine štirideset metrov. Zgornja konstrukcija je spremenljivega prereza, v liniji srpastega loka. Konstrukcija je prednapeta. Krajne podpore so masivne, globoko temeljene, vsaka na treh uvrtanih Benotto pilotih premera 150 centimetrov. Promet po novem mostu čez Poljansko Soro je stekel v četrtek, 23. 6. 2022. Dela so v zaključni fazi, poteka odstranitev začasnega montažnega mostu, v strugi pod mostom pa bodo urejene in utrjene brežine Poljanske Sore.      

Preberi več

25.6.2022

Voščilo ob 31. obletnici samostojne Republike Slovenije

Želimo Vam obilo domovinske pripadnosti in odgovornosti. Župan Milan Čadež z občinsko upravo

Preberi več

23.6.2022 Hiša generacij v sklepni fazi izvedbe. Foto: arhiv občine

Hiša generacij v sklepni fazi izvedbe

Investicija odlično napreduje, objekt je v sklepni fazi izvedbe. Fasada je v celoti zaključena, izvesti je potrebno še fasadni napis. Dela napredujejo tudi v notranjosti, izdelani so talni estrihi, izvajajo se zadnja slikopleskarska dela, polaga se keramika in kamnite talne obloge na stopniščih in vežah. Sočasno so se začela tudi dela na urejanju okolice: izvajajo se kanalizacijski dovodi, izdelujejo se temelji ograj za ureditev okolice. Potekajo tudi priprave za izgradnjo novega elektro dovoda, objavljeno pa je tudi že javno naročilo za celotno opremo objekta. Projekt je v višini 1,4 milijona evrov sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Investicija mora biti v celoti izvedena letos jeseni, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023, kjer bo v pritličju enota dnevnega varstva za 6 uporabnikov dnevno, v zgornjih dveh nadstropjih pa enota začasnih namestitev za 16 uporabnikov.

Preberi več

21.6.2022 Najuspešnejši učenci z županom na izletu. Foto: arhiv občine

Najuspešnejši devetošolci z županom na izletu

Na Bledu so se popeljali z vlakom okrog jezera, uživali v letnem sankanju na sankališču Straža, za zaključek so si privoščili še dobro kosilo. Vsi so bili nad izletom navdušeni, bilo je veliko dobre volje in smeha. Za pozornost in poseben dan sta se županu zahvalili tudi Metka Debeljak, ravnateljica Osnovne šole Poljane, in Jana Rojc, pomočnica ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki sta se z učenci udeležili izleta.  Ob koncu je župan vsem zaželel uspešno pri nadaljnjem šolanju in vse dobro na vseh področjih.    

Preberi več

16.6.2022 Županovi nagrajenci iz OŠ Poljane. Foto: arhiv OŠ Poljane

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce

Najuspešnejši učenci, ki jim je župan podelil knjižne nagrade, iz OŠ Poljane v šolskem letu 2021/2022 so bili Manca Dolenc, Nina Jereb, Blaž Šubic, Lana Stanonik, Dominik Pisk in Tadeja Kržišnik. Iz OŠ Ivana Tavčarja pa: Tjaša Demšar, David Jeraša, Mark Bevk, Manca Pišljar in Brina Potočnik. Po dveh letih premora bo nagrajene učence župan odpeljal tudi na tradicionalni izlet v zadnjih dneh junija. Župan je ob zaključki šolskega leta vsem zaželel uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje. 

Preberi več

15.6.2022 Medved.

Medved v naših krajih

Med sprehajanjem po gozdu lahko v izjemnih primerih srečamo medveda, vendar pa so takšna srečanja zelo redka, saj nas medved običajno opazi prej in se umakne. Napadi medveda na človeka so zelo redki in običajno so sprovocirani s strani človeka ali psa. Medvedu človek predstavlja naravnega sovražnika, zato se mu umakne. Težave nastopijo, kadar človek naredi poteze, ki jih medved lahko razume kot napad ali ogrožanje mladičev. Občina Gorenja vas – Poljane zato poziva vse občane in občanke, da v primeru, da opazijo medveda o tem takoj obvestijo Milana Jerama, gospodarja Lovske družine Gorenja vas na telefon 051 380 720.

Preberi več

9.6.2022 Pas za pešce na Poljanski cesti v Gorenji vasi. Foto: arhiv občine

Barvanje talnih označb v Gorenji vasi in Hotovlji

Na Poljanski cesti v Gorenji vasi je bil izveden pas za pešce v dolžini 570 m, ki je bil določen z elaboratom prometne ureditve, ki ga je izdelalo podjetje MP-pro iz Medvod. V Hotovlji pa so bile označene robne črte, ki označujejo robove vozišča in vodijo promet skozi ožji del naselja. S tem smo poskrbeli, da bodo pešci v prometu varnejši.

Preberi več

7.6.2022

Začetek uporabe nove prostorske zakonodaje

Zakon ukinja sedanja potrdila o namenski rabi ter uvaja novo obliko lokacijske informacije. Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine mora vsebovati lokacijska informacija (podatek o namenski rabi prostora ali prostorsko izvedbene pogoje). Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel. Za izdajo lokacijske dokumentacijo je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Preberi več

30.5.2022

Prodaja nepremičnine

Celotno besedilo javnega razpisa za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb je objavljeno na spletni strani občine, zavihek Razpisi in objave.

Preberi več

30.5.2022 Paketnik za prevzem gradiva.

Paketnik za prevzem gradiva

Paketnik za prevzem naročenega gradiva s štirimi predali vam omogoča brezstični prevzem gradiva tudi zunaj našega delovnega časa, 24 ur na dan vse dni v tednu. Paketnik je nameščen ob stopnišču, ki vodi s parkirišča pod Sokolskim domom. Vsak član knjižnice, ki želi koristiti to storitev, mora na elektronski naslov knjižnice (gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si) ali po telefonu (04 510 71 00, 041 442 095) sporočiti, katero gradivo želi prevzeti v paketniku.  Več informacij na spletni povezavi.

Preberi več

Dostopnost