Aktualno

Interventno odpravljanje posledic plazov in poplav

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

10.10.2023

Tudi dva meseca po rušilni ujmi po poplavah zaradi velikega obsega škode še vedno traja interventno izvajanje odpravljanja najnujnejši posledic plazov in poplave, saj so razsežnosti poškodovanih območij zelo velike.

Trenutno poteka delo na različnih deloviščih, med katerimi so največja:
- V Delnicah, kjer je hudournik mestoma povsem odnesel cesto, se ta vzpostavlja na novo, vključno s ponovnim urejanjem propustov.
- V Podobenem je prvi del intervencije že izveden, planirana pa je še izvedba obrežnega varovanja.
- Potekajo priprave na vzpostavitev mostu na cesti Volča – Podobeno.
- Izdelan je projekt sanacije plazov na cesti v Zakobiljek, čaka se na izvajalca.
- Na Volči poteka sanacija večjega števila plazov, od tega, dveh na velikih globinah.
- V Poljanah je bila izvedena dva oporna zidova ob cesti oziroma ob Ločivnici.
- V Predmostu je v naslednjem tednu predviden pričetek ponovne vzpostavitve brežine pri mostu, vključno ureditvijo prometnice.
- V naselju Predmost je še vedno brez dostopa nekaj stanovanjskih hiš, oporni zid se bo pričel graditi nemudoma po pridobitvi projekta.
- V Smoldnem je v polnem teku sanacija globinskega plazu na glavni cesti, dober kilometer zaradi plazov in udorov poškodovane ceste pa je predviden za ureditev v prihodnjih mesecih.
- Na Muravah poteka sanacija povsem uničenega cestišča proti Podvrhu.
- V Hotovlji so zgrajene zložbe na odnešenih delih ceste proti Kremeniku.
- V Srednji vasi potekajo dela na osrednjem plazu, več plazov še čaka na izvajalca, med drugim tudi na cesti Srednja vas - Brda.
- Izvedena so najnujnejša popravila ceste proti Žabji vasi, ob cesti se zlagoma ureja tudi deponija.
- V Gorenji vasi je že saniranih več plazov, trenutno so v gradnji oporni zidovi na cesti Trata - Grapa.
- Izvedena je sanacija in čiščenje obsežnega zadrževalnika na cesti Lajše – Žirovski vrh.
- V začetni fazi sanacije so obsežni plazovi na cesti Gorenja vas - Hlavče Njive, kjer je poškodovan tudi večji del cestišča.
- Poteka izvajanje plazu večjega obsega v Volaki.
- Izvedena je sanacija ceste Stara Oselica - Rotovž.
- Poteka sanacija ceste Slajka – Sleme - Stara Oselica.
- Poteka sanacija ceste Sovodenj – Javorjev Dol, kjer je na cesti evidentiranih preko 15 odnešenih in podrtih odsekov, več kot kilometer ceste je popolnoma uničene.

Fotogalerija

temelj most Hotavlje
sanacija Delnice
plaz Smoldno
plaz Hlavče Njive
opornik most Podgora
oporni zid Poljane
plaz Trnovc Volča
plaz Trnovc Volča
plaz Srednja vas
plaz Srednja vas
Dostopnost