Aktualno

6.2.2018

Stara hišna imena - obraz dediščine naših krajev

Stara hišna imena – obraz dediščine krajev v Občini Gorenja vas - Poljane V preteklih dveh letih so na Razvojni agenciji Sora ob strokovni podpori Razvojne agencije Zg. Gorenjske popisali stara hišna imena v vaseh Javorje, Murave, Dolenčice, Četena Ravan, Gorenja in Dolenja Ravan, Krivo Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka nad Lušo, Gorenja in Dolenja Žetina, Podvrh, Zapreval, Jazbine, Malenski vrh, Delnice, Podobeno, Gorenje in Dolenje Brdo, Zakobiljek, Lom nad Volčo, Volča, Lovsko Brdo in Hlavče Njive. Vodilo projekta je, da se ohrani dediščina in narečni govor, ki kaže svoje posebnosti tudi pri izražanju hišnih imen, da se prepreči izginotje starih hišnih imen in da se razširi njihova uporaba. V letu 2017 so popisali hišna imena za vasi Dobje, Poljane, Predmost in Hotovlja. Skupaj je bilo popisanih 117 hišnih imen, ki jih domačini poznajo oz. uporabljajo že več kot 60 let. Kar nekaj zapisov hišnih imen je bilo sicer evidentiranih v zgodovinskih virih, vendar so med domačini že pozabljena, nekaj imen pa je tudi takih, ki so med ljudmi sicer poznana, vendar so mlajšega izvora in zato niso bila predmet popisa znotraj omenjenega projekta. Po preverjanju imen v zgodovinskih virih in pri domačinih so zbrane podatke objavili v spletnem leksikonu, izdali brošuro in izdelali označevalne glinene tablice z napisanimi hišnimi imeni v narečni obliki, ki jih bodo namestili na hiše. Skupno je bilo na območju 28 vasi popisanih 405 še živih hišnih imen, ki predstavljajo del nesnovne kulturne dediščine slovenskega podeželja.  

Preberi več

25.11.2017

Koncert Orkestra Slovenske vojske

Čudovito uigran orkester je s pestrim glasbenim programom ponovno navdušil polno dvorano, ki je zato ob sklepu koncerta navdušeno aplavdirala v ritmu slovite skladbe Johana Straussa Radecki marš, za dirigentsko palico pa je na povabilo dirigentke Andreje Šolar, samozavestno poprijel kar učenec gostujoče šole. Prav spričo navdušenja poslušalcev in visokih gostov koncerta letošnji že drugi zaporedni tovrstni koncert zagotovo ne bo zadnji, saj je orkester prihodnje leto ponovno povabljen v Poljansko dolino!

Preberi več

29.11.2017

Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2017

Naziv Častni občan je bil posthumno podeljen Alojziju Oražmu za dolgoletno zgledno pastoralno delo ter skrb za ohranjanje cerkvene stavbne dediščine Župnije Trata – Gorenja vas. Plakete Občine Gorenja vas – Poljane so prejeli Andrej Šubic za obsežno gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah, Župnija Poljane nad Škofjo Loko za šeststoletno duhovno poslanstvo ter za ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini ter Župnija Leskovica ob počastitvi 500-letnice posvetitve cerkve sv. Urha. Priznanja Občine Gorenja vas – Poljane so prejeli mag. Tone Košir za izvirne opise krajev, ljudi in življenja na Lučinskem, Kulturno-umetniško društvo Sovodenj za oblikovanje kulturnega utripa v minulih 70. letih, Osnovna šola Poljane, Podružnična šola Javorje za vpetost šole v življenje Krajevne skupnosti Javorje ter Uredniški odbor knjižnih izdaj »Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del« za opise življenja in ljudi v Krajevni skupnosti Sovodenj in fari Nova Oselica. Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane je za pridobljeni naziv "Mladi gospodar leta 2017" prejel Jakob Dolinar. 

Preberi več

25.11.2017

Odprtje nove prometne ureditve pri Osnovni šoli Poljane

Do novih ureditev vodi prav tako novozgrajeni izvoz z regionalne ceste, na kateri je urejen nov odstavni pas in otok za umirjanje prometa. Na novih prometnih ureditvah je zgrajena tudi javna razsvetljava, ki je na novo urejena vzdolž celotne šolske pešpoti od novega krožišča do šolskega vhoda in parkirišč na vzhodni strani šolskega kompleksa. Prav tu je prihajalo do izjemno nevarnega in nepreglednega križanja šolske pešpoti in vozil, saj je bil promet ob konicah v dosedanjem osrednjem dostopu k šoli zelo zgoščen. S predajo novih prometnih ureditev namenu smo zato pomembno izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej učencev Osnovne šole Poljane – ti so s prisrčnim kulturnim programom tudi sodelovali na petkovi slovesni otvoritvi, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.  

Preberi več

20.11.2017

Balinanje v utrdbi na Golem vrhu

Po napeti in preobratov polni finalni tekmi si je prvo mesto priigrala ekipa iz Zminca, druga sta bila tekmovalca ekipe Aldes iz Poljan, tretje mesto pa je zasedla ekipa Videm iz Poljan.Za obiskovalce smo pripravili tudi bogat spremljevalni program Ogledali in odigrali so lahko zanimivo in atraktivno šahovsko simultanko, kupili veliko različnih domačih dobrot na podzemni tržnici in ugibali težo pršuta, ki je na koncu romal obiskovalcu iz Poljan, ki se je z ugibanjem teže dejanski najbolj približal. Obiskovalcem je bila ponujena tudi možnost ogleda podzemne utrdbe pod strokovnim vodstvom turističnega vodnika. Srečno in nasvidenje na 8. tekmovanju v balinanju za Pokal Rupnikove linije. 

Preberi več

24.10.2017

Podpis koncesijske pogodbe za področje splošne medicine

S podpisom koncesijske pogodbe je občina uspešno zaključila dolgotrajen postopek podelitve koncesije, ki se je začel v letošnjem juniju z objavo javnega razpisa za podelitev koncesije, v nadaljevanju pa smo pridobili tudi vsa potrebna soglasja, vključno s soglasjem Ministrstva za zdravje RS, Osnovnega zdravstva Gorenjske, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zdravniške zbornice Slovenije. Dogodek je toliko večjega pomena spričo dejstva, da še vedno primanjkuje zdravnikov na področju primarnega zdravstva, zato smo na občini še posebej zadovoljni, da smo lahko koncesijo podelili strokovno izjemno visoko usposobljeni zdravnici, ki že pozna okolje naše lokalne skupnosti, saj je v preteklosti že sodelovala z zdravniki koncesionarji v gorenjevaškem zdravstvenem domu.  Nova koncesionarka dr. Andreja Krt Lah bo nove paciente v svoji ambulanti prijazno sprejela že v prvih novembrskih dneh, prepričani pa smo, da bo tudi naše medsebojno sodelovanje potekalo zgledno. Občina je namreč v razvoj zdravstvenega centra Gorenja vas v preteklih letih vložila veliko energije tako z vidika širitve programa kot z vidika investicij, s katerimi smo skupaj z nekaterimi zasebniki koncesionarji zagotovili razvoj sodobnega središča primarnega zdravstva za celotno občino, ki ga želimo še naprej programsko dopolnjevati.                                                   

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost