Aktualno

4.5.2020

Sproščanje ukrepov ob epidemiji COVID-19

Ob tem je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Preberi več

30.4.2020

Krajevne knjižnice odpirajo svoja vrata

V prostorih knjižnice ne bo možno zadrževanje, prebiranje časopisov in uporaba knjižničnih računalnikov pač pa le prevzem vnaprej naročenega gradiva pri izposojevalnem pultu. Ob vstopu v knjižnične prostore je obvezno razkuževanje rok, v prostorih pa uporaba zaščitne maske. V prostor knjižnice vstopate posamezno in pazite na priporočeno razdaljo. V knjižnico vstopajo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja …). KRAJEVNA KNJIŽNICA GORENJA VAS Telefon: 04 51 07 100E-pošta: gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si Delovni čas:ponedeljek od 10. do 17. uretorek od 12.30 do 19. urečetrtek od 12.30 do 19. ure KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANETelefon: 04 51 83 380E-pošta: poljane@knjiznica-skofjaloka.si Delovni čas:sreda od 13. do 19. urepetek od 11. do 17. ure

Preberi več

30.4.2020

Odpravljena splošna omejitev gibanja na občine

Odslej dovoljeno gibanje tudi med občinamiZ odlokom se odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju. Se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, se mora upoštevati:- ohranjanje varne razdalje do drugih oseb,- obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter- razkuževanje rok (razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev).

Preberi več

25.4.2020

Delovanje ambulant v ZP Gorenja vas po običajnih urnikih

Ambulanta Lah, d.o.o. Koprivec, družinska medicina d.o.o. Ambulanta Šubic, d.o.o. Pediatrična ambulanta Polhek Od 28. 4. 2020 dalje ambulante kontaktirate na običajne telefonske številke in elektronske pošte posameznih ambulant. Večji del stikov s pacienti bo še vedno potekal po elektronski poti, manjši del časa pa bo namenjen tistim, ki bodo nujno potrebovali tudi pregled zdravnika – zaradi vseh potrebnih varnostnih ukrepov bo količina slednjih omejena. Od 28. 4. dalje se ponovno izvaja tudi cepljenja, vključno s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitistu za nove kandidate in za tiste, ki rabijo poživitveni odmerek. Za cepljenje je obvezno predhodno naročilo na obisk. Z delom v omejenem obsegu je pričela tudi fizioterapija. Vhod v zdravstveni dom še vedno ostaja zaprt, posamičen vstop bo omogočen le naročenim pacientom. Naročeni pacienti bodo pred vhodnimi vrati poklicali na zapisane telefonske številke in tam počakali sprejem sestre. Obvezno je upoštevanje ustrezne varnostne razdalje. Vsi pacienti, ki prihajate na pregled, prinesite s seboj zaščitno obrazno masko. Elektronski naslov zpgorenjavas@gmail.com in tudi skupna telefonska številka 031 609 227 sta ukinjena. Na podlagi odredbe ministra za zdravje pa do preklica še vedno ostajajo zaprte vse zobozdravstvene ambulante. Prav tako delo še ne poteka v referenčnih ambulantah. Naši zdravniki se trudijo zagotavljati najvišjo stopnjo varne obravnave pacientov, vsi pacienti z znaki okužbe s COVID-19 pa bodo še naprej usmerjani v infektivno vstopno točko zdravstvenega doma Kranj.Vse občane naprošamo, da navodila skrbno in dosledno upoštevajo ter pozorno preberejo dodatna obvestila na spletnih straneh posameznih ambulant. Razmere v času epidemije so namreč še vedno nestabilne in se lahko hitro spremenijo, čemur se bo moral prilagajati tudi režim dela v ambulantah. Zahvaljujemo se vam za odgovorno ravnanje pri zaščiti svojega zdravja in zdravja svojih bližnjih!

Preberi več

20.4.2020

Občina je vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Na letošnji poziv Slovenske turistične organizacije se je občina odzvala ter se prijavila v postopek pridobitve znaka Slovenia Green. V ta namen je destinacija imenovala zelenega koordinatorja, in sicer Kristino Bogataj iz Zavoda Poljanskla dolina, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka. Sestavili bomo tudi 10-člansko zeleno ekipo, ki bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov, ocenjevanju, oblikovanju razvojnih ukrepov in ciljev ter si prizadevali za njihovo uresničevanje. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bodo člani zelene ekipe z različnimi aktivnostmi zbirali podatke o trajnostnem razvoju občine, izvedli anketiranje deležnikov: lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turističnega gospodarstva, osveščanje deležnikov o pomenu trajnostnega razvoja ter naredili analizo trenutnega stanja na področju okolja, kulturne in naravne dediščine, turistične ponudbe in produktov ipd. Rezultati analize bodo služili za pripravo konkretnih akcijskih načrtov v prvi polovici prihodnjega leta. V kolikor bi imeli kakršnokoli vprašanje, zamisel, predlog, pobudo ali pa ste pripravljeni pomagati, pišite na zelena.shema@poljanskadolina.com. Več o Zeleni shemi slovenskega turizma si lahko preberete na spletni strani Slovenske turistične organizacije: www.slovenia.info/zelenashema.

Preberi več

19.4.2020

Sproščanje ukrepov ob epidemiji COVID-19

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov, se poleg že obstoječih izjem v 2. členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo: 15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,22. frizerski in kozmetični saloni,23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali. V prodajalnah iz petnajste in šestnajste točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom. Odlok začne veljati v ponedeljek, 20. aprila 2020, razen šestnajste, dvaindvajsete in štiriindvajsete točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020. Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Preberi več

17.4.2020

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…), priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo spiranje HVO in pri tem smiselno uporabijo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Po presoji je potrebno ukrepati tudi v zvezi z morebitno problematiko legionel. Več informacij o vzdrževanju hišnega vodovodnega omrežja  

Preberi več

14.4.2020

Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. 5. 2020. Več informacij najdete na povezavi.

Preberi več

10.4.2020

Z ukrepi epidemijo skupaj obvladujemo

Posebej je prepovedano zbiranje na javnih mestih, tudi ob planinskih kočah v občini, občani naj se do nadaljnjega čimbolj izogibajo socialnim stikom, pri obiskih trgovin pa dosledno spoštujejo varnostno razdaljo in uporabo zaščitnih sredstev. Prostovoljci civilne zaščite so zadnje dni pred živilskimi trgovinami v občini sodelovali pri usmerjanju kupcev k posamičnemu vstopanju v trgovine ter opozarjanju k obvezni uporabi zaščitnih sredstev. Ugotavljamo, da občani večinoma zgledno upoštevate vse omejitve in priporočila, zato se vam še zahvaljujemo za spoštovanje predpisanih ukrepov, s čimer skupaj prispevamo k preprečevanju širjenja okužbe v lokalni skupnosti in širši regiji. Upoštevajmo jih tudi v dneh, ki so pred nami, ko bomo še tesneje povezani v duhu velike noči. Preživimo prijetne dneve in se v krogu družin posvetimo stvarem, ki štejejo in za katere bomo ob koncu epidemije še hvaležnejši: skupaj preživeti čas, intimnejši pogovori, medsebojna pomoč, mir in sprostitev, zaupanje v dobro. Vsem občanom voščimo in želimo mirne, varne in zdrave velikonočne praznike. Stopajmo še nekaj časa narazen, a ostanimo povezani na druge načine, da bomo kmalu spet lahko skupaj.  

Preberi več

9.4.2020

Uskladili potek nove cestne povezave med Primorsko in Gorenjsko

Trasa poteka po obstoječi cesti Hotavlje–Sovodenj in v Podlanišču predvideva skoraj dva kilometra dolg predor pod Kladjem z izhodom na vzhodnem pobočju Cerkljanskega vrha. Trasa se nato spusti v dolino Cerknice, kjer se dober kilometer pred Želinom priključi na glavno cesto. Celotna trasa od Hotavelj do Želina je dolga dobrih 17 kilometrov, vrednost del pa ocenjujejo na 131 milijonov evrov. Veseli nas, da nam je uspelo najti skupni jezik z Občino Cerkno, zavedamo pa se, da bo umeščanje v prostor še dolgotrajno in zahtevno. A zdaj vsaj lahko rečemo, da se je začelo.

Preberi več

8.4.2020

OOZ Škofja Loka brezplačno svetuje

OOZ Škofja Loka tako na svoji spletni strani www.ooz-skofjaloka.si tekoče objavlja informacije o ukrepih za pomoč gospodarstvu, koristne informacije pa so zbrane tudi na strani https://www.ozs.si/koronavirus-info. Prav tako jih lahko spremljate tudi na facebook strani: https://www.facebook.com/OOZSkofjaLoka/. Pisarna je za obisk strank trenutno še vedno zaprta, vendar pa vloge za licence, dovolilnice, obrtna dovoljenja, evropska potrdila, vloge za vpis v imenik vodij del in vse ostale vloge, sprejemajo po pošti in po e-pošti. Predhodne informacije interesenti najhitreje dobijo tudi po telefonu. Vse zahteve obravnavajo in rešujejo v najkrajšem možnem času. Kontaktni podatki: - telefonske številke: 04 50 60 200, 04 50 60 205, 040 896 686, 041 441 098- e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost