Lokalne volitve

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Lokalne volitve so volitve organov lokalne samouprave in so izraz pravice prebivalcev lokalnih skupnosti, da sami upravljajo z lokalnimi zadevami. Upravljanje pa pomeni sprejemanje odločitev, ki jih lahko prebivalci lokalne skupnosti sprejemajo neposredno ali prek organov lokalne samouprave.

Na lokalnih volitvah, ki potekajo vsaka štiri leta, se volijo člani občinskega sveta, župan ter člani svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti). 

Zakonodaja:
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o volitvah v državni zbor
Zakon o evidenci volilne pravice
Zakon o volilni in referendumski kampanji

Dostopnost