Delovna področja redarstva

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V okviru skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo, je bilo ustanovljeno Medobčinsko redarstvo, ki je pričelo z operativnim delom v aprilu leta 2008. V Medobčinskem redarstvu je poleg vodje redarske službe zaposlenih še pet redarjev - pristojnosti.

Občinski redarji opravljajo naloge na podlagi občinskih odlokov vseh sedmih občin soustanoviteljic, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah ter Zakona o prekrških.

Občinski redarji opravljajo naloge v predpisani uniformi ter s predpisanimi sredstvi, med katere spada: piščalka, loparček za urejanje prometa, sredstva za vezanje in vklepanje »lisice« in plinski razpršilec. Medobčinski redarji niso oboroženi.

Dostopnost