Aktualno

5.10.2017

Terenska akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«

Sodelujoči, člana občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z občinskim redarstvom in Zvezo šoferjev in avtomehanikov Žiri, so mimoidoče opozarjali na varnost pešcev v prometu ter jim razdelili približno 100 odsevnih trakov in kresničk.  Namen akcije je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Še posebej so ogroženi starejši pešci, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč. Največ nesreč pešcev pa se zgodi ravno v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vozne razmere pa zahtevnejše. Zato je pomembno, da tako pešci poskrbijo za svojo vidnost z odsevniki kot tudi vozniki z zmanjšano hitrostjo vožnje v naseljih ter jim odstopijo prednost na prehodih za pešce.

Preberi več

3.10.2017

Polkilometrski rekonstruirani odsek ceste skozi Lučine uradno predan v uporabo

Sporazum o sofinanciranju izgradnje ceste R2-407/1144 Gorenja vas–Ljubljanica je bil sprejet 30. maja 2012. V začetku novembra istega leta so pogodbo podpisali Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane, mag. Gregor Ficko, u. d. i. g., direktor Direkcije RS za ceste, Milan Roje, direktor podjetja Rekon, d. o. o., izvajalec del, in ostali predstavniki Direkcije ter Občine. Podjetje Rekon je v letu 2013 opravilo večino gradbenih del. Druga faza, v kateri je bilo urejenih slabih 100 metrov cestišča, pa je po odkupu hiše Lučine hišna št. 2 počakala na lansko leto. Rekonstrukcija, s katero so obnovili in razširili cestišče, uredili odvodnjavanje in prestavili komunalne vode ter izgradili pločnike, je trajala pet let. Vrednost gradbenih del je znašala 600.871,28 evrov, od tega je dobrega pol milijona, 510.638,95 evrov, zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 90.232,33 evrov pa Občina Gorenja vas - Poljane, ki je pokrila stroške izgradnje pločnika, avtobusnih niš in javne razsvetljave. Obnova in širitev ter modernizacija cestišča je veliko pripomogla k temu, da so tudi najmlajši kot najranljivejši udeleženci v prometu varnejši. Na primerno urejenih prometnih površinah, kjer sta sedaj na obeh straneh ceste primerni avtobusni postajališči, je za njihovo varnost poskrbljeno v največji možni meri. Otroci Podružnične osnovne šole Lučine so tudi poskrbeli za prijeten kulturni program: ob spremljavi učiteljice Neže Erznožnik so zapeli Lučinsko himno, Orffov krožek s pevci pod vodstvom Brede Gruden pa se je predstavil s pesmijo Je bela cesta uglajena. Ta je napovedala najslovesnejši trenutek dogodka: prerez traku, s katerim so cesto, četudi je slabo leto že služila svojemu namenu, tudi uradno predali v uporabo. Trak so prerezali minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan Milan Čadež, namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga ter vodja projektov na direkciji Božo Kordin. Polkilometrski sodobno urejen in razširjen odsek skozi Lučine omogoča prijetnejšo, udobnejšo in kar je najpomembneje – previdnejšo vožnjo. Na Direkciji so ob tem obljubili, da bodo poleg projektov, ki se izvajajo na državnih cestah v naši občini, poskušali najti tudi rešitev za cesto iz Lučin preko Dolgih Njiv do Suhega dola, po kateri se je včeraj Lučine pripeljal tudi minister in ob svojem nagovoru poudaril, da se je spraševal, ali je to res državna cesta, saj da je „v res slabem stanju“. Izjava za javnost

Preberi več

4.10.2017

Na Sovodnju nad prehitre voznike s prikazovalnikom hitrosti

Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi Občina Gorenja vas - Poljane, je nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Ključni cilj projekta je zmanjšanje deleža prehitrih voznikov na izbranih nevarnih odsekih, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci. V 18 občinah, kjer so bili tovrstni prikazovalniki postavljeni v pretekli sezoni, se je hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala za 2 km/h, za približno 4 odstotke pa se je zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov.

Preberi več

27.9.2017

Župan sprejel 27-letnega Jakoba Dolinarja, mladega gospodarja leta 2017

»Ključe« 57 hektarjev velike hribovske kmetije sta mu mama Danica in oče Zvonko v roke predala pred dvema letoma. Njihova glavna panoga je prireja in predelava mleka v različne mlečne izdelke kot so sir, skuta, jogurt, maslo, ... Jakob je na izboru med šestimi kandidati pokazal največ teoretičnega znanja. Slednji je bil sestavljen iz poznavanja pridelave mleka, izdelave suhomesnatih izdelkov in piva ter poznavanja rastlinstva in živalstva Triglavskega narodnega parka. Pri praktičnem delu pa so kandidati poleg peke jabolčnega »štrudla« in napihovanja (blejskega) laboda morali opasati tudi štiri kravje zvonce okrog pasu ter zraven vriskati. Jakob je bil zmage zelo vesel, hkrati pa je bila tudi veliko presenečenje, saj zmage ni pričakoval. Sam pravi, da mu zmaga prinaša tudi nekaj odgovornosti, a v tem vidi veliko pozitivnega saj mu prinaša dobro promocijo njihove kmetije in kmetijstva nasploh. V veliko podporo so mu bili tudi navijači – poleg domačih še prijatelji iz okolice Sovodnja v Poljanski dolini.  

Preberi več

20.9.2017

Tavčarjev dvorec in Debeljakova domačija razglašena za kulturni spomenik državnega pomena

Glavni govorniki so bili:- Damjana Pečnik, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo- Boris Vičič, vodja enote Ljubljana, Zavoda za varstvo kulturne dediščine- Gojko Zupan, sekretar v INDOK centu Direktorata za kulturno dediščino- Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka- Matej Demšar, gospodar Debeljakove kmetije- Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - PoljaneVsak je predstavil svoj pogled na dogajanje na Visokem, vsi pa so bili enotnega mnenja, da brez sodelovanja vseh inštitucij, lokalnih skupnosti in ljudi, ki živijo v okolici, takega napredka pri oživitvi dvorca ne bi bilo. Občina Gorenja vas-Poljane je pred petimi leti po korakih pričela oživljati in postopoma obnavljati Tavčarjev dvorec, v katerem je danes veliko videti. Urejena je tudi okolica. Na travnikih med kozolcem, kapelico in dvorcem se je zvrstilo veliko odmevnih prireditev z obiskovalci od vsepovsod.Župan je predstavil načrte za prihodnjih nekaj let in poudaril, da se bomo še naprej trudili in s sodelovanjem naredili še veliko korakov naprej. Letos v jesenskih dneh še načrtujemo:- obnovo in hidroizolacijo podkletenega dela in vkop meteorne kanalizacije,- v kleti bomo pričeli urejati prostore za sanitarije in naredili groba gradbena dela za postavitev osebnega in tovornega dvigala ter dveh prehodov med kletmi.Za leto 2018 načrtujemo:- dokončanje sanitarij v kleti,- postavljeno bo stavbno pohištvo v SZ sobi,- v sodelovanju z Loškim muzejem bo dopolnjena stalna razstava,- v sodelovanju z Restavratorskim centrom bodo obnovljena vhodna vrata in portal,- med drevesi bodo postavljena tudi otroška igrala.Za leto 2019 načrtujemo:- obnovo in ureditev glavnega prostora na JZ strani za gostinski namen z vso potrebno povezavo iz kletnih prostorov,- ob 100-letnici povesti »Visoška kronika« bo tako urejeno celotno pritličje Dvorca.Za leto 2020 pa načrtujemo, da bomo Dvorec odprli za celo leto in bo na voljo obiskovalcem cel dan ob vsakem vremenu. Upravljanje s promocijo in trženjem pa bo preneseno na  Javni zavod Poljanska dolina. Vlaganja so bila sedaj izključno finančno breme naše občine, zato so dela potekala počasi, vendar kontinuirano in vedno s sodelovanjem ZVKD-ja. Glede na to, da je visoška domačija sedaj razglašena za spomenik državnega pomena seveda upamo tudi na finančno pomoč države, s katero bodo naše želje glede obnove in oživitve dvorca hitreje uresničene.  

Preberi več

29.8.2017

Sto let povesti Cvetje v jeseni

POLJANCI VELIKEM POLJANCU so člani KD dr. Ivan Tavčar Poljane poimenovali dogodek predstavitve knjige, dramatizacije Cvetja v jeseni v poljanskem narečju, ki se je zgodila na četrtkov večer v kulturnem domu Poljane. V sklopu dogodkov ob 100-letnici povesti Cvetje v jeseni se je kot prvi dogodek odvila predstavitev filmskega kolaža Cvetje v jeseni in knjige z dramatizacijo Herzogove uprizoritve povesti Cvetje v jeseni v poljanskem narečju. Dr. Andrej Šubic je s svojo tretjo knjigo v našem narečju zaključil trilogijo Tavčarjevih del. Ob Šarucevi slivi, Ravbarskem cesarju sedaj kraljuje Cvetje v jeseni. Knjigo je s svojimi umetnijami obogatila slikarka Maja Šubic. ODPRTJE DOPOLNJENIH ZBIRK NA DVORCU VISOKO IN MUZIKAL CVETJE V JESENI Kustosinja Biljana Ristič iz Loškega muzeja Škofja Loka je pripravila nadgradnjo lani odprte razstave o življenju in delu Ivana in Franje Tavčar. Na ogled je postavila izbor knjig iz dragocene Tavčarjeve knjižnice, ki jo v celoti hrani Loški muzej Škofja Loka, knjižni omari pa je dodala še tablico z digitaliziranimi deli Cvetja v jeseni, ki je pred točno sto leti začela izhajati v Ljubljanskem zvonu. Otvoritev nove postavitve smo zaključili s projekcijo, narejeno posebej za to priliko, ki je s prepoznavnim Tavčarjevim podpisom osvetlila dvorec pred zaključkom večera z nepozabno uprizoritvijo muzikala Cvetja v jeseni, v kateri sta pred 1500 gledalci v glavni vlogi ponovno navdušila Nina Pušlar in Matjaž Robavs. BELI TENIS NA VISOKEM Sredi decembra 2016 je bila sprejeta odločitev, da bo praznovanje 30-letnice teniškega kluba Gorenja vas potekalo skupaj obeležitvijo 120. obletnice izgradnje prvega teniškega igrišča v Sloveniji, ki ga je na svojem posestvu na Visokem leta 1897 zgradil dr. Ivan Tavčar. Predsednik kluba g. Izidor Selak je idejo predstavil županu občine Gorenja vas – Poljane, Milanu Čadežu, ki se mu je dogodek zdel zelo zanimiv. Obljubil je izgradnjo novega travnatega igrišča ob dvorcu. Do sedaj edino teniško igrišče na travi v Sloveniji je bilo tako skrbno pripravljeno za otvoritev. Vse organizacijske priprave na dan belega tenisa je prevzel teniški klub Gorenja vas. Osnovno vodilo je bilo, da se bo igralo v slogu začetka 20. stoletja. Udeleženci tenisa so se tako oblekli  v belo: dame v dolga krila, bluze in klobuke, moški v dolge hlače in srajce z metuljčki. Za igro pa so uporabili lesen lopar. Na turnirju je sodelovalo 38 igralcev, 12 žensk in 26 moških. Večino so predstavljali člani teniškega kluba Gorenja vas, trije igralci so prišli iz pobratenega mesta Nova Bana iz Slovaške, dva iz pobratenega TK Kozje, po enega predstavnika so imele sosednje občine Žiri, Škofja Loka in Železniki. Slavnostno odprtje edinega travnatega igrišča v Sloveniji se je začelo z nastopom plesne skupine Step, ki jo sestavljajo bivše učenke Osnovne šole Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi. Sledili so pozdravni nagovori povezovalca in organizatorja prireditve Izidorja Selaka, župana Milana Čadeža in Janeza Sodržnika, podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Milan Čadež in Izidor Selak sta s prvimi teniškimi udarci igrišče še simbolno odprla. Po predstavitvi udeležencev turnirja je pred začetkom tekmovanja dvojic, lik Ivana Tavčarja  prebral pravila igranja, ki so imela poseben poudarek na obzirnosti in spoštovanju do nežnejšega spola. Z rezultatom 4:1 je zmagala žirovska dvojica Gaber-Peternel, ki je za nagrado prejela poseben »pokal«, delo mojstrov iz naših krajev. Nagrado za najlepše oblečeno damo je prejela Nika Selak, za najlepše oblečenega gospoda pa Vlado Zvonar s Slovaške.  Nagrade za najboljše je prispeval Marmor Hotavlje. Nagrado za največjega gentlemana na igrišču je prispevala Galerija Krvina, in sicer umetniško sliko. Prislužil si jo je Jani Bogataj. Njegova obzirnost do ženskega spola tudi na turnirju ni ostala neopažena. Krasen sončen dan sta na Visoko privabila številne gledalce, ki so lahko uživali v napetih tekmah, lepih udarcih in številnih gentlemanskih potezah. Ob zaključku dneva smo se vsi prisotni strinjali, da igrišče tudi v bodoče ohrani svojo funkcijo, čeprav se zavedamo, da njegovo vzdrževanje ne bo enostavno. Tudi župan Milan Čadež je v svoji zaključni zahvali organizatorjem izrazil željo, da bi takšen turnir na Visokem postal tradicionalen. PO POTI JANEZA IN METE IZ CVETJA V JESENI Pohod na lepo sončno nedeljo s prek 300 udeleženci je čudovito uspel. Lepa in sončna nedelja je privabila prek 300 pohodnikov iz cele Slovenije, ki so se podali na sicer lahko, a dolgo pohodno pot »Cvetje v jeseni« iz Poljan na Blegoš. Na Občini Gorenja vas-Poljane so se z županovo projektno skupino potrudili, da pot vodi natančno po isti poti, kot sta jo v povesti prehodila Meta in Janez. Pred pohodom je bila v Poljanah najprej krajša slovesnost, kateri je sledi prvi igran prizor v izvedbi članov KD dr. Ivan Tavčar iz Poljan. Pohodniki so se podali na pot proti Volči in naprej proti Lovskemu Brdu, kjer so srečali žalujočo Luco. Najprej žalostna pripoved o izgubi hčerke in možu odpeljanemu v Gradiško, nato vesela v pripovedi o Matičku, ki že pri sedemnajstih služi za volarja. Manjši vzpon je prinesel novo zgodbo, tik pred Malenskim Vrhom, na t.i. Poklonu. Kosmov Janez se pred odhodom v Ljubljano ljubeče poslovil od Mete, ona pa je zaradi poljuba obstala kot okamenela. Na Jelovem Brdu, kot je Gorenjo Žetino poimenoval pisatelj, so bili pohodniki priča prerekanju med hlapcem Danijelom in deklo Lizo. Pot jih je v senci skozi gozd vodila na trate pod Koprivnikom in naprej do Črnega kala, kjer sta se Meta in Janez igrivo lovila 'žiberdej'. Sledil je še zadnji vzpon po poti za Blegošem, preko Ajdove rebri, na ravnico pod vrhom, kjer je bil odigran zadnji prizor. Marsikomu je pritekla solza ob spoznanju kako minljivo je življenje, Meti pa je od prevelike sreče nad novico o poroki odpovedalo srce. Pohodniki so pot prehodili v slabih šestih urah in se zelo zadovoljni vračali na Črni kal, kjer jih je čakal organiziran prevoz do izhodišča v Poljanah. Če se boste na pot Janeza in Mete odpravili tudi vi, sledite markacijam bele cvetlice imenovane Kristusove srajčke, katero pisatelj v povesti tudi dobro opisuje. Sicer pa gre za močvirno samoperko. Pot pa pričnete pri gostilni na Vidmu v Poljanah, kjer vas velika informativna tabla z zemljevidom vabi na to čudovito pot. Na poti pa vas bodo razveseljevale še tematske table z odlomki iz povesti. POSTAVITEV NOVEGA DOPRSNEGA KIPA DR. IVANA TAVČARJA V KAPELICI NAD NJEGOVO GROBNICO V ponedeljek 28. avgusta 2017, prav na rojstni dan dr. Ivana Tavčarja, je bil v kapelico nad njegovo grobnico ponovno postavljen njegov doprsni kip, ki je po odtujitvi prejšnjega bronastega tokrat iz kompozitnih materialov. Financiral ga je g. Alex Luckmann - direktor družbe FILC, podstavek Občina Gorenja vas – Poljane, izdelal pa ga je akademski kipar g. Metod Frlic. Fotografije: Denis Bizovičar in Foto Vito

Preberi več

28.8.2017

Pohod po poti Cvetje v jeseni uspel

Lepa in sončna nedelja je privabila prek 300 pohodnikov iz cele Slovenije, ki so se včeraj podali na sicer lahko, a dolgo pohodno pot »Cvetje v jeseni« iz Poljan na Blegoš. Tudi ta pohod je bil v sklopu dogodkov ob praznovanju stoletnice najbolj brane, gledane in uprizorjene slovenske povesti »Cvetje v jeseni«. Na Občini Gorenja vas-Poljane so se z županovo projektno skupino potrudili, da pot vodi natančno po isti poti, kot sta jo v povesti prehodila Meta in Janez. Pred pohodom je bila v Poljanah najprej krajša slovesnost, kateri je sledi prvi igran prizor v izvedbi članov KD dr. Ivan Tavčar iz Poljan. Pohodniki so se podali na pot proti Volči in naprej proti Lovskemu Brdu, kjer so srečali Luco, ki je žalovala za možem in pripovedovala o svojem težkem življenju. Pred Malenskim Vrhom, na Poklonu, se je Kosmov Janez pred odhodom v Ljubljano poslovil od Mete, nato pa je pohodnike pot vodila pod Goro proti Jelovem Brdu - Gorenji Žetini, kjer so bili priča prerekanju med hlapcem Danijelom in deklo Lizo. Pot jih je v senci skozi gozd vodila na trate pod Koprivnikom in naprej do Črnega kala, kjer je bila prikazana igrica žiberdej med Meto in Janezom. Pohodniki so naprej krenili po poti za Blegošem preko Ajdove rebri na ravnico pod vrhom, kjer je bil odigran zadnji prizor, v katerem Meti od prevelike sreče ob novici, da se z Janezom vzamete, odpove srce. Pohodniki so pot prehodili v slabih šestih urah in se zelo zadovoljni vračali na Črni kal, kjer jih je čakal organiziran prevoz do izhodišča v Poljanah.Pohodna pot »Cvetje v jeseni« je dobro označena, za markacijo so izbrali jesensko cvetje, ki ga opisuje pisatelj v povesti, in sicer močvirno samoperko ali v Poljanski dolini imenovano Kristusovo srajčko. Velika informativna tabla z zemljevidom in vsemi potrebnimi podatki je postavljena v Poljanah, ob poti pa so tudi tematske table z odlomki iz povesti.

Preberi več

11.8.2017

Restavratorska dela na Tavčarjevem dvorcu se nadaljujejo

Na občini Gorenja vas – Poljane smo izjemno zadovoljni, da po petih letih izvajanja restavratorskih del v notranjosti dvorca Visoko s sredstvi občine letos prvič restavratorska dela izvaja Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pomen dvorca Visoko, ki je v postopku za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena, so torej prepoznale tudi najvišje državne ustanove s področja kulturne dediščine in se pozitivno odzvale pobudi občine za sodelovanje. Restavratorski center izvaja restavratorska dela v zahodni sobi poleg črne kuhinje, ki bo namenjena gostinski dejavnosti. Občina Gorenja vas – Poljane je v novo obnovljenem prostoru predhodno izvedla vsa potrebna rušitvena in inštalaterska dela ter injektiranje razpok v stenah in obokanem stropu, kjer so bila nato izvedena  restavratorska dela. Restavrirana bodo tudi obstoječa hrastova okna in smrekova vrata. Na tla bomo položili nov deskasti tlak po vzoru že obstoječega. Z izvedenimi deli se restavratorska dela v pritličju dvorca v glavnini zaključujejo, saj smo v preteklih letih že celovito restavrirali poročno sobo v nekdanji Tavčarjevi jedilnici, meščansko kuhinjo rodbine Kalanovih ter prenovili vzhodno sobo in vhodno vežo s povezovalnimi hodniki. Obnovljeno je tudi vhodno stopnišče. V dvorcu je na ogled več stalnih muzejskih zbirk od dediščine Kalanovih ter Ivana in Franje Tavčar do prikaza stavbne dediščine ter še posebej privlačne razstave o meščanski črni kuhinji s še delujočim kuriščem, ki je med prvimi v svojem času že imelo vgrajeno kuhinjsko napo. Razstave bomo v sodelovanju z Loškim muzejem ob avgustovski obeležitvi stoletnice izida Tavčarje povesti Cvetje v jeseni še dopolnili in obogatili tudi s Tavčarjevo knjižnico. Praznovanje bodo pričeli člani kulturnega društva Poljane, ki bodo predstavili povest v poljanskem narečju. V sklopu praznovanj pa bo med drugim tudi celodnevni dogodek ob odprtju travnatega teniškega igrišča po vzoru nekdanjega Tavčarjevega igrišča ter pohod po poti Cvetje v jeseni, po kateri sta na Blegoš hodila lika iz povesti Janez in Meta, vrhunec dogodkov pa bo ena zadnjih izvedb muzikla Cvetje v jeseni.    

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost