Delovna telesa

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Janez Hrovat (predsednik), Anton Debeljak, Roman Kokalj, Miha Mrak, Peter Peternel, Tadej Habjan, Peter Rihtaršič


ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Zvonko Dolinar (predsednik), Ana Gantar, Miha Mrak, Blaž Kavčič, Marijan Možina, Branko Košir, Boštjan Reberšek


ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT 

Boštjan Pintar (predsednik), Marija Prosen, Roman Kokalj, Vladimir Kavčič, Maša Mohor, Karla Šturm, Katjuša Koprivnikar 


ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO 

Mirjana Možina (predsednica), Marija Bajt, Vilma kos, Janez Dolinar, Vladimir Kavčič, Danica Bogataj, Olga Fic


ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA 

Ciril Alič (predsednik), Martina Košir, Janez Hrovat, Stjepan Benković, Ladiskav Klemenčič, Dušan Pintar, Damjan Košir


STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA 

Anton Debeljak, Stjepan Benković, Boštjan Pintar, Roman Kokalj, Zvonko Dolinar


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Ciril Alič (predsednik), Zvonko Dolinar, Janez Hrovat, Roman Kokalj, Ana Gantar, Vilma Kos, Janez Dolinar

Dostopnost