Domov  |  Prijava  |  Registracija
Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h
travesti travesti travesti eryaman halı yıkama ankara temizlik şirketleri Ankara Tercüme tercüme ankara tercüme özel ders ankara ankara diş


travesti
travesti
istanbul travesti
istanbul travesti
istanbul travesti
istanbul travesti
istanbul travesti
istanbul travesti

Občina Aktualni projekti Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave
Seje občinskega sveta

Promocijski film - Škofjeloško območje

Uporabno

28. maj 2015

Terminski plan rednega praznjenja greznic in MKČN 2015

 Izvajalec javne službe mora po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS št. 88/11in 8/12, v nadaljevanju Uredba) in Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Ur. l. RS št. 52/2014, v nadaljevanju Odlok) na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati storitve prevzema vsebin iz greznic ter njihovo čiščenje na ČN Gorenja vas in prevzem blata iz MKČN ter njegovo dodatno obdelavo na ČN Gorenja vas.

 

Navedena predpisa nalagata, da se storitev izvede redno najmanj enkrat na tri leta (redno praznjenje). O točnem datumu izvedbe rednega praznjenja greznice ali odvoza mulja iz MKČN bo lastnik objekta predhodno pisno obveščen.

 

Izredni odvoz lahko naročite ustno na občini pri Kristini Knific na tel. št. 051/328-488 ali 04/51-83-122 ali pri Mirku Mežku na tel št. 041/669-400 ali po e-mailu: praznenje.greznic@obcina-gvp.si.

 

Za pojasnila v zvezi z odvozom se obrnite na izvajalca odvoza: Komunala Mežek d.o.o., (tel. št. 041 669 400);

v primeru drugih nejasnosti pa na Kristino Knific (tel. št. 04 51 83 122 ali 051 328 488).

26. maj 2015

Teden podeželja na Loškem

V OKVIRU TEDNA PODEŽELJA NA LOŠKEM POSEBEN PROMOCIJSKO - DRUŽABNI DOGODEK TUDI NA KMETIJI PRI PUSTOTNIKU

Tudi letos smo povezali različne institucije, društva in posameznike z namenom, da širši javnosti predstavimo rezultate na področju razvoja podeželja na Škofjeloškem in da popestrimo dogajanje na podeželju. V letošnji 13. Teden podeželja na Loškem smo vključili različne vsebine za različne interese, na območju občine Gorenja vas - Poljane pa se bo odvijal poseben dogodek z naslovom Podeželje se predstavlja, kjer se bodo ob spremljajočem programu predstavili tudi lokalni ponudniki. Vabljeni!
Podrobnosti v priloženem programu.

22. maj 2015

Ureditev parkirišč, igrišča in peš poti ob obvoznici

V maju je izvajalec Rekon d.o.o. pričel z gradbenimi deli na objektu. Ureditev zajema izgradnjo parkirišč pod Sokolskim domom in dodatna parkirišča s strani Mercatorja. Vmes je predvidena površina za otroško igrišče ob kateri poteka peš pot, ki povezuje avtobusno potajališče ob obvoznici in občinsko stavbo.

S površin parkirišč je odvodnjavanje speljano v meteorno kanalizacijo, ki se navezuje na meteorni kanal zgrajen v sklopu obvoznice. Izvede se javna razsvetljava in zaščita ostalih komunalnih vodov.

Dela bodo zaključena predvidmona 15 junija 2015.

21. maj 2015

»DOBRA HIGIENSKA IN PROIZVODNA PRAKSA (HACCP)«

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas vabi na brezplačno delavnico z naslovom »DOBRA HIGIENSKA IN PROIZVODNA PRAKSA (HACCP)«, ki bo potekala v četrtek, 4.6.2015, od 16.00 do 19.00 ure, v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

Več o delavnici si preberite v prilogi.

18. maj 2015

Spremenjene uradne ure krajevnega urada v juliju in avgustu 2015

Upravna enota Škofja Loka obvešča stranke krajevnega urada, da bo v mesecih juliju in avgustu 2015 krajevni urad zaprt.

Od 1. 9. 2015 dalje bodo poslovali po ustaljenem urniku.

Vse storitve, ki bi jih sicer opravili na krajevnem uradu, lahko v času uradnih ur opravite na sedežu upravne enote, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

15. maj 2015

Vabilo k oddaji pripomb in predlogov na osnutka odlokov

Spoštovani!

 

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:

 

- Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas-Poljane

- Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo"

 

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 15. junija 2015, na e-naslov: info@obcina-gvp.si.

 

 

Prijazno vabljeni!

11. maj 2015

EKSKURZIJA Z OGLEDI MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Razvojna agencija Sora vas v sodelovanju z

občinami Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri vabi na

 

EKSKURZIJO Z OGLEDI MALIH ČISTILNIH NAPRAV,

ki bo v soboto, 16.5.2015, od 6.30 do 14.00 ure.

 

 » preberi več

08. maj 2015

Ministrica Irena Majcen na obisku v Rudniku Žirovski vrh

V sredo, 6. maja 2015, je Občino Gorenja vas – Poljane obiskala Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki se je srečala z županom Milanom Čadežem in direktorico Rudnika Žirovski vrh Hiacinto Klemenčič. Tema sestanka je bila dokončno zaprtje rudniških deponij, od kateri je najbolj problematično odlagališče Boršt, na katerega je bilo odloženih 600.000 ton hidrometalurške jalovine, to pa leži na plazišču. 

 » preberi več

05. maj 2015

Vtisi (z) Rupnikove linije

Utrdbe Rupnikove linije vse bolj navdušujejo.
Nekaj vtisov skupine za osteoporozo in srbskih novinarjev si preberite znotraj novičke.

 

 » preberi več

28. april 2015

Obeležitev 100-letnice Londonskega sporazuma v Gorenji vasi – »Ocena odlično bi bila premalo«

Strokovno srečanje in odprtje tematske poti po Rupnikovi liniji v Gorenjo vas privabila pisano množico obiskovalcev. »Odlična ocena bi bila premalo,« je o sobotnem dogodku prepričan župan, Milan Čadež.

26. april smo v Občini Gorenja vas - Poljane posebej slovesno obeležili. Na ta dan pred 100 leti je bil namreč podpisan poseben dokument, imenovan Londonski sporazum, ki je bistveno vplival na razvoj dogodkov ne le v tistem času, ampak tudi kasneje, tudi na Območju Občine Gorenja vas - Poljane. V prostorih Osnovne šole Ivana Tavčarja je potekalo strokovno srečanje, po njem pa še odprtje nove (krajše) tematske poti Po sledeh gradnje Rupnikove linije.

 » preberi več

Najnovejša številka

26.05.2015
Podblegaške novice, junij 2015

Uredništvo

Telefon: 041 456 469

E-pošta: podblegaske.novice@gmail.com

Koledar dogodkov

Pod označenimi datumi se nahajajo podrobne informacije o posameznih dogodkih.

» dodaj dogodek

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb "Pošlji"

» pošlji

Aktualno

  Terminski plan rednega praznjenja greznic in MKČN 2015

   Izvajalec javne službe mora po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS št. 88/11in 8/12, v nadaljevanju Uredba) in Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Ur. l. RS št. 52/2014, v nadaljevanju Odlok) na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati storitve prevzema vsebin iz greznic ter njihovo čiščenje na ČN Gorenja vas in prevzem blata iz MKČN ter njegovo dodatno obdelavo na ČN Gorenja vas.

   

  Navedena predpisa nalagata, da se storitev izvede redno najmanj enkrat na tri leta (redno praznjenje). O točnem datumu izvedbe rednega praznjenja greznice ali odvoza mulja iz MKČN bo lastnik objekta predhodno pisno obveščen.

   

  Izredni odvoz lahko naročite ustno na občini pri Kristini Knific na tel. št. 051/328-488 ali 04/51-83-122 ali pri Mirku Mežku na tel št. 041/669-400 ali po e-mailu: praznenje.greznic@obcina-gvp.si.

   

  Za pojasnila v zvezi z odvozom se obrnite na izvajalca odvoza: Komunala Mežek d.o.o., (tel. št. 041 669 400);

  v primeru drugih nejasnosti pa na Kristino Knific (tel. št. 04 51 83 122 ali 051 328 488).

Kontakt