Delovna telesa

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Janez Hrovat (predsednik), Anton Debeljak, Martin Oblak, Peter Peternel, Janez Dolinar, Ladislav Klemenčič, Dušan Podobnik


ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Zvonko Dolinar (predsednik), Stanislav Bizovičar, Anton Debeljak, Martin Oblak, Janez Klemenčič, Branko Košir, Marijan Možina


ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT 

Uroš Čadež (predsednik), Marija Guzelj, Roman Kokalj, Jurij Krvina, Helena Gorjan, Maja Kavčič, Jana Rojc


ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO 

Irena Tavčar (predsednica), mag. Polona Mlinar Biček, Mirjana Možina, Peter Peternel, Franci Fortuna, Marija Knafelj, Jana Rojc


ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA 

Ciril Alič (predsednik), Stanko Bajt, Stanislav Bizovičar, Uroš Čadež, Primož Kokalj, Martina Košir, Matevž Pintar


STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA 

Ciril Alič, Zvonko Dolinar, Marija Guzelj, mag. Polona Mlinar Biček, Mirjana Možina


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Irena Tavčar (predsednica), Stanko Bajt, Zvonko Dolinar, Janez Hrovat, Roman Kokalj, mag. Polona Mlinar Biček, Marija Prosen

Dostopnost