Evropski sklad za regionalni razvoj

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Projekt: (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega

Prejemnik podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnerji v projektu: Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki, Občina Žiri, Občina Škofja Loka in Lokalna akcijska skupina loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta: 243.221,32 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 125.000,00 EUR

Trajanje projekta: 1. marca 2022 – 30. maja 2023

Cilj:
Cilj projekta je postavitev infrastrukture s katero bo operacija prispevala k ciljem prilagajanja podnebnim spremembam in boljšega stanja okolja. Kolesarstvo bo prispevalo k spodbujanju trajnostne mobilnosti. Operacija bo na območje uvedla nove produkte/storitve/dogodke, ki bodo okrepili prepoznavnost območja, nudili potencial za razvoj podjetništva in obogatili lokalno ponudbo..

Povzetek:
Projekt (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega vključuje štiri manjše investicije s katerim želimo v lokalnem okolju nadgraditi že obstoječe produkte/storitve ter jim na ta način zagotavljati trajnost oz. dodati  nove. Naložbe v infrastrukturo namreč omogočajo hitrejši razvoj podeželskega območja preko inovacij, lokalnih osnovnih in novih storitev, proizvodov in ponudbe. Pomembno prednost operacije vidimo  v povezovanju vseh štirih občin Škofjeloškega in njihovih produktov/storitev, torej v povezovanju celotnega območja LAS loškega pogorja. Operacija bo omogočila nadgradnjo omrežja izposoje koles, ureditev postajališča za avtodome in rekreacijskega prostora ter nadgradnjo lokalne tržnice.

Aktivnosti:
Projekta traja od 1. marca 2022 do 30. maja 2023. V tem času se bodo odvile naslednje aktivnosti:
- prenos znanja in izkušenj znotraj območja LAS loškega pogorja;
- ureditev rekreacijskega središča Log;
- postavitev 2 kolesarskih postaj za izposojo koles;
- komunalna nadgradnje Tržnice Železniki;
- ureditev postajališča za avtodome na ŠRC Pustotnik;
- promocija projekta;
- vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati:
- razširjen sistem kolesarskih postajališč za izposojo koles in s tem večja dostopnost do trajnostnih oblik mobilnosti;
- pripravljen teren za postavitev kontejnerja na tržnici v Železnikih;
- postavljena kontejner s skladiščem in prostorom za odpadke (komunalna oprema) na tržnici Železniki;
- izvedeno dreniranje na območju Športno rekreacijskega centra Pustotnik (Žiri) ter dobavljena in postavljena oskrbovalna enota za avtodome;
- pripravljen arhitekturni načrt krajinske ureditve postajališča za avtodome in izvedena zasaditev;
- gradbena ureditev obvodnega prostora z ribnikom in s telovadnico na prostem ter postavitev opreme  za rekreacijo;
- povečana prepoznavnost rezultatov operacije in povezanost celotnega območja Škofjeloškega;
- obogatena turistično-rekreacijska ponudba območja;
- večja prepoznavnost območja.

Sofinanciranje:
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Kontakti:
- LAS loškega pogorja, Špela Stanonik, info@las-pogorje, Tel.: 04 51 20 131
- Občina Gorenja vas – Poljane, Marjeta Šifrar, marjeta.sifrar@obcina-gvp.si, Tel.: 031 685 524
- Občina Škofja Loka, Irena Studen, irena.studen@skofjaloka.si, Tel.: 04 51 12 313
- Občina Železniki, Peter Košir, peter.kosir@obcina.zelezniki.si, Tel.: 04 500 00 03
- Občina Žiri, Gregor Mlinar, gregor.mlinar@ziri.si, Tel.: 04 50 50 710

Dostopnost