Aktualno

Sanacija ceste proti Zakobiljku

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

22.4.2024

Cesta proti Zakobiljku je bila ob neurju avgusta 2023 poškodovana predvsem v spodnjem odseku v dolžini približno sto metrov, kjer je nastal večji usad spodnjega dela ceste. V sklopu sanacije se izvaja celotna rekonstrukcija odseka z izgradnjo opornih zidov nad in pod cesto ter novo zaledno in površinsko odvodnjavanje z vgradnjo novih škatlastih propustov pod cesto v ovinku. Poleg ceste se bo z dvigom uredila struga, ki sedaj poteka zelo globoko, zato so brežine pod cesto precej strme.

Z dvigovanjem nivelete potoka se bodo nakloni brežin pod cesto v določeni meri zmanjšali in s tem bo cesta manj ogrožena. V sklopu ureditve struge se bo izdelala začetna lovilna vodna pregrada na lokaciji nad ovinkom, škatlasti propust pod cesto, odprta, s kamnom obložena struga pod cesto in nato še več kaskadnih kamnitih lovilnih pregrad struge potoka za dvig nivelete in umirjanje struge ter vodnega toka. Vmesna kamnita rebra na desni strani brežine potoka bodo hkrati služila tudi za podpiranje spodnje brežine pod cesto. Zgrajeni so že oporni zid nad cesto in škatlast propust čez cesto ter začetna lovilna vodna pregrada nad cesto. Dela, trenutno se izvajajo na vodnih pregradah dolvodno pod cesto ter delno na rekonstrukciji ceste, opravlja družba HIP KA iz Ljubljane, skupna predvidena vrednost pa je 390.000 evrov. Predvidoma bodo končana do sredine junija letos.

Na cesti proti Zakobiljku bodo tako s sanacijo pridobljena stabilnejša cesta in brežine pod cesto ter urejen vodotok.

Fotogalerija

Dostopnost